Archiv článků od 25.4.2011 do 7.1.2013

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2  3  4  5  6   

Sledování spotřeb energie VZT jednotek od projektu po reálný provoz

Sledování spotřeb energie VZT jednotek od projektu po reálný provoz

7.1.2013 | Ing. Milan Drda, Ing. Josef Plášek
Příspěvek je zaměřen na klíčové aspekty optimalizace návrhu VZT jednotek z hlediska jejich energetické náročnosti a nákladů životního cyklu. Na několika případech VZT jednotek demonstruje a porovnává výsledky výpočtu nákladů životního cyklu s vazbou na návrh jednotek, včetně doporučení k optimalizaci těchto nákladů. Závěr příspěvku se věnuje další klíčové a dosud zásadně opomíjené oblasti, kterou je průběžné a vhodně vizualizované sledování spotřeb energie VZT jednotky v reálném provozu a průběžné porovnání s projektovanými hodnotami. To pak umožňuje efektivní zásahy provozního personálu a sledování ze strany vlastníka či managementu.

Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 3. část

5.11.2012 | Ing. Michaela Horáčková, Ing. David Bečkovský, Ph.D.
Seriál článků pojednává o způsobu stanovování výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti budovy a jejím vlivu na celkovou hodnotu průvzdušnosti a dále analyzuje vliv započítání prvků uvnitř vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti. Analýza byla provedena v rámci vysokoškolské kvalifikační práce na souboru 6 experimentálních rodinných domů a v určitých případech prokázala na celkovou hodnotu průvzdušnosti vliv jak výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti, tak především objemu prvků uvnitř měřeného prostoru jako je nábytek, vnitřní konstrukce nebo ostění otvorů.

Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 2. část

29.10.2012 | Ing. Michaela Horáčková, Ing. David Bečkovský, Ph.D.
Seriál článků pojednává o způsobu stanovování výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti budovy a jejím vlivu na celkovou hodnotu průvzdušnosti a dále analyzuje vliv započítání prvků uvnitř vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti. Analýza byla provedena v rámci vysokoškolské kvalifikační práce na souboru 6 experimentálních rodinných domů a v určitých případech prokázala na celkovou hodnotu průvzdušnosti vliv jak výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti, tak především objemu prvků uvnitř měřeného prostoru jako je nábytek, vnitřní konstrukce nebo ostění otvorů.

Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 1. část

22.10.2012 | Ing. Michaela Horáčková, Ing. David Bečkovský, Ph.D.
Seriál článků pojednává o způsobu stanovování výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti budovy a jejím vlivu na celkovou hodnotu průvzdušnosti a dále analyzuje vliv započítání prvků uvnitř vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti. Analýza byla provedena v rámci vysokoškolské kvalifikační práce na souboru 6 experimentálních rodinných domů a v určitých případech prokázala na celkovou hodnotu průvzdušnosti vliv jak výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti, tak především objemu prvků uvnitř měřeného prostoru jako je nábytek, vnitřní konstrukce nebo ostění otvorů.
Celkové chladicí faktory klimatizačních systémů a jejich zlepšování © Stanislav Komogorov - Fotolia.com

Celkové chladicí faktory klimatizačních systémů a jejich zlepšování

9.7.2012 | Ing. Miloš Lain, Ph.D.
V příspěvku je uveden rozbor celkového chladicího faktoru klimatizačního systému. Celkový chladicí faktor zahrnuje kromě energetických nároků zdroje chladu i energetické nároky ventilátorů a čerpadel, která jsou součástí klimatizačního systému a zajišťují odvádění tepelné zátěže z požadovaných prostorů budovy.

Druhý den konference environmentálních ekonomů EAERE 2012

30.6.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Konference environmentálních ekonomů EAERE 2012 pokračovala druhým dnem přednášek. V hlavní přednášce William D. Nordhaus, profesor na Yale University v USA, přednášel na téma Modely pro integrované posuzování v oboru ekonomie a změna klimatu. Navazovalo hodnocení konference o ochraně klimatu Rio+20.

Jubilejní 20. konference Klimatizace a větrání 2012

24.5.2012 | Ing. Jan Blažíček
Po dvou letech se opět v nádherných prostorách Národního domu KDŽ na Vinohradech sešli odborníci v oboru klimatizace a větrání. Pořadatel – odborná sekce OS01 Klimatizace a větrání při Společnosti pro techniku prostředí – připravil program, který odpovídá mottu letošní konference: „Kvalitní prostředí s minimálními energetickými nároky“.

Syndrom nízkého ΔT

16.5.2012 | DANFOSS, s. r. o.
Téměř všechny systémy rozvodu chladící vody mají problém udržet nastavenou teplotu při částečném vytížení. Tomuto problému se říká „syndrom nízkého ΔT ”. Obecně můžeme říci, že delta T syndrom se týká rozdílu teplot mezi přiváděnou vodou, která opouští zařízení a vratnou vodou, která se vrací zpět.
inteligentní budova

Inteligentní budova – simulace šíření kontaminentu, např. CO2, v budovách

14.5.2012 | Ing. Stanislav Števo, PhD., Bc. Veronika Mosná, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava
Contam je simulační nástroj používaný na analýzu teplot a proudění vzduchu ve více zónách nebo komplexu budov. Sleduje koncentraci a šíření kontaminentu v budově, např. CO2 v závislosti na pohybu osob v budově.
klimatizace bazénu

Praktický návrh bazénové odvlhčovací jednotky KLMV – větrací

24.4.2012 | JANKA ENGINEERING s.r.o., Ing. Jan Kontra, JANKA ENGINEERING s.r.o.
Bazénová odvlhčovací jednotka slouží k dopravě a úpravě vzduchu přiváděného do prostoru bazénové haly. Primární funkcí odvlhčovací jednotky je ochrana stavební konstrukce bazénu před nežádoucí kondenzací vzdušné vlhkosti a zajištění tepelné pohody pro uživatele bazénu.

Stupně optimalizace vytápění

20.2.2012 | Ing. Stanislav Števo, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Ing. Jozef Dorner, Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava
Mikro-úroveň je optimalizace jednotlivých segmentů otopné soustavy, například zefektivnění provozu rekuperační jednotky. Následuje střední úroveň, například dimenzování topných okruhů a makro úroveň, kde již probíhá optimalizace řízení z pohledu spotřeby energií.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 02.03.2012 21:22

Venkovní klimatické podmínky při návrhu VZT systémů v praxi

13.2.2012 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař
Článek se zabývá popisem variant řešení na konkrétním problému vzduchotechnického systému s ohledem na stávající instalované zařízení a klimatické podmínky, které byly v srpnu letošního roku. Článek ukazuje, jaký význam mají venkovní klimatické podmínky na provoz VZT zařízení a jeho návrh. Reálný provoz zpětně ukazuje na problémy při návrhu zařízení.

Modelování fyzikálních jevů 2 - VZT jednotka a spotřeba energie na odvlhčování

12.12.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař
Článek navazuje na předcházející text: Modelování fyzikálních jevů 1 – odpar z vodní hladiny a zabývá se řešením a vyhodnocením fyzikálních jevů uplatňujících se při řízeném odvlhčování prostorů bazénových hal. Návrh vzduchotechnické jednotky je obdobou stávajících řešení využívaných v praxi doplněných o poznatky z matematického modelování různých stavů a nastavení těchto centrálních odvlhčovacích zařízení. V závěru je uvedeno procentuální hodnocení možných úspor při optimálním provozování těchto zařízení.

Modelování fyzikálních jevů 1 - Odpar z vodní hladiny

28.11.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař, Bc. Petr Blasinski
Článek se zabývá popisem a řešením fyzikálních jevů uplatňujících se při odparu z vodní hladiny. Aktuálnost tématu je dána množstvím budovaných krytých bazénů a wellness center v současnosti. Pro návrh systémů vzduchotechniky obsluhujících tyto prostory je nutné znát návrhové parametry ve vnitřním prostoru, zejména teplotu bazénové vody, požadované teploty a vlhkosti vzduchu. Článek ukazuje na zásadní význam těchto parametrů pro odpar vody z hladiny.

Pružné ukládání strojů

3.10.2011 | doc. Ing. Richard Nový, CSc.
Na základě teoretických rozborů a zkušeností z praxe se autor zabývá návrhem pružného uložení a vysvětlením rezonančních jevů v pružném členu jednohmotového a dvojhmotového uložení strojů. Poukazuje na problémy s použitím rotačních strojů, které byly pružně uloženy pro vysoké budící kmitočty a mají být použity pro podstatně nižší budicí frekvence. Upozorňuje na nutnost spolupráce projektanta pružného uložení se stavařem statikem v případech lehkých stavebních konstrukcí podlah a stropů.

Sorpční chladicí zařízení

8.8.2011 | Ing. Kristína Kázmérová
V zájmu snižování emisí CO2 a potřeby plnění zpřísněné legislativy v oblasti chlazení se v současnosti hledají účinné způsoby, jak chladit ekologicky a efektivně. Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na tepelnou pohodu v obytných a administrativních prostorech už se typicky nejedná jen o průmyslové aplikace.

Model a dimenzování solárního komínu jako progresivního systému na podporu přirozeného větrání budov

25.7.2011 | Ing. Martin Kováč, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Vytvoření teoretického modelu solárního komínu si klade za cíl popsat základní aspekty, které ovlivňují jeho kvantitativní funkci v reálných podmínkách. Úvodem je však třeba zdůraznit, že tento zápis vycházející z dodržování základních fyzikálních principů není definitivní a jedinou verzí návrhu takového systému.

Chladicí trám nebo fan-coil?

6.6.2011 | Ing. Jan Farka
Každý projektant vzduchotechniky trpí při rozhodování o navržení optimálního větracího nebo klimatizačního systému administrativních budov. Jeho rozhodování ovlivňují i další okolnosti, které jeho volbu spíše znesnadňují. Autor seznamuje čtenáře se systémem chladicích trámců, který u nás není příliš rozšířený.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 23.02.2011 10:54

Regulace v praxi II - Ohřev a chlazení ve vzduchotechnice

9.5.2011 | Jaroslav Valter
Další vybraná kapitola se zabývá ohřevem a chlazením pro vzduchotechnické jednotky. Najdete zde popis a funkci vodního a elektrického ohřevu a princip chlazení ve vzduchotechnice a několik pro vás možná zajímavých myšlenek. Zařazeny jsou i způsoby regulace teploty foukaného vzduchu.

Lokální či centrální rekuperace tepla v panelovém domě?

25.4.2011 | Ing. Petr Kotek, Ph.D., J. Beranovský, P. Vogel, F. Macholda
Tento článek je zaměřen na analýzu centrální rekuperační jednotky, která má v poměru k jednotlivým bytům nižší spotřebu elektrické energie než jednotlivé lokální rekuperační jednotky. Centrální jednotka je však napojena na společnou elektřinu v domě, která je až o 2 Kč dražší, než bytová elektřina.
zpět na aktuální články       1  2  3  4  5  6   

Projekty 2017

Partneři - Větrání a klimatizace

logo ebm-papst
logo AHI-CARRIER
logo ZEHNDER
logo JANKA ENGINEERING
logo Ziehl-Abegg
logo ATREA
 
 

Aktuální články na ESTAV.czMinisterstvo životního prostředí vyhlásilo nový program DešťovkaNejužší dům světa stojí ve Varšavě, bydlení v něm připomíná pohyb po lešeníByty kupujeme dle lokality, nejméně dbáme při výběru na energetickou náročnostVitra představila novinky i produktové updaty na Salone del Mobile 2017