Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

21. konference Klimatizace a větrání

Program konference byl zaměřen na nejnovější poznatky z oboru klimatizace a větrání související s činností projektantů, výrobců a montážních firem VZT zařízení i souvisejících profesí. Ústředním tématem konference se stalo motto: Větrání a klimatizace nejen v nové výstavbě, ale i při revitalizaci budov.

Národní dům KDŽ v Praze na Vinohradech hostil v uplynulých dnech nejvýznamnější tuzemskou konferenci zaměřenou na oblast klimatizace a větrání, letos uvedenou mottem: Větrání a klimatizace nejen v nové výstavbě, ale i při revitalizaci budov. Konferenci tradičně pořádanou Společností pro techniku prostředí navštívily bezmála dvě stovky účastníků (83 projektantů, 39 výrobců a dodavatelů, 29 účastníků ze školství, 7 investorů a 2 zástupci mediálních partnerů), kteří v průběhu dvou dnů měli možnost vyslechnout celkem 35 přednášek uspořádaných do pěti tematických bloků: Projektování a navrhování klimatizačních zařízení; Spotřeba energie klimatizačních zařízení; Vnitřní prostředí; Uvádění do provozu a provoz klimatizace; Požární větrání.

Odborným garantem konference byl stejně jako při předchozích ročnících Ing. Miloš Lain, Ph.D. a v roli předsedajících jednotlivých bloků se představili další respektovaní odborníci této oblasti TZB – Ing. Jiří Petlach, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., Ing. Zuzana Mathauserová, prof. Ing. František Drkal, CSc., Ing. Jaroslav Bambous, Ing. Jiří Frýba, Ing. Stanislav Toman a Ing. Marcel Kadlec, kteří se spolu s přenášejícími zasloužili o vysokou úroveň prezentovaných příspěvků od autorů jak z akademického či firemního prostředí, tak od autorů zabývajících se projekční činností nebo správou budov. Ti ve svých přednáškách nebo v diskusních příspěvcích hovořili nejen o požadavcích na zajištění kvalitního vnitřního prostředí z pohledu větrání a klimatizování prostor, ale i o zkušenostech s praktickými aplikacemi a problémy vyplývajícími z toho, že ne vždy všichni účastníci procesu výstavby (investor, architekt, projektant HSV, projektant TZB, projektový manažer realizátora, zástupci státní správy, facility manažer) mívají stejné vnímání priorit při navrhování a realizaci díla, což může vést k nežádoucím kompromisům snižujícím předpokládaný výsledek, ať z hlediska provozních nákladů, nebo z hlediska úrovně vnitřního komfortu.

Pro čtenáře TZB-info máme dobrou zprávu, neboť jsme od pořadatelů konference získali příslib, že budeme moci oslovit některé ze zúčastněných autorů, což znamená, že řada na konferenci publikovaných příspěvků se v budoucnosti objeví i na stránkách našeho portálu.

 
 
Reklama