Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Poradna

Do této rubriky vybíráme zajímavé dotazy z diskuzního fóra. Odpovědi zpracovávají námi oslovení přední specialisté na danou problematiku.

Mohlo by vás zajímat


14.10.2020TESTO, s. r. o.
S narůstajícím počtem plně klimatizovaných pracovišť v energeticky účinnějších nových nebo rekonstruovaných budovách vzrůstají také stížnosti zaměstnanců na tepelnou nepohodu na pracovišti. Bez vhodné měřicí techniky je prakticky nemožné, aby technici zjistili rozdíl mezi osobní nepohodou a skutečnými negativními klimatickými účinky v interiéru. To je nezbytné pro odstranění případných negativních vlivů klimatizačních a ventilačních systémů.
15.6.2018BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Jak se ukazuje, na teplé letní dny se můžeme těšit i letos. Pokud však teploty dosahují delší dobu tropických hodnot, snažíme se horku uniknout. Venku to jde lépe, ale udržet příjemný chládek i v domácnosti není úplně snadné.
18.8.2017Drekoma
Jakým způsobem je možné se účinně bránit pobytu v prašném prostředí? Zvlhčovací moduly vysokotlakého systému Merlin Technology snižují prašnost a snižují energetickou náročnost provozu odsávání. Umožňují při funkci zvlhčování pomocí praček vzduchu omezit jejich provoz na minimum a tím podstatně snížit provozní náklady.
14.8.2017redakce
Truhláři, dřevaři, nábytkáři a pilaři se zcela jistě potýkají minimálně s nadměrnou prašností a emisemi organických látek. Každý z nich však nemá dostatečné znalosti týkající se této problematiky. Úlohou odborníků na problematiku emisí je pomoci i menším živnostenským firmám, aby se dostaly k využití finančních podpor z vyhlášených programů.
24.5.2016Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., redakce
Instalace řízeného větrání s rekuperací tepla je, zejména u novostaveb, stále častější. Oproti přirozenému větrání nemusí instalace sice znamenat dosažení významných provozních úspor, výhodou je však dosažení vyššího komfortu bydlení.
vzduchotechnika
23.6.2014Ing. Jindřich Matějka
Recenzovaný Jedna z častých projekčních chyb při zapojení vzduchotechnických jednotek do otopné soustavy bývá způsobena rozporem mezi snahou o "jednoduché" řešení od projektanta topného systému a obchodním zájmem dodavatele vzduchotechniky, který nezná hydraulické souvislosti topného systému.
30.1.2012podle podkladů firem Testo AG, CO2 online GmbH upravil Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Kontrola otopné soustavy běžného RD trvá asi 1 hod, hodnotí se 7 kritérií. Výsledkem je bodové ohodnocení, ze kterého je zřejmý vliv jednotlivých kritérií na celkovou efektivitu soustavy a barevně jsou znázorněny části otopné soustavy od optimální až po zvláště neefektivní. Postup hodnocení je v Příručce pro kontrolu tepelné soustavy.
30.3.2010, Radek Fabian
INFRACLIMA® je nízkopotenciální systém celoročního udržování tepelné pohody s teplotou vody v systému 22°C+/-2°C po celý rok a představuje tak systém s nejnižší možnou teplotou teplonosné látky - vody. Jediný systém kde teplonosná látka má stejnou provozní teplotu po celý rok, nerozlišujeme již režim vytápění a chlazení.
11.5.2009Ing. arch. Jaroslav Tachecí, studio JATA
Recenzovaný Druhý díl unikátního seriálu článků o vzniku projektu, následné stavbě a zkušenostech s užíváním jednoho pasivního domu. Pasivního domu navrženého trochu - možná hodně - jinak.
17.11.2008Jarema Chmielarski - technický konzultant pre Európu v spoločnosti Armacell GmbH
Recenzovaný Počiatočná investícia do väčšej hrúbky izolácie je len o málo vyššia než investícia do minimálnej hrúbky potrebnej na ochranu proti kondenzácii. Náklady na montáž izolácie vzniknú tak či tak, netreba im teda venovať pozornosť. Otázkou je, či sa vyššie náklady vykompenzujú ešte vyššími energetickými úsporami, teda či sa investícia splatí.
27.10.2008Jarema Chmielarski - technický konzultant pre Európu v spoločnosti Armacell GmbH
Recenzovaný Ve 2. dílu najdete výsledky energetických výpočtů pro trubky o průměru DN 40 (48,3 mm) a DN 80 (88,9 mm) převedené na bežný metr. Při zvýšení izolace se sníží tepelné zisky a tak lze dosáhnout enegetických úspor tepelné a elektrické enegie s následným vyčíslením snížení emisí CO2.
13.10.2008Ing. Jiří Buchta CSc., Ing. Miroslav Burišin, předseda sekce plyn ČSTZ soudní znalec - technické obory různé se specializací plynové zařízení (topné a technické plyny), CTI ČR
Recenzovaný Jaké platí zásady pro umísťování plynových spotřebičů připojených na odtah spalin a odebírajících vzduch z místnosti, v níž jsou instalovány? Článek je doplněn celou řadou ilustračních obrázků, které napomohou k lepší orientaci v problematice. Je určen odborné veřejnosti z řad projektantů a montážních firem.
28.7.2008Ing. Miloš Lain, PhD., Ing. Vladimír Zmrhal, PhD., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Recenzovaný Článek se zabývá ověřením mikroklimatu v uzavřeném proskleném spojovacím tubusu u nově stavěné administrativní budovy. Cílem energetické studie je ověřit přirozené větrání komunikačního uzlu v letním období, parametry vnitřního prostředí a optimalizace velikosti otvorů a režimu provozu.
7.4.2008Kateřina Klánová, Státní zdravotní ústav, lektorovala Ariana Lajčíková
Recenzovaný Článek vyhodnocuje a shrnuje poznatky ve vyšetřování koncentrací mikroorganismů v ovzduší. Kvalita vnitřního prostředí je ovlivněna koncentrací mikroorganismů. Tato koncentrace je ve značné míře důsledkem realizace stavby, jejího vybavení a dostatečného režimu úklidu. Článek je určen nejen odborné veřejnosti.
24.3.2008Prof. Ing. František Drkal, CSc.
Recenzovaný Druhý díl řeší výchozí údaje pro dimenzování větrání prostor garáží s různými frekvencemi výjezdů vozidel. Zpřesňuje a upozorňuje na celou řadu okrajových podmínek, které je pro správný návrh nutné respektovat. Článek je určen odborné veřejnosti.
17.3.2008Prof. Ing. František Drkal, CSc.
Recenzovaný I díl tématu návrh větrání garáží se zabývá obecnými principy. Co mají obsahovat podklady a jak dimenzovat? Článek určen odborné veřejnosti z řad projektantů VZT, případně studentům vysokých škol.
25.2.2008Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Recenzovaný Dne 19.10.2007 vstoupila do platnosti vyhláška 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů. Tato vyhláška spolu se zákonem 177/2006 Sb. o hospodaření energií, vyhláškou č. 148/2007 o energetické náročnosti budov a vyhláškou 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů implementují do české legislativy směrnici EU 2002/91/ES o energetické náročnosti budov.
11.2.2008Vladimír Zmrhal, Miloš Lain, František Drkal, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
Recenzovaný Cílem počítačové simulace bylo prověřit tepelný stav prostředí v zasklených lodžiích. Větrání lodžií je přirozené neupraveným venkovním vzduchem. Průtok větracího vzduchu závisí na účinku větru a rozdílu hustot vzduchu. V článku jsou presentovány výsledky a analýzy simulačních výpočtů v letním období.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


Reklama

KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Větrání a klimatizace


VIDEA 
 
Reklama