Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Poradna

Do této rubriky vybíráme zajímavé dotazy z diskuzního fóra. Odpovědi zpracovávají námi oslovení přední specialisté na danou problematiku.

Připravte svou domácnost na tropické letní dny

15.6.2018 | BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Jak se ukazuje, na teplé letní dny se můžeme těšit i letos. Pokud však teploty dosahují delší dobu tropických hodnot, snažíme se horku uniknout. Venku to jde lépe, ale udržet příjemný chládek i v domácnosti není úplně snadné.

Zvlhčování vzduchu – cesta ke snižování prašnosti

18.8.2017 | Drekoma
Jakým způsobem je možné se účinně bránit pobytu v prašném prostředí? Zvlhčovací moduly vysokotlakého systému Merlin Technology snižují prašnost a snižují energetickou náročnost provozu odsávání. Umožňují při funkci zvlhčování pomocí praček vzduchu omezit jejich provoz na minimum a tím podstatně snížit provozní náklady.

Dotace ke snížení emisí prachu – nejen pro truhláře, dřevaře, nábytkáře a pilaře

14.8.2017 | redakce
Truhláři, dřevaři, nábytkáři a pilaři se zcela jistě potýkají minimálně s nadměrnou prašností a emisemi organických látek. Každý z nich však nemá dostatečné znalosti týkající se této problematiky. Úlohou odborníků na problematiku emisí je pomoci i menším živnostenským firmám, aby se dostaly k využití finančních podpor z vyhlášených programů.

Řízené větrání s rekuperací tepla v rodinných domech

24.5.2016 | Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., redakce
Instalace řízeného větrání s rekuperací tepla je, zejména u novostaveb, stále častější. Oproti přirozenému větrání nemusí instalace sice znamenat dosažení významných provozních úspor, výhodou je však dosažení vyššího komfortu bydlení.
diskuse: 1 příspěvek, 26.05.2016 21:44
vzduchotechnika

Nejčastější chyby projektů vytápění – připojení VZT na soustavu UT

23.6.2014 | Ing. Jindřich Matějka
Jedna z častých projekčních chyb při zapojení vzduchotechnických jednotek do otopné soustavy bývá způsobena rozporem mezi snahou o "jednoduché" řešení od projektanta topného systému a obchodním zájmem dodavatele vzduchotechniky, který nezná hydraulické souvislosti topného systému.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 07.01.2015 06:58

Znalecké posudky mohou ušetřit milióny tun emisí CO2

30.1.2012 | podle podkladů firem Testo AG, CO2 online GmbH upravil Ing. Josef Hodboď
Kontrola otopné soustavy běžného RD trvá asi 1 hod, hodnotí se 7 kritérií. Výsledkem je bodové ohodnocení, ze kterého je zřejmý vliv jednotlivých kritérií na celkovou efektivitu soustavy a barevně jsou znázorněny části otopné soustavy od optimální až po zvláště neefektivní. Postup hodnocení je v Příručce pro kontrolu tepelné soustavy.

Technologie budoucnosti INFRACLIMA®

30.3.2010 | , Radek Fabian
INFRACLIMA® je nízkopotenciální systém celoročního udržování tepelné pohody s teplotou vody v systému 22°C+/-2°C po celý rok a představuje tak systém s nejnižší možnou teplotou teplonosné látky - vody. Jediný systém kde teplonosná látka má stejnou provozní teplotu po celý rok, nerozlišujeme již režim vytápění a chlazení.

Projekt pasivního domu II – zadání

11.5.2009 | Ing. arch. Jaroslav Tachecí, studio JATA
Druhý díl unikátního seriálu článků o vzniku projektu, následné stavbě a zkušenostech s užíváním jednoho pasivního domu. Pasivního domu navrženého trochu - možná hodně - jinak.
diskuse: 33 příspěvků, poslední 06.02.2014 12:44

Vplyv optimalizácie izolácie rozvodov chladenej vody v klimatizačných systémoch na energetické úspory (III)

17.11.2008 | Jarema Chmielarski - technický konzultant pre Európu v spoločnosti Armacell GmbH
Počiatočná investícia do väčšej hrúbky izolácie je len o málo vyššia než investícia do minimálnej hrúbky potrebnej na ochranu proti kondenzácii. Náklady na montáž izolácie vzniknú tak či tak, netreba im teda venovať pozornosť. Otázkou je, či sa vyššie náklady vykompenzujú ešte vyššími energetickými úsporami, teda či sa investícia splatí.

Vplyv optimalizácie izolácie rozvodov chladenej vody v klimatizačných systémoch na energetické úspory (II)

27.10.2008 | Jarema Chmielarski - technický konzultant pre Európu v spoločnosti Armacell GmbH
Ve 2. dílu najdete výsledky energetických výpočtů pro trubky o průměru DN 40 (48,3 mm) a DN 80 (88,9 mm) převedené na bežný metr. Při zvýšení izolace se sníží tepelné zisky a tak lze dosáhnout enegetických úspor tepelné a elektrické enegie s následným vyčíslením snížení emisí CO2.

Plynová zařízení v budovách - VII

13.10.2008 | Ing. Jiří Buchta CSc., Ing. Miroslav Burišin
Jaké platí zásady pro umísťování plynových spotřebičů připojených na odtah spalin a odebírajících vzduch z místnosti, v níž jsou instalovány? Článek je doplněn celou řadou ilustračních obrázků, které napomohou k lepší orientaci v problematice. Je určen odborné veřejnosti z řad projektantů a montážních firem.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Ověření přirozeného větrání spojovací lávky administrativních budov

28.7.2008 | Ing. Miloš Lain, PhD., Ing. Vladimír Zmrhal, PhD.
Článek se zabývá ověřením mikroklimatu v uzavřeném proskleném spojovacím tubusu u nově stavěné administrativní budovy. Cílem energetické studie je ověřit přirozené větrání komunikačního uzlu v letním období, parametry vnitřního prostředí a optimalizace velikosti otvorů a režimu provozu.

Historie a standardizace hodnocení koncentrací bakterií a plísní v ovzduší

7.4.2008 | Kateřina Klánová, Státní zdravotní ústav, lektorovala Ariana Lajčíková
Článek vyhodnocuje a shrnuje poznatky ve vyšetřování koncentrací mikroorganismů v ovzduší. Kvalita vnitřního prostředí je ovlivněna koncentrací mikroorganismů. Tato koncentrace je ve značné míře důsledkem realizace stavby, jejího vybavení a dostatečného režimu úklidu. Článek je určen nejen odborné veřejnosti.

Návrh větrání garáží (II)

24.3.2008 | Prof. Ing. František Drkal, CSc.
Druhý díl řeší výchozí údaje pro dimenzování větrání prostor garáží s různými frekvencemi výjezdů vozidel. Zpřesňuje a upozorňuje na celou řadu okrajových podmínek, které je pro správný návrh nutné respektovat. Článek je určen odborné veřejnosti.
diskuse: 1 příspěvek, 19.07.2011 11:47

Návrh větrání garáží (I)

17.3.2008 | Prof. Ing. František Drkal, CSc.
I díl tématu návrh větrání garáží se zabývá obecnými principy. Co mají obsahovat podklady a jak dimenzovat? Článek určen odborné veřejnosti z řad projektantů VZT, případně studentům vysokých škol.
diskuse: 1 příspěvek, 25.08.2011 09:59

Oprávnění k činnostem v oblasti energetické účinnosti

3.3.2008 | Ing. Irena Plocková (autorizovaný inženýr)
Článek přináší souhrnné informace pro žadatele o provádění činností v oblasti energetické účinnosti ze zákona 406/2000 Sb. Kde je možné získat žádost, jaké jsou nutné přílohy, kam a jakým způsobem je možné žádosti posílat?
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Vyhláška 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů

25.2.2008 | Ing. Miloš Lain
Dne 19.10.2007 vstoupila do platnosti vyhláška 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů. Tato vyhláška spolu se zákonem 177/2006 Sb. o hospodaření energií, vyhláškou č. 148/2007 o energetické náročnosti budov a vyhláškou 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů implementují do české legislativy směrnici EU 2002/91/ES o energetické náročnosti budov.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39

Počítačová simulace přirozeně větraných lodžií bytového objektu

11.2.2008 | Vladimír Zmrhal, Miloš Lain, František Drkal, Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
Cílem počítačové simulace bylo prověřit tepelný stav prostředí v zasklených lodžiích. Větrání lodžií je přirozené neupraveným venkovním vzduchem. Průtok větracího vzduchu závisí na účinku větru a rozdílu hustot vzduchu. V článku jsou presentovány výsledky a analýzy simulačních výpočtů v letním období.

Problematika bytového větrání

28.1.2008 | Ing. Hana DOLEŽÍLKOVÁ, Ph.D., doc. Ing. Karel PAPEŽ, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Článek shrnuje hlavní legislativní a normativní předpisy související s bytovým větráním v ČR. Autoři správně konstatují, že pro větrání bytů nejsou v naší zemi jednoznačná pravidla. K vyjádření účinku větrání na koncentrace oxidu uhličitého (produkovaného osobami) v bytě použili autoři program Contam 2.4.
diskuse: 36 příspěvků, poslední 01.07.2012 11:57

Větrání a klimatizace malých provozoven (II)

17.12.2007 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
II. díl článku řeší celou řadu praktických doporučení pro návrh a následné uvedení celého systému do provozu. Volba kvalitnějšího systému větrání a klimatizace provozovny představuje sice vyšší pořizovací náklady, ale provozní náklady mohou být výrazně nižší, naopak výrazně vyšší je kvalita vnitřního prostředí provozovny.

další články