Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Přesnější měření průtoku vzduchu na anemostatech anemometrickým nástavcem testovent 417

Proudění vzduchu v klimatizovaném prostoru ovlivňují zásadně přívodní vyústky. Při špatné distribuci vzduchu mohou být lidé obtěžováni průvanem a necítí se v místnosti dobře. Jedním z prvků s menším rizikem průvanu jsou anemostaty. Díky intenzivnímu směšování se používají zejména pro klimatizací místností, kde je při vysokém průtoku vzduchu nutno udržet nízké rychlosti proudění v pásmu pobytu osob.

Charakter proudu s vysokou turbulencí a promícháváním však výrazně ztěžuje přesné měření průtoku vzduchu a tím i zaregulování systému větrání a klimatizace. Anemometrický nástavec testovent 417 pomáhá řešit tento problém. Tato světová novinka vyvinutá firmou Testo, usměrňuje proudění za anemostatem a tím umožňuje přesnější měření průtoku vzduchu.

Požadavek

Měření proudění vzduchu a určení objemového průtoku na vyústkách může z technického pohledu vytvářet problémy. Zatímco aktivní měřicí příruba poskytuje většinou přesnější výsledky měření, manipulace s ní je při rychlých kontrolních měřeních často zdlouhavá. Místo toho se v praxi často měří vrtulkovým anemometrem a odpovídajícími trychtýři. Dokud vzduch skrz vyústky proudí přímo do místnosti, není to zpravidla problém. Pro měření objemového průtoku však anemostaty vytvářejí překážku, protože rozptyl vzduchu různě ovlivňuje rotaci vrtulky používaného měřicího přístroje, jak je to vidět na obrázcích 1 a 2 níže. V obou případech to vede k chybě měření: objemový průtok je zobrazován buď jako příliš velký (1) nebo příliš nízký (2). V důsledku to znamená buď příliš málo čerstvého vzduchu v místnosti (1) nebo zbytečné zvýšené zatížení větracího zařízení (2).

Ilustrace 1

Řešení

Patentovaný anemometrický nástavec testovent 417 omezí zmíněné vlivy na směr otáčení vrtulky a objemový průtok je možné měřit rychle, jednoduše a spolehlivě. Testovent 417 se připojí mezi měřicí trychtýř a vrtulkovou sondu. V jeho vnitřním prostoru se nachází speciálně vyvinutá voštinová struktura, která způsobuje, že proudění vzduchu na vstupu do anemometru je téměř rovnoměrné.

Anemometrický nástavec je ovšem pasivní systém a proto neumí vyrovnat tlakovou ztrátu, ale v porovnání s jinými pasivními metodami měření na anemostatu je tato nepřesnost výrazně zmenšena. Anemometrický nástavec testovent 417 umožnuje šetřit náklady a energie díky efektivněji seřízeným větracím zařízením a spolehlivě a lépe kontrolovat důležitý faktor mající vliv na tepelnou pohodu. Testovent 417 je možné používat pouze ve spojení s odpovídajícím trychtýřem (sada trychtýřů testovent 417) a s měřicím přístrojem.

Jako měřicí přístroj jsou k dispozici mimo jiné následující možnosti:

  • vrtulkový anemometr testo 417,
  • referenční měřicí přístroj testo 480 ve spojení se 100 mm vrtulkovou sondou,
  • multifunkční měřicí přístroj testo 435 ve spojení se 100 mm
Ilustrace 2
Měřicí přístroj
testo 417
Usměrňovač objemového průtoku
testovent 417
Trychtýř pro talířové vyústky
Ø 200 mm
Trychtýř pro vyústky
s rozměrem 330×330 mm
TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...