Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zdravotnické provozy, laboratoře, farmaceutický průmysl se vzduchotechnikou REMAK

Aplikační řešení společnosti REMAK je uzpůsobeno snadné čistitelnosti, aplikace UV záření a použití sanačních prostředků s nízkými koncentracemi chlornanů, chloridů, chlorečnanů, peroxidů (např. peroxid vodíku H2O2), ozónu (O3).

Hygienické nebo také čisté provozy kladou zvláštní důraz na čistotu. Typickými zástupci jsou zdravotnické provozy a laboratoře, výroba polovodičů, nanotechnologie, farmaceutický průmysl. Hygienické provozy vyžadují nezávadné a komfortní prostředí a vzduchotechnika je jediný nástroj pro dosažení těchto cílů.

V případě nemocnic znamená nezávadné a komfortní prostředí zkrácení ozdravného pobytu pacienta a vyšší výkonnost a kvalitu práce lékařů i sester. Výsledkem je průměrně vyšší spokojenost pacientů a vyšší kapacita zdravotnického zařízení.

Aplikační řešení společnosti REMAK je proto po všech stránkách uzpůsobeno snadné čistitelnosti, aplikace UV záření a použití sanačních prostředků s nízkými koncentracemi chlornanů (např. chlornan sodný NaClO), chloridů, chlorečnanů, peroxidů (např. peroxid vodíku H2O2), ozónu (O3) atd.

zdravotnické provozy a laboratoře, výroba polovodičů, nanotechnologie, farmaceutický průmysl vzduchotechnika Remak
REMAK, a. s.
logo REMAK, a. s.

Přední český výrobce vzduchotechnických zařízení, s aplikačním řešením do prostředí s nebezpečím výbuchu, bazénových hal, čistých provozů a zdravotnictví, seizmického prostředí i pro potřeby běžného větrání, pro centrální distribuci vzduchu ve výkonech od ...