Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Podívejte se na redakční rozhovor o aktuálně vyhlášené soutěži ATREA

Na veletrhu ForArch 2015 nám na otázky o podstatě soutěže odpověděl vedoucí obchodu společnosti ATREA, pan Tomáš Kott. Hlavní výhrou je vyplacení celé investované částky za nákup systému vytápění a větrání ATREA.  1. Hlavní výhra / zpětné proplacení nákupu výrobků od společnosti ATREA
  2. Druhé místo / prodloužení záruky na výrobky od společnosti ATREA na 6 let
  3. Třetí místo / prodloužení záruky na výrobky od společnosti ATREA na 5 let

Jak soutěžit?

  • Nakupte v průběhu soutěže od 1.1. do 30.6. 2016 systémy větrání, chlazení a vytápění společnosti ATREA*
  • Zaregistrujte se do soutěže na stránce Registrace (funkční od 1.1. 2016)
  • V rámci registrace odpovězte na soutěžní otázku: Jaká je celková délka nové výrobní haly společnosti Atrea v Jablonci nad Nisou (v mm)?
    Nápověda k soutěžní otázce: Celková šířka nové výrobní haly společnosti Atrea v Jablonci nad Nisou je 60 781 mm.

Pokud bude Vaše odpověď nejbližší správné odpovědi, hlavní výhra je Vaše!

V případě shodných odpovědí se výhercem stává ten, kdo odeslal registraci dříve. Výhry na 2. – 10. místě získají výherci, jejichž odpovědi byly z hlediska přesnosti další v pořadí.

* větrací jednotky DUPLEX EC, ECV a EASY společně i s příslušenstvím, větrací jednotky DUPLEX R, Alfa a Kappa zakoupené ve společnosti ATREA společně i s příslušenstvím (příslušenstvím se rozumí rozvody potrubí, tvarovky a koncové elementy zakoupené v ATREA), integrované zásobníky tepla IZT, tepelná čerpadla TCV a TCA

 
 
Reklama