Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pronájem průmyslového chlazení Trane pro zpracování plastů

Chlazení a extrakce tepla jsou ve vašem oboru kriticky důležité. Chlazení je nezbytností k provozu výrobních strojů a ke zkrácení doby cyklu. Zkapalněné termoplastické materiály (polypropylen, nylon a PET) je nutné při tvrdnutí chladit.


Z materiálu a výrobních strojů je pak nutné extrahovat velké množství tepla. Například:

  • Chlazení vody použité k vytvrzení protlačovaného plastu.
  • Chlazení při procesu foukání fólie do promývačky plynů: systém ochlazování vzduchu má přímý dopad na čirost a kvalitu fólie a rychlost, s jakou je možné ji vyrábět.
  • Chlazení zpracovatelských strojů a hydraulických systémů, například hydraulických čerpadel, tlumičů a oleje, aby nedošlo k přehřátím a závadám.
  • Chlazení pracoviště, když jej zahřeje provoz strojů.
  • Jakékoli narušení chladicího procesu by mělo pravděpodobně závažný dopad na spolehlivost a efektivitu provozu, což by zase vedlo k výrobním ztrátám a nízké kvalitě výrobků.
Proč zvolit služby pronájmu Trane?
Služba Trane Rental Services přináší znalosti i vybavení nutné k podstatnému snížení ohrožení výroby plastů při plánovaných odstávkách, nouzových stavech nebo výrobních špičkách. Společnost Trane dodává spolehlivá a nenákladná řešení pronájmů pro zařízení ke zpracování plastů s proměnlivými úrovněmi projektové komplexnosti. Tato řešení přispívají k udržení kapacity HVAC podle vašich potřeb.
Technici společnosti Trane jsou připraveni spolupracovat s vaším provozním týmem při hloubkovém auditu vašich požadavků. Dodávka a montáž všech pronajímaných jednotek je naplánována tak, aby zcela vyhovovala vašim činnostem.

Trane ČR spol.s r.o.
logo Trane ČR spol.s r.o.

Pronájem průmyslového chlazení a vytápění (chladicí jednotky "chiller", mobilní klimatizace a tepelná čerpadla). Služby půjčovny "Trane Rental Services" nabízejí pronájem širokého spektra zařízení pro plánované a neplánované potřeby jako jsou průmyslové ...

 
 
Reklama