Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pronájem průmyslového chlazení, klimatizace a vytápění Trane pro farmaceutický průmysl

Ve farmaceutickém průmyslu hraje řízení procesu zásadní roli při zajišťování kvality a konzistence složení, testování a konečného produktu. Při výrobě produktů nejvyšší kvality je nutné plnit výjimečně přísné normy.


Přísná regulace teploty a vlhkosti vzduchu

K zajištění přesné kontroly kvality přispívá také přesné řízení teploty a vlhkosti v každém kroku výroby. Například při:

  • Chlazení mastí před zabalením.
  • Formování želatinové taveniny do kapslí.
  • Zpracování složek krémů před smísením.
  • Sterilizaci farmaceutických kapalin.
  • Zpracování vody použité při procesu vlhké granulace při výrobě tablet.

Farmaceutické produkty, například vakcíny, diagnostické sady, sterilizované nádoby a léky, je nutné skladovat v předem stanovené teplotě a vlhkosti, aby došlo k zachování jejich vlastností v souladu s normami. Nelze akceptovat žádné selhání nebo neadekvátnost systému HVAC, protože by došlo k narušení kvality produktu.

Proč zvolit služby pronájmu Trane?
Služba Trane Rental Services přináší znalosti i vybavení nutné k podstatnému snížení ohrožení produkce při plánovaných odstávkách, nouzových stavech nebo výrobních špičkách. Společnost Trane dodává spolehlivá a nenákladná řešení pronájmů pro farmaceutické provozy s proměnlivými úrovněmi projektové komplexnosti. Tato řešení přispívají k udržení kapacity HVAC podle vašich potřeb.
Technici společnosti Trane jsou připraveni spolupracovat s vaším provozním týmem při detailním auditu vašich požadavků. Dodávka a montáž všech pronajímaných jednotek je naplánována tak, aby zcela vyhovovala vašim činnostem.

Trane ČR spol.s r.o.
logo Trane ČR spol.s r.o.

Pronájem průmyslového chlazení a vytápění (chladicí jednotky "chiller", mobilní klimatizace a tepelná čerpadla). Služby půjčovny "Trane Rental Services" nabízejí pronájem širokého spektra zařízení pro plánované a neplánované potřeby jako jsou průmyslové ...

 
 
Reklama