Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kurz Větrání a klimatizace

Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav techniky prostředí, ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí, odbornou sekcí Klimatizace a větrání, pořádá v rámci programu celoživotního vzdělávání dvousemestrální kurz Větrání a klimatizace. Uzávěrka přihlášek je 12. 3. 2015.

Obsahem základního kurzu jsou teoretické a praktické základy větrání a klimatizace a je určen zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, samostatné studium).

Kurz bude probíhat v termínech březen až červen 2015 a září až prosinec 2015 na Fakultě strojní, ČVUT v Praze a bude zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu a vykonání závěrečné zkoušky. Účastnický poplatek činí 24 000 Kč.
Uzávěrka přihlášek je 12. 3. 2015.

Bližší informace vč. přihlášky

Kurz nabízí například následující tematické bloky:

 • Hygienické a technologické požadavky na větrání a klimatizaci
 • Tepelné bilance větraných a klimatizovaných objektů
 • Úprava teploty a vlhkosti vzduchu ve větrání a klimatizaci
 • Distribuce vzduchu, vzduchotechnické sítě, ventilátory
 • Filtrace vzduchu
 • Větrání průmyslových a obytných objektů
 • Zdroje tepla, vodní sítě
 • Zdroje chladu a tepelná čerpadla v klimatizaci
 • Provoz a řízení větracích a klimatizačních zařízení
 • Snižování hluku ve vzduchotechnice
 • Projektová dokumentace, realizace zařízení
 • Měření a hodnocení funkce vzduchotechnických zařízení
 • Kurz je ukončen závěrečnou prací.

S přáním pěkného dne
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., odborný garant kurzu