Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dimenzování a volba bazénových odvlhčovacích jednotek

Provozovatel zakrytého bazénu stojí před otázkou, jak se vypořádat s několika fakty, které mu příroda a hygienické požadavky kladou do cesty. Odpověď řeší jak majitelé rodinných domů s bazénem 20 m2, tak i provozovatelé veřejných bazénů a aquaparků.

1. Krytý bazén – souvislosti

1.1 Odpar vody

Tento fyzikální jev je na první pohled nejvýznamnější činitel ovlivňující provoz bazénu.

Odpar se vypočte dle vzorce

M = β . S . (x″ − x)
 

kde je

M
– odpar vody [g/h]
β
– koeficient závislý na typu provozu (rychlosti proudění vzduchu nad hladinou) [kg/m2.h]
S
– plocha bazénu [m2]
x″
– měrná vlhkost vzduchu při teplotě vody a ϕ = 100 % [g/kg s.v.]
x
– měrná vlhkost vzduchu v bazénovém prostoru [g/kg s.v.]
 

Odpar vody způsobuje vypařování a chladnutí vody v bazénu a zvyšování vlhkosti vzduchu.

Vysoká vlhkost (x > 14,3 g/kg) vzduchu nejenže není příjemná pro pobyt lidí, ale umožňuje vznik kondenzace a následné koroze či růst nežádoucích mikroorganizmů na chladných místech obvodové konstrukce bazénové haly.

1.2 Teplota

Vzhledem k tomu, že se lidé v prostoru bazénu pohybují málo oblečení a často i mokří, je nutné zajistit v prostoru dostatečně vysokou teplotu vzduchu (a povrchovou teplotu konstrukce bazénu). Doporučená teplota vzduchu je o 2 K vyšší než-li je teplota vody, avšak maximálně 30 °C.

1.3 Čerstvý vzduch

Vzhledem k tomu, že se v prostoru bazénu lidé intenzivně pohybují, je nezbytné zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

Tyto tři aspekty jsou dostatečným důvodem pro to, aby otázka větrání nebyla v projektech výstavby či rekonstrukce bazénu opomíjena.

2. Rozdělení bazénových odvlhčovacích jednotek

Bazénové odvlhčovací jednotky lze rozdělit na jednotky bez tepelného čerpadla, kde je odvlhčení dosaženo přiváděním suššího čerstvého vzduchu a jednotky s tepelným čerpadlem, kde je odvlhčení dosaženo vysrážením vody na výparníku tepelného čerpadla.

2.1 Jednotky bez tepelného čerpadla

Jednotky bez tepelného čerpadla jsou vhodné jako investičně méně náročná varianta pro aplikace, kde je celoročně k dispozici zdroj tepla.

Jednotky jsou schopny udržet vlhkost ve vnitřním prostoru pouze za předpokladu, že je měrná vlhkost venkovního vzduchu nižší než měrná vlhkost požadovaného vzduchu vnitřního. Opačný případ však nastává pouze v krátkých okamžicích letního období (dusno, bouřky), kdy ale vyšší vlhkost v bazénu není na závadu, neboť nebezpečí kondenzace vody na konstrukci pláště nehrozí.

2.2 Jednotky s tepelným čerpadlem

Jednotky s tepelným čerpadlem při svém odvlhčovacím provozu vydávají kondenzační teplo, které lze využít pro ohřev vzduchu v prostoru bazénu a tak sníží spotřebu energie a náklady na vytápění.

Jednotky s tepelným čerpadlem vybavené vodním kondenzátorem mohou část tepla získaného z kondenzace vodní vlhkosti vracet do bazénové vody.

2.3 Rekuperace tepla

Bazénové odvlhčovací jednotky mohou být pro zefektivnění hospodaření s energií vybaveny výměníkem na zpětné získávání tepla.

Ve výrobním programu společnosti C.I.C. Jan Hřebec jsou zastoupeny jednotky bez rekuperace, jednotky s jednoduchou rekuperací a jednotky se zpětným získáváním tepla pomocí speciálního dvojitého deskového výměníku.

3. Proč odvlhčovací bazénová jednotka?

Naše společnost nabízí ucelený program pěti řad jednotek určených pro větrání a odvlhčování bazénů. Jedná se o jednotky s kombinací deskových rekuperačních výměníků a odvlhčovacích tepelných čerpadel, kde je kladen vysoký důraz na ekonomiku provozu při zachování rozumných investičních nákladů a zajištění všech požadavků kladených na vzduchotechniku.

Jednotky jsou vybaveny vlastní mikroprocesorovou regulací, která sama volí optimální provozní stav jednotky v závislosti na nastavených požadavcích a stavu prostředí v bazénové hale a venku.

Bazénové jednotky jsou konstruovány tak, aby s maximální energetickou efektivností zajistily:

  • odvlhčeni vzduchu
  • ohřev vzduchu
  • přívod čerstvého vzduchu
  • provětrávání prostoru bazénové haly.
C. I. C. Jan HŘEBEC s.r.o.
logo C. I. C. Jan HŘEBEC s.r.o.

Tradiční český výrobce vzduchotechnických, klimatizačních a bazénových jednotek pro centrální distribuci vzduchu ve výkonech od 500 do 100 000 m³/h. Držitel certifikátu ISO 9001. Nabízíme produkty a řešení velmi vysoké kvality díky bohatým zkušenostem ...