Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systém decentralizovaného nuceného větrání IVAR.HRC MASTER - SLAVE

Větrání se zpětným získáváním tepla. Instalačně nenáročné provedení. Bez centrální větrací jednotky a nutnosti instalace vzduchovodů a vyústek. Možnost provozu více jednotek v cyklickém režimu.

Systém decentralizovaného nuceného větrání se zpětným získáváním tepla je založen na provedení kruhových větracích otvorů v obvodové zdi obytného větraného prostoru. Tyto otvory jsou osazeny větrací jednotkou s ventilátorem a keramickým regeneračním výměníkem tepla.

Otvory musí být provedeny pro každou místnost v takovém počtu, aby byla zajištěna hygienická výměna vzduchu v místnosti. Potrubí jednotky může mít průměr 100 mm nebo 160 mm. Díky tomu může ventilátor zajistit průtok až 24, případně až 50 m3/h.

Výhodou zařízení je možnost provozu v konfiguraci master - slave, kde se například dvě instalované větrací jednotky střídají v přívodu a odvodu vzduchu. Jedna jednotka odvádí vzduch, regeneruje a nabíjí výměník tepla. Druhá jednotka zajišťuje přívod čerstvého vzduchu z venkovního prostoru a nabitým výměníkem tepla ohřívá při průchodu skrz něj studený venkovní vzduch. Po jisté nastavitelné časové periodě dochází k vystřídání funkce obou jednotek, a tak probíhá větrání nepřetržitě dál.

Systém je ideální pro instalaci do již obydlených prostor pro svou instalační nenáročnost oproti centralizovanému větracímu systému s nutností instalace sítě vzduchovodů.

Jednotky mohou mít řízení analogové nebo elektronické. Při analogovém řízení je možná spolupráce celkem čtyř jednotek a při elektronickém řízení je možná spolupráce až dvanácti jednotek. Vždy jen jedna z nich je řídicí jednotka.

IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...

 
 
Reklama