Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tlakovací kabina pro destrukční zkoušky kompresorů

Tlakovací kabina určená k řízeným destruktivním tlakovým zkouškám kompresorových těles klimatizací (1000 bar s přesností 0,1 %). Konstrukční řešení s ohledem na bezpečnost obsluhy a snadné ovládání.

POPIS

Nerezová testovací kabina byla konstruována s důrazem na bezpečnost při práci obsluhy tlakovacího standu, který je určen k provádění destruktivních tlakových zkoušek (Destructive-testing). Součástí tlakovacího boxu je výsuvný rošt pro jednoduché upnutí tlakovaného předmětu, který je následně prostřednictvím vysokotlakých hadic připojen ke zdroji vysokotlaké vody až do 1000 bar.

ŘÍDÍCÍ A BEZPEČNOSTÍ SYSTÉM

Řídící systém monitoruje a zaznamenává průběhu tlakové zkoušky - tedy proces tlakování, výdrž tlaku, pokles tlaku. Zobrazení je prováděno na 7" barevném dotykovém displeji, který proces tlakové zkoušky a bod destrukce přehledně znázorňuje i na grafu. Při nedostatečném dovření dveří vysokotlaké testovací kabiny, nebo nesprávném tlaku vody, aj. brání bezpečnostní systém provozu zařízení a aktivuje sirénu a maják.

Celý systém je navržen tak, aby odolal případnému úniku kapaliny při roztržení tlakovaného objektu, těla kompresoru klimatizace.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!

AQ PUMPY, s.r.o.
logo AQ PUMPY, s.r.o.

Výroba, vývoj a servis vysokotlakých čerpadel, čerpacích zařízení a speciálních agregací na zakázku jako jsou vysokotlaké zařízení pro tlakové zkoušky, vysokotlaké čistící stroje pro sanace betonu a odstraňování barev, rzi a odolných usazenin. Společnost ...

 
 
Reklama