Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zkušenosti se zvlhčovacími systémy MERLIN - textilní průmysl

Vhodným systémem zvlhčování vzduchu jsme schopni při minimálních provozních nákladech zajistit požadovanou relativní vlhkost při dané teplotě, odbourat možnost tvorby el.statického náboje, eliminovat možnost trhání vlákna a tím zrychlit, zefektivnit výrobu.

Je-li textilní vlákno při spřádání tkalcovským stavem příliš suché, stává se extrémně křehkým a nadměrně se trhá. To vede k přerušení práce strojů, nutnosti zásahu lidského faktoru k navázání vlákna a znovu spouštění strojů. Zastavením technologie tkalcovských stavů (přerušením práce), zvyšujeme podíl ztrátových časů ve výrobě, prostoje a zpomalení výroby. Přetržená vlákna, více než vlákna pevná, uvolňují prach. Tím zhoršují kvalitu pracovního prostředí ať už pro instalovanou technologii, která musí být v kratších intervalech odstavena a čištěna nebo i pro zaměstnance. S nízkou relativní vlhkostí v provozovnách v textilním průmyslu dochází ke vzniku elektrostatického náboje. Ten je nepříznivý pro technologii, zaměstnance. Musí být provedena opatření k odvedení vzniklého elektrostatického náboje, aby nedocházelo k výbojům v prostředí a tím k možnosti jiskření v prašném prostředí potažmo k výbuchu při správné koncentraci prachu v prostředí.

Není nezajímavé, že v textilním průmyslu se obchoduje se sortimenty na váhu. Tedy nižší hmotnost (přesušený sortiment) rovná se nižší zisky. Dle uzancí v textilním průmyslu je dána jako optimum relativní vlhkost 60% při teplotě 20°C. Stabilní vlhkost v prostředí přispívá k jednotnosti velikostí při šití oděvů a rozměrů při tkaní koberců.

Co získáte instalací zvlhčovacího systému Merlin - Technology?

  • trvale stabilní úroveň relativní vlhkosti v prostředí
  • trvale stabilní úroveň rovnovážné vlhkosti materiálů na skladech a ve výrobním procesu (materiály na bázi textilií apod.)
  • trvale udržitelné, stabilní technologické podmínky
  • trvale odstraníte tvorbu statické elektřiny a její výboje
  • trvale zvýšíte výtěž (vyprašování textilního vlákna)trvale snížíte prašnost v prostředí (zvýšíte čistotu prostředí)snížíte teplotu adiabatickým chlazením ve vyhřátých objektech zejména v letním období
  • snížíte náklady na vytápění (systém destratifikátorů)
  • ÚSPORU NÁKLADŮ A ZEFEKTIVNĚNÍ VAŠÍ VÝROBNÍ ČINNOSTI!!!

Drekoma
logo Drekoma

DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.

 
 
Reklama