Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

MELTEM - rekuperační jednotky M-WRG-II prokazatelně snižují koncentraci RADONU

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PŘI BOJI S NEBEZPEČNÝM RADONEM

O tom, že provoz lokální rekuperační jednotky M-WRG-II výrazně redukuje koncentraci radonu, se přesvědčila majitelka staršího domku v Českém Brodě.
Investorka postupovala dle zákona a před rekonstrukcí si zajistila měření RADONU odbornou firmou. Měření potvrdilo její obavy a prokázalo koncentraci pohybující se nad hranicí 700Bq/m3, což je více než dvojnásobek stanovené referenční úrovně 300Bq/m3.
Nepříznivé hodnoty koncentrace RADONU nastartovaly analýzu možných opatření , vedoucích k jejímu snížení na minimum. Na stránkách www.radonovyprogram.cz našla investorka příručku OPATŘENÍ PROTI RADONU, která ji navedla jasným směrem - lokální větrání s rekuperací tepla. Jedná se totiž o jedno z nejúčinnějších opatření a je výrazně levnější než jakékoliv stavební úpravy.
Po osobní návštěvě objektu partnerskou realizační firmou a následné konzultaci s techniky společnosti MELTEM byla navržena větrací jednotka s rekuperací M-MRG-II P o výkonu 10 - 100m3/hod.. Režim větrací jednotky byl upraven do přetlakového větrání, díky kterému je vytlačování RADONU ještě účinnější.
Záměr investorky se vyplatil, naměřené hodnoty po instalaci větrací jednotky se pohybují pod hodnotou stanovené referenční úrovně 300Bq/m3.

MELTEM dotuje měření RADONU a zajistí Vám okamžité měření jeho koncentrace za zlomkovou cenu.

Vaše dotazy na téma měření a odvětrání RADONU zodpoví Dušan Hanzík, d.hanzik@meltem.com, +420 606 603 073

Více informací


Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
logo Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG

MELTEM - tradiční německý výrobce a dodavatel unikátních větracích jednotek s rekuperací M-WRG-II, M-WRG-S i odtahových ventilátorů VARIO. Již 40 let vyvíjí a zdokonaluje své výrobky nedaleko bavorského Mnichova. Made in Germany je zárukou pro stávající ...

 
 
Reklama