Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Klimatizační jednotky MANDÍK v certifikovaném hygienickém provedení

Modifikace osvědčené konstrukce klimatizačních jednotek v plném souladu s požadavky norem VDI6022 a DIN1946-4 nachází další oblast uplatnění v aplikacích s nejvyššími hygienickými požadavky.

Úspěšným dokončením certifikace v Hygiene-Institut des Ruhrgebiets v Gelsenkirchenu (SRN) (www.hyg.de) byl završen projekt vývoje klimatizačních jednotek MANDÍK v hygienickém provedení. Tyto jednotky z hlediska konstrukčního provedení, výběru použitých materiálů a schválených pravidel pro návrh sestavných jednotek splňují nejpřísnější požadavky průmyslových norem regulujících danou oblast. V návrhovém programu AHUMAN je možné navrhnout jednotky ve dvou úrovních hygienického provedení :

Standardní hygienické provedení

      
  • splňuje požadavky norem VDI 6022 Blatt 1, SWKI VA104-01 a ÖNORM H 6021

Obsahují požadavky na konstrukci, materiálové provedení, výrobu, technický návrh uspořádání jednotky, instalaci, servis, údržbu, testování, pravidelné kontroly a jejich hodnocení speciálně s ohledem na hygienický provoz.

Provedení pro zdravotnická zařízení/čisté prostory

      
  • k výše uvedeným přidává i požadavky norem DIN 1946-4, SWKI 99-3 a ÖNORM H 6020 

Vycházejí ze standardních požadavků a zpřísňují je speciálně pro provoz ve zdravotnických zařízeních podle klasifikace povahy prostorů (operační sály, intenzivní péče, koridory, vyšetřovny, čekárny, laboratoře, sklady apod.)

Klimatizační jednotky MANDÍK v hygienickém provedení


MANDÍK, a.s.
logo MANDÍK, a.s.

MANDÍK, a.s. je akciovou společností s působností v oblastech výroby vzduchotechniky a požárních prvků, průmyslového vytápění, tepelné techniky a klimatizačních jednotek. Je držitelem certifikátu vydaného dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 3834-2.

 
 
Reklama