Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Proč halu pouze vytápět, když ji můžeme stejným zařízením i chladit?

Více než polovina všech zařízení je v dnešní době vybavena chladícími registry. Proto se nabízí myšlenka použití cirkulačního ohřívače vzduchu, často využívaného ve velkých halách, nejenom k účelům vytápění, ale i pro chlazení. Jak a za jakých podmínek je to možné?

S rostoucími nároky na komfort v halách roste i počet větracích systémů s funkcí chlazení: více než polovina všech zařízení je dnes vybavena výměníky chladu. Tento trend směřující ke komfortnímu větrání se již objevuje ve velkých halách nejrůznějšího využití (veletržní centra, víceúčelové haly, sportovní haly, výrobní haly a sklady).

Proč je nutné chlazení?

Zejména v průmyslových halách existují tři důvody, proč chladit:

Výroba: V některých případech je během výrobního procesu minimální tolerance vůči výkyvu teplot. Důvodem je zajištění stabilního prostředí při výrobě součástek tak, aby vznikl co nejpřesnější výsledný produkt.

Pracovní výkon: Pracovní nasazení osob prokazatelně klesá s rostoucí teplotou v interiéru (obr. č. 1) a zároveň stoupá míra nepozornosti a s ní spojený počet nehod.

Ideální vnitřní prostředí: Vzhledem k pozitivním zkušenostem s klimatizačními systémy v jiných aplikacích - zejména v automobilovém průmyslu, je zcela pochopitelné přání zaměstnanců a pracovníků chladit prostory i ve výrobních a skladovacích halách.

Kontaktujte naše obchodní zástupce. Ti už Vám rádi poradí jak s vytápěním, tak právě chlazením velkoobjemových hal a prostor.

Více informací najdete zde.

 
 
Reklama