Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Blíži sa konferencia VZDUCHOTECHNIKA 2024 v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave organizuje v tomto roku už 23. ročník vedecko-odbornej konferencie VZDUCHOTECHNIKA 2024, tento rok na tému "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou".

23. ročník konferencie na tému „Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou“ sa uskutoční 17. – 18. júna 2024 v Grand Hoteli Bellevue****, Horný Smokovec, v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov a priniesť im nové poznatky v týchto tematických okruhoch:

  • Legislatíva vo vzduchotechnike
  • Vzduchotechnika v budovách občianskej vybavenosti
  • Priemyselná vzduchotechnika
  • Vzduchotechnika v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch
  • Zdroje chladu a tepla pre vzduchotechniku

Veríme, že tak ako predchádzajúce ročníky uskutočnené na mnohých miestach Vysokých Tatier a v Bratislave bude aj tento dvadsiatytretí príležitosťou na stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky. Uvítame aj kolegov z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov. Odborný program doplnia firemné prednášky a prezentácie výrobcov a predajcov vetracej a klimatizačnej techniky.

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky – najneskôr do 12. 6. 2024.Prihláška a ďalšie informácie na www.sstp.sk


Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
logo Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ( SSTP ) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností ( ZSVTS ...

 
 
Reklama