Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bytový komplex LAUTIZIA s decentralizovaným větracím systémem LUNOS

LAUTIZIA je název inovativního architektonického konceptu v berlínské čtvrti Friedrichshain. Čtrnáct samostatných domů se dvěma velkými vnitřními dvory se zelení, které jsou přístupné pouze pro obyvatele domů a které nabízejí dostatek klidového místa. A to vše uprostřed německé metropole. Komplex pak vhodně doplňuje dětské hřiště a vytváří tak perfektní bydlení i pro rodiny s dětmi.

Tento popis v první chvíli zřejmě nepůsobí dojmem, že se jedná o vzorový energetický projekt. Přesně to ale LAUTIZIA je – jedná se o dosud největší berlínský projekt nízkoenergetických domů dle standardu KfW 40 (dotační program německé vlády – předpokladem pro získání podpory KfW 40 mimo jiné je, aby roční spotřeba primární energie Qp nebyla vyšší než 40 kWh na m² užitkové plochy budovy).

Jména jednotlivých domů jako například Armeria, Viola, Malva nebo Marigold jsou stejně rozmanitá jako domy samotné. Zatímco jeden dům je ve stylu grunderského období, sousední dům vychází ze severského způsobu výstavby. Člověk se tak může rozhodnout, zda chce bydlet jako v New Yorku ve 20. letech minulého století nebo raději trochu futuristicky. I přes veškeré vnější rozdíly jsou na všechny domy kladeny stejné nároky na vysokou kvalitu a rovněž u vnitřního vybavení byl kladen velký důraz na materiály. Pravé dřevo a jemná kamenina jsou standardem u každé designové řady. Tento každodenní komfort završuje podlahové vytápění. V bytech si můžete užívat třímetrové stropy, které v kombinaci s velkými okenními plochami propůjčují bytům otevřenost a reprezentativnost. Optimální protihlukovou ochranu zajišťují železobetonové masivní stropy a okna s trojsklem. Podle patra mají byty buď terasu, nebo balkón. Inteligentní technika umožňuje individuální a energeticky účinné řízení vytápění. Další zvláštností je větrací systém s rekuperací tepla o účinnosti 85 %, to znamená, že do prostor je neustále přiváděn čerstvý vzduch, který je v rámci rekuperace tepla předehříván, čímž se snižují náklady na vytápění. Komfortní bydlení ale začíná již při vjezdu do podzemní garáže. Výtahem se bez bariér dostanete do každého patra.

Domy byly postaveny jako komplexní ekologický energetický koncept s fotovoltaickým a geotermálním systémem. Díky modernímu izolačnímu zasklení a kontrolovanému větrání bytů s rekuperací tepla jsou náklady na energie trvale nízké.

Pro větrání byl použit decentralizovaný systém větrání bytových prostor firmy LUNOS Lüftungstechnik GmbH. V zimě využívá teplo z odváděného vzduchu pro předehřev vzduchu venkovního, přiváděného do interiéru, v létě zase využívá chlad z odváděného vzduchu pro předchlazení venkovního vzduchu. Instalovaná recyklační jednotka je jednotkou entalpickou, nejen termickou, což je její nespornou předností jak z hlediska tvorby vnitřního prostředí tak z hlediska ekonomického (úspora vlhčení). Zabezpečuje tudíž nejen recyklaci tepla, ale i recyklaci vlhkosti vzduchu. V zimě, kdy je vzduch v interiéru suchý, je vhodné vlhkost ze vzduchu odcházejícího z interiéru (získanou ze zdrojů vodní páry v interiéru např. od lidí, sprch, pokojových rostlin) zachytit a vrátit zpět. Vlhkost z odváděného vzduchu se automaticky sráží v recyklační jednotce předtím vychlazené přiváděným venkovním vzduchem a je zpět vrácena do interiéru s dalším přívodem venkovního vzduchu, tj. dochází k potřebnému vlhčení vzduchu v interiéru. V létě je naopak žádoucí snižování vlhkosti vzduchu v interiéru, což je opět zajištěno recyklační jednotkou, která tentokrát pracuje obráceně. Teplý přiváděný venkovní vzduch předehřívá recyklační jednotku, vodní pára se tudíž v této jednotce nesráží a je odváděna do exteriéru. Je-li vzduchu odváděný z interiéru dostatečně chladný ochladí recyklační jednotku a dojde ke srážení vodní páry z venkovního vzduchu, přiváděný vzduch je odvlhčován a je snižována vlhkost vzduchu v interiéru. Vše je realizováno jedním tubusem (tj. není zapotřebí samostatný vzduchovod pro přívod a samostatný vzduchovod pro odvod vzduchu), ve kterém je umístěna recyklační jednotka zabezpečující jak výměnu tepla, tak i úpravu vlhkosti. Na rozdíl od dosavadních vzduchotechnických systémů tak odpadá nutnost rozvodů vzduchu v interiéru. To je významná úspora provozních nákladů, které není nutno vynakládat na údržbu a čištění vzduchotechnického potrubí.

Další výraznou výhodou oproti centrálním rekuperačním jednotkám vyžadujících potrubní rozvod vzduchu je hledisko zdravotní. Absence jakéhokoliv potrubí a keramický výměník tepla, ani jeho opláštění, neobsahuje kovové díly. Z tohoto důvodu nedochází při průchodu vzduchu z vnějšího prostředí do interiéru ke ztrátám aeroiontů, neboť použité materiály elektricky nabité částice nelikvidují a kladně se tak podílí na úrovni příznivého elektrointového mikroklimatu v interiéru.

Díky vhodné konstrukci recyklační jednotka současně působí jako tlumič venkovního hluku.

V bytovém komplexu LAUTIZIA je zabudováno cca 1 200 ventilátorů e2, které pracují s vysoce účinnými motory vybavenými nejnovější technologií “ec“ kombinovanou se speciálně vyváženými ventilátory s upravenou mechanikou proudění. Mají tak tichý chod, že je obyvatelé domu sotva vnímají. S hladinou akustického tlaku měřicí plochy 16,5 dB při rychlosti 1, hodnotou 19,5 dB při rychlosti 2 a hodnotou 26 dB při rychlosti 3, kterým odpovídají průtokové objemy 18, 31 a 38 m3/h, jsou ventilátory hluboko pod předepsanými maximálními emisemi hluku předepsanými normou DIN pro obývací místnosti a ložnice. Ventilátory e2 pracují podle známého principu regenerativní výměny tepla. Uprostřed proudu vzduchu z elektronicky komutovaného motoru (EC) s axiálním ventilátorem je prvek kumulující teplo (tzv. acuvent). Při střídání směru proudu vzduchu, ke kterému dochází cílenou změnou směru otáčení ventilátoru, kumuluje keramika tepelnou energii ze vzduchu odváděného z místnosti a předává ji čerstvému vzduchu přiváděnému zvenku. Tento proces probíhá s takovou účinností, že při větrání dochází ani ne k 10 % ztrátě tepla. Pro vyrovnanou bilanci přivádění a odvádění vzduchu jsou v bytech použity minimálně dva ventilátory e2 (resp. vždy sudý počet). Stejně tak důležité jsou účinné filtry. Obyvatelé domů, kteří trpí alergiemi, si mohou oddechnout: díky pylovým filtrům se pyl, nečistoty ani prach do bytu již nedostanou. Další aspekt, který podtrhuje celkovou pohodlnost bydlení.

Ventilátory e2 byly kromě toho dále opatřeny cca 1 200 kusy fasádních prvků LUNOtherm. Větrací mřížky na vnějších stěnách domů jsou často vnímány jako rušivé prvky při pohledu zvenčí. Díky fasádnímu prvku LUNOtherm zmizí větrací otvor z povrchu obvodové stěny. Vyvinutí prvků LUNOtherm umožňuje provést fasádu bez omezení a dává tak různým koncepcím domů volný prostor, který potřebují pro svoji realizaci. Prvky LUNOtherm se instalují do izolační vrstvy tepelně izolačního kompozitního systému. Větrací otvor je tak v okenním překladu, špaletě nebo pod oknem. Prvek lze namontovat nad okno, vedle okna nebo pod okno, takže nijak nebrání instalaci žaluzie. Prvky LUNOtherm jsou jediným fasádním prvkem na trhu, které mají atest DIBt. V ČR mají certifikát vydaný Centrem stavebního inženýrství a.s..

Z celkových čtyř stavebních částí projektu LAUTIZIA se má poslední část dokončit ještě tento rok.

Firma LUNOS (založena v roce 1949 původně jako LUNOS-Lüftung se sídlem v západoberlínském Spandau) uvedla v roce 1960 na trh první pasivní venkovní prostup z plastu. Následoval další vývoj firmy v oblasti větrací techniky a v roce 2002 se firma přejmenovala na LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme. V roce 2011 vznikl první ventilátor e2 s rekuperací tepla a o rok později ve spolupráci s firmou WERU vznikl okenní ventilátor fgo. V roce 2013 přišlo první řízení ventilace s dotykovým displejem a E-Ink displejem (TAC). Kompletní výroba větrací techniky probíhá rovněž v Berlíně.

LAUTIZIA je odvozeno z latinského lautitia a znamená přepych, velký luxus
LAUTIZIA je odvozeno z latinského |lautitia| a znamená přepych, velký luxus
Vnitřní dvůr, který je přístupný pouze pro obyvatele domů, nabízí dostatek místa a klidu.
Vnitřní dvůr, který je přístupný pouze pro obyvatele domů, nabízí dostatek místa a klidu.
V případě novostavby se pro instalaci ventilátoru e2 použije speciální pouzdro k montáži do stěny mezi cihly nebo se provede jádrové vrtání o průměru 162 mm. Tloušťka stěny přitom musí být minimálně 300 mm.
V případě novostavby se pro instalaci ventilátoru e2 použije speciální pouzdro k montáži do stěny mezi cihly nebo se provede jádrové vrtání o průměru 162 mm. Tloušťka stěny přitom musí být minimálně 300 mm.

Ekologický - s přepočítaným příkonem pouhých 0,09 W/m3/h je ventilátor e2 v energetické úspornosti nepřekonatelný. Řadí se mezi nejmenší decentralizované ventilátory pro větrání obytných prostor s rekuperací tepla a vychází z principu regenerativního tepelného výměníku.

Pomocí moderních výrobních postupů se podařilo vyvinout kompaktní akumulátor tepla z keramického kompozitního materiálu, který dosahuje střední tepelné účinnosti 90,6 %.

Kombinace vysoce účinných motorů „ec“ a inteligentního řízení umožnila firmě LUNOS vyvinout jeden z nejekonomičtějších ventilátorů.
Prvky LUNOtherm jsou jediným  fasádním prvkem na trhu, které mají  atest DIBt.
Prvky LUNOtherm jsou jediným fasádním prvkem na trhu, které mají atest DIBt.
Zabudovaný LUNOtherm, větrací štěrbina v ostění vedle okna.
Zabudovaný LUNOtherm, větrací štěrbina v ostění vedle okna.

Zpracováno podle podkladů firmy LUNOS Lüftungstechnik GmbH. Pro úplnost k tomuto uvádíme, že decentrální jednotka nuceného větrání se zpětným získáváním tepla e² je v ČR zařazena do Seznamu výrobků a technologií programu Nová zelená úsporám.