Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Větrání průmyslových objektů

SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ,
ODBORNÁ SEKCE KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ

si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

VĚTRÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

30. KVĚTNA 2017

MASARYKOVA KOLEJ, ČVUT V PRAZE THÁKUROVA 1, PRAHA 6

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
zdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.


Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti problematiky větrání průmyslových objektů:

 • Energetická náročnost větrání a vytápění průmyslových objektů
 • Platné hygienické předpisy
 • Možná technická řešení
 • Praktické zkušenosti z provozu
 • Ekodesing

Odborný garant semináře: Ing. Radka Čapková, Ing. Marcel Kadlec

PROGRAM SEMINÁŘE

08:30Prezence účastníků
09:00Zahájení semináře Větrání a klimatizace v průmyslových halách — Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze
Adiabatické chlazení průmyslových provozů — Ing. Jan Bátěk, Colt International, HTK
Legislativní požadavky na větrání průmyslových provozů — Ing. Zuzana Mathauserová, SZÚ
Vzduchotechnika při odstraňování ekologické zátěže — Ing. Jiří Kraus, Ventik
Filtrace škodlivin z odváděného a přiváděného vzduchu — Ing. Václav Ježek, DencoHappel
Efektivní větrání a vytápění průmyslových objektů — Ing. Jan Bosák, Hoval
Větrání průmyslových objektů — zkušenosti z provozu decentrálních větracích zařízení — Ing. Radek Šimon, Rekuper Sychrov
Příklady z provozu průmyslového větrání — Ing. Jan Hřebec, C.I.C. Jan Hřebec
Zajištění tepelné pohody při větrání čistých prostorů — Ing. David Samek, Daikin Airconditioning
Když je vzduchotechnika nedílnou součástí technologie — Ing. Lukáš Putta, Ph.D., OK Puls
Snižování provozních nákladů, optimalizace filtrace — Petr Hrubý, KS Klima—Service
Aktivní větrání skleníků — Ing. Pavel Halabala, Ziehl-Abegg
Zkušenosti s větráním průmyslových objektů — Ing. Radim Šourek, Ing. Josef Maštálka, DencoHppel
Použití ventilátorů v paroplynové elektrárně — Ing. Vít Dobiáš, Elektrodesign Ventilátory
13:45Diskuse
14:00Předpokládaný závěr semináře

V průběhu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

PŘÍPADNÁ ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PARTNEŘI SEMINÁŘE


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Datum a místo konání semináře

30. 5. 2017 - ČVUT v Praze, Masarykova kolej, Kongresový sál, Thákurova 1, Praha 6

2. Účastnický poplatek

Pro členy STP 500 Kč, pro ostatní 1200 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.
Více informací o členství v STP najdete v závěru této pozvánky nebo na www.stpcr.cz.

3. Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 23. 5. 2017.
Pro přihlášení můžete využít:

 • online formulář na www.stpcr.cz
 • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz
 • poštou na: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály k semináři Vám zašleme.

6. Ubytování, doprava

Každý účastník si zajišťuje sám. V místě konání semináře je možné využít hotelových služeb.
Kontakt: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6, www.masarykovakolej.cz, tel.: 233 051 111.
Upozorňujeme na zónu placeného parkování, doporučujeme použít MHD, stanice metra A — Dejvická.
V případě nutnosti je možné použít veřejné placené kryté parkoviště pod budovou Národní technické knihovny (NTK), vjezd z ulice Studentská - www.garazedejvice.cz.

NABÍDKA ČLENSTVÍ V STP

Společnost pro techniku prostředí poskytuje svým členům:

 • Odborný recenzovaný časopis "Vytápění, větrání, instalace" – 5x ročně. Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší informace projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům v průmyslových závodech, montážním a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům, provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí. V časopise najdete informace o konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích pořádaných STP.
 • Výrazná sleva vložného na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných STP.
 • Zasílání informací o pořádaných odborných akcích z oboru technika prostředí.
 • Začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů.
Roční členský příspěvek600 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty a důchodce300 Kč

(Zdarma 1. rok členství pro studenty se zaměřením na techniku prostředí, TZB a příbuzných oborů)

Máte-li zájem o členství v STP, vyplňte a odešlete přihlášku členství na www.stpcr.cz.

Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem na účet Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011 / 0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo, napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Bližší informace o členství v STP na www.stpcr.cz nebo na tel. 221 082 353.

 
 
Reklama