Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na GREEN WAY DAY

Dovolujeme si Vás jménem odborné sekce Integrované navrhování a hodnocení budov (INHOB) Společnosti pro techniku prostředí pozvat na 1. ročník GREEN WAY DAY, který se bude konat dne 21. září 2017 ve venkovních prostorách FOLKLORE GARDEN v Praze 5 – Hlubočepech, Na Zlíchově 18.

Pozvánka na seminář GREEN WAY DAY

V letošním roce oproti letům minulým jsme VIII. sympozium GREEN WAY uspořádali již v květnu v Brně, opět za velké účasti a příznivých ohlasů účastníků. Nicméně nechceme naše příznivce v Praze ochudit, a proto jsme se rozhodli, že uspořádáme i v Praze malé Sympozium na jeden den.

Protože se snažíme nalézt netradiční formy předávání informací a nových forem spolkového života, rozhodli jsme se, že toto malé sympozium uspořádáme ve venkovních prostorách a navážeme tak na tradici odborných přednášek a společenských večerů, jejichž počátek se v kalendáři INHOB datuje do roku 2014.

Proto i letošní setkání nazvané GREEN WAY DAY bude rozděleno do dvou částí, na část odbornou a část společenskou.

Odborná část bude probíhat ve třech venkovních arénách, v následujících přednáškových blocích:

  • Projektování TZB v BIM
  • Historie systémů TZB v českých zemích
  • Bezpečné budovy z hlediska požární ochrany
  • Aktuální otázky v oblasti právních požadavků (nový stavební zákon a navazující vyhlášky, právo a projekční praxe apod.)
  • Nové právní úpravy v posuzování hluku
  • Příprava a realizace staveb v praxi
  • Technické novinky partnerů – informace o progresivních výrobcích z oblasti TZB

V rámci společenské části budeme navazovat na tradici TZB festu, kde vystoupí hudební seskupení, jejichž členové jsou osoby aktivně pracující v našem oboru.

Účast na odborné části je zdarma za předpokladu elektronické registrace (pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku). Účast na společenské části je zpoplatněna vstupným v částce 600 Kč / 2 osoby. Vstup je zdarma pro:

  • členy Společnosti pro techniku prostředí vč. doprovodu
  • hosty sponzorů GREEN WAY DAY vč. doprovodu

Začátek odborné části v 9.00 hodin, začátek společenské části se předpokládá v 16.00 hodin. Oblečení neformální.


Za přípravný výbor GREEN WAY DAY

Ing. Jiří Petlach
Ing. Jiří Hubka
Ing. Jana Vernerová

 
 
Reklama