Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář Nový metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí

Zkušenosti z praxe s platnou legislativou v oblasti hluku související se změnou zákona o ochraně veřejného zdraví (zák. č. 258/2000 Sb.), změnou provádějící vyhlášky (NV272/2011 Sb.)

25. 1. 2018
ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Technická 4, Praha 6
místnost č. 136 (1. patro)

Seminář je určen projektantům, akustikům, pracovníkům činným ve výstavbě, investorům, pracovníkům městských částí, ale i odborné a laické veřejnosti, zajímající se o problematiku hluku.

Program semináře bude zahrnovat blok přednášek zaměřených na aktuální znění metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Účastníci semináře budou seznámeni s metodickým návodem ke sjednocení postupu orgánů ochrany veřejného zdraví, zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí.

Dále se přednášející zaměří na více jak roční zkušenosti související s uplatňováním nové hlukové legislativy v praxi (upravený zákon č. 258 / 2000 Sb. - prosinec 2015 a změny v Nařízení vlády pod číslem 217 / 2016 Sb.- srpen 2016).

Seminář volně navazuje na přednášky zaměřené na změny hlukové legislativy, který se konal v únoru 2017.

Přednášející Ing. Tomáš Hellmuth a Ing. Dana Potužníková jsou spolutvůrci změn v oblasti hlukové legislativy a pracovníky Národní referenční laboratoře pro komunální hluk se sídlem v Ústí nad Orlicí. Ing. Ondřej Dobisík a Ing. Jakub Janota jsou pracovníci Hygienické stanice hl. m. Prahy.

V rámci semináře bude čas na dotazy k nové metodice, ale i na diskuzi z praxe týkající se změny v hlukové legislativě.

Na setkání na semináři se těší

Ing. Olga Mikulová, odborná garantka semináře

PROGRAM SEMINÁŘE

08:30Prezence účastníků
09:00Zahájení semináře — Ing. Olga Mikulová
09:05Zkušenosti s novou hlukovou legislativou z praxe pražské hygieny (Zákon, Nařízení vlády)
10:00Zkušenosti s aplikací novel hlukových předpisů v praxi (Zákon, Nařízení vlády), kde přednášející budou vycházet z dotazů, které od doby platnosti řešili
11:30Dotazy a diskuze
12:00Přestávka na občerstvení
12:30Novela Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí
15:00Dotazy a diskuze
15:15Předpokládaný závěr semináře

Uvedené časy jsou orientační, přednášející budou reagovat především na zájem posluchačů, časy přednášek mohou být upraveny v průběhu semináře.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Dana Potužníková, Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.,
Ing. Ondřej Dobisík, Ing. Jakub Janota

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Datum a místo konání semináře

25. 1. 2018 – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6, místnost č. 136 (1. patro)

Účastnický poplatek

Pro členy STP 1100 Kč, pro ostatní 1800 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

Více informací o členství v STP najdete v závěru této pozvánky nebo na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:

Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100

Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme, materiály Vám zašleme na adresu uvedenou v přihlášce.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

NABÍDKA ČLENSTVÍ

SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ POSKYTUJE SVÝM ČLENŮM:

  • Odborný recenzovaný časopis "Vytápění, větrání, instalace" – 5x ročně. Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší informace projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům v průmyslových závodech, montážním a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům, provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí. V časopise najdete informace o konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích pořádaných STP.
  • Výrazná sleva vložného na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných STP.
  • Zasílání informací o pořádaných odborných akcích z oboru technika prostředí.
  • Začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů.

Roční členský příspěvek 600 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty a důchodce 300 Kč
(Zdarma 1. rok členství pro studenty se zaměřením na techniku prostředí, TZB a příbuzných oborů)

Máte-li zájem o členství v STP, vyplňte a odešlete přihlášku členství na www.stpcr.cz.
Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem na účet Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011 / 0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo, napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.


 
 
Reklama