Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz Větrání a klimatizace 2018

Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav techniky prostředí, ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí, odbornou sekcí 01 Klimatizace a větrání, uspořádá v rámci programu celoživotního vzdělávání 2 semestrální kurz Větrání a klimatizace.

Obsahem studia jsou teoretické a praktické základy větrání a klimatizace (podrobná osnova). Studium je určeno zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky a praktická cvičení – výpočtová i experimentální).

Odborný garant studia: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Zahájení kurzu: září 2018

Rozsah výuky: 176 hodin formou 4 třídenních soustředění v každém semestru

Místo výuky: Výuka probíhá v prostorách technologického centra

Termíny výuky: 1. semestr: září – prosinec 2018 a 2. semestr: únor – květen 2019

Učební materiály: Účastníci kurzu obdrží kompletní učební texty (sylaby, skripta).

Rozpis výuky: Termíny a rozvrh výuky budou upřesněny.

Způsob ukončení kurzu: Kurz je zakončen závěrečnou písemnou zkouškou (testem) k prokázání znalostí. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování studia.

Pokyny pro zájemce: Přihlášku vyplňte přes aplikaci https://czv.cvut.cz/profesni.php. Uzávěrka přihlášek je 31. 8. 2018. Upozorňujeme, že počet účastníků je omezen kapacitou přednáškové místnosti.

Účastnický poplatek ve výši 25 000 Kč (vč. DPH) pro jednoho účastníka zahrnuje náklady na organizaci studia, přednášky, praktická, výpočetní a laboratorní cvičení a vedení závěrečných prací. Poplatek za kurz uhraďte na účet Fakulty strojní ČVUT v Praze, nejpozději do 10. září 2018. Číslo účtu je 19-5505030267/0100, variabilní symbol pro platbu se vygeneruje po vyplnění přihlášky, konstantní symbol 308, Komerční banka Praha 6. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.

S každým z účastníků bude sepsána smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání, kterou účastníci obdrží na první hodině výuky. Pokud kurz ze závažných důvodů nebude otevřen, sdělí pořadatel přihlášeným nový termín konání a vrátí jim vložené finanční prostředky.

Informace: Zájemci se mohou informovat na Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze. Kontaktní osoba: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. (Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, tel.: 2 2435 2433).

Aktuální informace naleznete ZDE


 
 
Reklama