Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na kurz Klimatizace a větrání 2020

Témata přednášek: Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor. Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku. Měření při předávání VZT zařízení do provozu. Energetická náročnost VZT. Současné trendy v provozování TZB. Hygienické předpisy a zákonné normy pro VZT zařízení. Vnitřní prostředí budov. Distribuce a rozptýlení vzduchu v klimatizovaném prostoru. Použití počítačových simulací k dimenzování klimatizace. Projektování zařízení s nepřímým chlazením. Projektování chladicích zařízení pro klimatizaci. Navrhování klimatizačních systémů. Vlhčení a odvlhčování vzduchu. Výpočty hluku od VZT zařízení uvnitř a vně budovy. Klimatizace administrativních budov. Sálavé chladicí systémy. Klimatizace hotelů. Větrání a klimatizace nákupních center. Větrání kuchyní. Větrání a klimatizace ve zdravotnictví. Větrání obytných budov, škol, divadel, sportovních hal. Větrání a odvlhčování bazénů. Chladivové systémy klimatizace. Znečišťující látky ve vnitřním ovzduší. Odvod škodlivin. Větrání a vytápění průmyslových objektů. Větrání svařoven, laminátoven a lakoven. Větrání kotelen a garáží. Klimatizace datacenter. Čisté prostory pro farmacii a zdravotnictví. Větrání zemědělských objektů. Větrání teplých a horkých provozů. Větrání kompresoroven. Zařízení pro odvod kouře a tepla. MaR vzduchotechnických systémů. Filtrace pro VZT zařízení. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. Požární větrání chráněných únikových cest. ZZT a jeho ekonomie. MaR – požadavky projektanta VZT. Optimalizace energetického hospodářství TZB. Rozvody tepla a chladu. Kontrola klimatizačních systémů a ekodesign.

Přednášející: Ing. P. Andres, Ing. M. Barták, Ph.D., prof. Ing. F. Drkal, CSc., Ing. V. Förster, Ing. J. Frýba, doc. Ing. J. Hemerka, CSc., Ing. O. Hojer, Ph.D., Ing. F. Hucl, Ing. J. Hvížďala, Ing. M. Kadlec, prof. Ing. Kic, CSc., Ing. M. Kotrbatý, Ing. J. Kraus, Ing. M. Kučera, Ph.D., Ing. M. Lain, Ph.D., Ing. L. Mareš, Ing. Z. Mathauserová, Ing. K. Matějíček, Ing. J. Matějka, Ing. D. Morávek, doc. Ing. R. Nový, CSc., Ing. J. Petlach, prof. Ing. J. Petrák, CSc., Ing. S. Toman, Ing. K. Schwarz, Ing. J. Schwarzer, Ph.D., Ing. V. Šimánek, Ing. Z. Zikán, doc. Ing. V. Zmrhal, Ph.D.

Odborný garant: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Organizační garant: Ing. Marek Mádr

Termíny výuky: Výuka probíhá formou 4 třídenních soustředění v každém semestru
1. semestr
bude upřesněno
2. semestr
bude upřesněno

Předpokládaná cena kurzu: 24 000 Kč pro členy STP, 25 000 Kč pro nečleny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Rozsah výuky: Celkem 192 hodin

Místo výuky: Výuka probíhá na Fakultě strojní, ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6 Dejvice, v prostorách technologického centra

Informace: Zájemci se mohou informovat na Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Kontaktní osoba: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. (Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, tel.: 2 2435 2433).

Kurz bude zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Předpokládané hodnocení vzdělávacího programu.

Zakončení: Všichni účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Pořadatel Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Aktuální informace naleznete ZDE


STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...