Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na 2. ročník GREEN WAY DAY


Dovolujeme si Vás pozvat na spolkové setkání odborné technické veřejnosti z řad projektantů, dodavatelů, výrobců (prodejců) i provozovatelů technických zařízení budov. Účelem tohoto setkání je vytvořit neformální prostředí s možností získání nejen odborných informací, ale i společenských kontaktů pro spolupráci v této významné oblasti.

Akce je určena především pro všechny, kterým problém správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb není cizí:

  • pro investory či jejich technické složky zajišťující zadání staveb, technický dozor při projektování, realizaci a provozování zařízení TZB,
  • pro koncepční pracovníky zajišťující návrh vnitřního prostředí staveb,
  • pro projektanty všech profesí zajišťující vnitřní prostředí staveb,
  • pro odpovědné pracovníky realizačních firem,
  • pro pracovníky provozu a správy budov.

2. ročník GREEN WAY DAY bude stejně jako v loňském roce rozdělen do dvou částí, na část odbornou a společenskou.

Aktuální program GREEN WAY DAY 2018 ke stažení ZDE

ODBORNÁ ČÁST – BLOKY PŘEDNÁŠEK

Aktuality v TZB z hlediska práva
Transformace vyhlášek k náležitostem dokumentace staveb až po vyhlášku 405/2017 Sb. – srovnávací přehled
Informace k novému stavebnímu zákonu, prováděcím vyhláškám 499, 500, 503/06 a 146/08 pro DS
Standardy služeb architektů a Standardy služeb PS (vč. TPS) a TZS, PROFESIS

Zavádění BIM v praxi

Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci prioritní osy 3 – Efektivní energie OP PIK 2014 až 2020
Program úspory energie
Program úspory energie v SZT
Program OZE

Požární ochrana budov

Problémy s projektováním a honorářové řády

Chladiva
Chladiva z hlediska použitelnosti a likvidace v EU; EN ČSN 378/2016
Vývoj cen chladiv a očekávané zákazy dalších typů chladiv 2020

Ekodesign 2018

Technické novinky partnerů – informace o progresivních výrobcích z oblasti TZB

V programu je počítáno s přestávkami na občerstvení.

Případná změna programu vyhrazena.

SPOLEČENSKÝ VEČER

V průběhu večera vystoupí hudební skupiny převážně v rockovém a pop-rockovém rytmu, jejichž členové jsou osoby aktivně pracující v oboru TZB. Jedinou výjimkou bude vystoupení cimbálové muziky na začátku večera.

Cimbálová muzika Alexandra Vrábela
FKK (rock)
Míchačky betonu (rock)
Chlapi v sobě (pop-rock)

Občerstvení formou rautu se Svijanským pivem.

Plánované ukončení odborné části ve 14.30 h, společenské části ve 22 h, oblečení neformální.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Datum a místo konání

4. 6. 2018 – Folklore Garden, Na Zlíchově 18, Praha 5

Dopravní spojení: zastávka Hlubočepy – tramvaje č. 5, 12. 20, autobus č. 128

Konferenční poplatek

Vstup na odbornou část je pro odbornou veřejnost z řad projektantů a architektů, studentů oboru TZB, pracovníků stavebních a profesních firem, provozovatelů či pouze příznivců oboru TZB zdarma na základě přihlášení nejpozději do 30. 5. 2018 – pro přihlášení můžete využít online přihlášku na konci tohoto článku.

Vstup na společenskou část

Účast na společenské části je zpoplatněna vstupným v částce 600 Kč / 2 osoby. Vstup je zdarma pro:

  • členy Společnosti pro techniku prostředí vč. doprovodu
  • hosty sponzorů GREEN WAY DAY vč. doprovodu

Cena jsou uvedeny včetně DPH.

Více informací o členství v STP najdete na www.stpcr.cz.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky účasti na společenském večeru Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:

Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení účasti na společenské části akce a nepošlete za sebe náhradníka, poplatek nevracíme.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

Partneři 2. ročníku Green Way Day

 
 
Reklama