Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz Základy snižování hluku

PROGRAM KURZU

 1. Základy technické akustiky
 2. Šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru
 3. Šíření zvuku potrubními systémy VZT
 4. Mechanické a aerodynamické zdroje hluku
 5. Pružné ukládání strojů
 6. Návrh tlumičů hluku
 7. Měření hluku
 8. Hodnocení hluku
 9. Metody boje proti hluku

Kurz je určen:

Kurz je určen pracovníkům v oboru akustika, projektantům, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům na stavebních úřadech, ale i laické veřejnosti, zajímající se o problematiku hluku.

ČASOVÝ ROZVRH KURZU

08:30Registrace účastníků
09:00Zahájení kurzu, přednášky
12:00Přestávka na občerstvení
12:45Odborné přednášky
16:00Předpokládané ukončení kurzu

Přednášející:

 • doc. Ing. Richard Nový, CSc.
 • Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Odborný garant kurzu:

Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Kurz pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Ústavem techniky prostředí, Fakultou strojní, ČVUT v Praze.

Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KURZU

Datum a místo konání kurzu

25. 9. 2018 – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6, místnost č. 136 (1. patro)

Účastnický poplatek

Pro členy STP 1800 Kč, pro ostatní 2200 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, studijní materiály ke kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

Více informací o členství v STP najdete v závěru této pozvánky nebo na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme, materiály Vám zašleme na adresu uvedenou v přihlášce.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

NABÍDKA ČLENSTVÍ

SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ POSKYTUJE SVÝM ČLENŮM:

 • Odborný recenzovaný časopis "Vytápění, větrání, instalace" – 5x ročně. Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší informace projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům v průmyslových závodech, montážním a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům, provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí. V časopise najdete informace o konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích pořádaných STP.
 • Výrazná sleva vložného na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných STP.
 • Zasílání informací o pořádaných odborných akcích z oboru technika prostředí.
 • Začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů.
Roční členský příspěvek600 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty a důchodce300 Kč
(Zdarma 1. rok členství pro studenty se zaměřením na techniku prostředí, TZB a příbuzné obory)

Máte-li zájem o členství v STP, vyplňte a odešlete přihlášku členství na www.stpcr.cz.

Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem na účet Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011 / 0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo, napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Bližší informace o členství v STP na www.stpcr.cz nebo na tel. 221 082 353.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI STP


 
 
Reklama