Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pamětní plakety za významný přínos oboru technika prostředí a technická zařízení budov

V rámci oslav 100. výročí vzniku Československa a 25. výročí vzniku samostatné České republiky vydala Společnost pro techniku prostředí pamětní plakety za významný přínos oboru technika prostředí a technická zařízení budov, které byly předány na slavnostním večeru konference GREEN WAY.

Tyto plakety byly na základě návrhů odborných sekcí STP a územního centra STP předány osobnostem z řad členů STP a dalším významným odborníkům působícím v tomto oboru.
Předání plaket proběhlo v rámci slavnostního večera konference Green way dne 22. října v Praze v prostorách Autoklubu ČR, kde konference probíhala. Byly vydány zlaté plakety ke 100. výročí vzniku samostatného Československa a stříbrné k 25. výročí vzniku samostatné České republiky.

Seznam osobností oceněných pamětními plaketami

NominujeOceněníJméno
Odborná sekce Klimatizace a větráníStříbrná plaketa 25 letIng. Ivan Cifrinec, Ph.D.
Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Ing. Zdeněk Příhoda
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.
Ing. Stanislav Toman
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Odborná sekce Klimatizace a větráníZlatá plaketa 100 letIng. Jan Červenák
prof. Ing. František Drkal, CSc.
Ing. Jiří Frýba
Ing. Günter Gebauer, CSc.
Ing. Jan Hřebec
Ing. Marcel Kadlec
Ing. Rudolf Kahle
MUDr. Ariana Lajčíková, CSc.
Ing. Zdeněk Lerl
Ing. Zuzana Mathauserová
Ing. Petr Morávek, CSc.
Ing. Václav Šimánek
Ing. Martin Zálešák, CSc.
Odborná sekce VytápěníZlatá plaketa 100 letFrantišek Altman
Dr. Ing. Petr Fischer
Ing. Zdeněk Kostelecký
Ing. Václav Mužík
Ing. Jiří Rynda
Ing. Jiří Šíma
Odborná sekce Obytné prostředíStříbrná plaketa 25 letMUDr. Ivana Holcátová, CSc.
Zlatá plaketa 100 letIng. Miloslav Chlum
Odborná sekce Zdravotní a průmyslové instalaceStříbrná plaketa 25 letIng. Jakub Vrána, Ph.D.
Zlatá plaketa 100 letMilada Kounovská, d.t.
doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc.
doc. Ing. Karel Ondroušek, CSc.
doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal
Ing. Zdeněk Žabička
Odborná sekce Integrované navrhování
a hodnocení budov
Stříbrná plaketa 25 letIng. Petr Bureš
Ing. Jan Měrka
Zlatá plaketa 100 letIng. Vladimír Poledna
Odborná sekce Snižování hluku a vibracíZlatá plaketa 100 letIng. Karel Greif
Ing. Ivan Horák
Ing. Olga Mikulová
doc. Ing. Richard Nový, CSc.
Odborná sekce OsvětleníZlatá plaketa 100 letdoc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
Odborná sekce Facility managementZlatá plaketa 100 letIng. Jaroslav Bambous
Václav Nosek
Územní centrum LiberecZlatá plaketa 100 letJosef Kocour, d.t.
doc. Ing. Josef Patočka, CSc.
Předseda STP prof. Ing. Karel Kabele, CSc.Stříbrná plaketa 25 letprof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
Zlatá plaketa 100 letIng. Jiří Melnikov
doc. Ing. Karel Papež, CSc.

Slavnostní plakety předával předseda společnosti, prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Na připojených obrázcích je zachycena většina oceněných osobností vyjma těch, které se z vážných důvodů nemohli zúčastnit.


Ocenění nominovaní odbornou sekcí Klimatizace a větrání, Zlatá plaketa 100 let

Ocenění nominovaní odbornými sekcemi Integrované navrhování a hodnocení budov, Snižování hluku a vibrací, Osvětlení a Facility management


Ocenění nominovaní odbornou sekcí Zdravotní a průmyslové instalace

Ocenění nominovaní odbornými sekcemi Vytápění a Obytné prostředí


Ocenění nominovaní odbornou sekcí Klimatizace a větrání, Stříbrná plaketa 25 let

Ocenění nominovaní předsedou Společnosti pro techniku prostředí prof. Ing. Karlem Kabelem, CSc.
Redakce TZB-info vše oceněným blahopřeje.
Jsme velmi hrdí na to, že mezi oceněnými je i Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a ESTAV.cz.

 
 
Reklama