Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář ADIABATICKÉ CHLAZENÍ

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou adiabatického chlazení a aktuální situací v této oblasti:

 • Možnosti adiabatického chlazení
 • Tepelná pohoda při adiabatickém chlazení
 • Adiabatické chlazení data center
 • Adiabatické chlazení pro odvod kondenzačního tepla
 • Kvalita vody a její úprava
 • Praktické zkušenosti z provozu
 • Ekodesing

Odborný garant semináře Ing. Miloš Lain, Ph.D.

Poděkování partnerům semináře:


PROGRAM SEMINÁŘE

08:30 Prezence účastníků
09:00 Zahájení semináře
Možnosti adiabatického chlazení
– Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Historie adiabatického chlazení
– doc. Ing. Karol Ferstl, CSc., STU v Bratislavě
Srovnání výhod / rizik izotermického – adiabatického zvlhčování
– Ing. Petr Andres, FLAIR
Adiabatické chlazení s textilními vyústky
– Ing. Zdeněk Příhoda, PŘÍHODA
Zdroj chladu pro klimatizaci historických budov
– Ing. Jiří Petlach, PETLACH TZB
Navrhování odpařovacích voštin pro vzduchotechniku a pro volné chlazení
– Ing. Roman Čížek, CIUR
Adiabatické chlazení datových center
– Jan Záruba, FläktGroup
Adiabatické chlazení datacentra v praxi
– Jan Šimeček, David Horák, CAREL
B.A.C. – Adiabatické chladiče
– Daniel Galus, Vladimír Lámer; BALTIMORE
Využití nepřímého adiabatického chlazení odpadního vzduchu
– Michal Moravec, FLAIR
Přímé adiabatické zvlhčování a chlazení průmyslových objektů
– Tomáš Nápravník, HUMIDIRECT
Přímé adiabatické chlazení jednotkami Colt CoolStream
– Ing. Dušan Příbrský, COLT INTERNATIONAL
Tepelná pohoda při adiabatickém chlazení
– Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
14:00 Předpokládaný závěr semináře

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.
Upozorňujeme, že pořadí přednášek se může operativně změnit.
Případná změna programu vyhrazena.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Datum a místo konání semináře

22. 11. 2018 – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Účastnický poplatek

Pro členy STP zdarma, pro ostatní 700 Kč

Cena je uvedena včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, a občerstvení v průběhu semináře.

Více informací o členství v STP najdete v závěru této pozvánky nebo na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme, materiály Vám zašleme na adresu uvedenou v přihlášce.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

NABÍDKA ČLENSTVÍ

SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ POSKYTUJE SVÝM ČLENŮM:

 • Odborný recenzovaný časopis "Vytápění, větrání, instalace" – 5x ročně. Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší informace projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům v průmyslových závodech, montážním a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům, provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí. V časopise najdete informace o konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích pořádaných STP.
 • Výraznou slevu vložného na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných STP.
 • Zasílání informací o pořádaných odborných akcích z oboru technika prostředí.
 • Začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů.
Roční členský příspěvek600 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty a důchodce300 Kč
(Zdarma 1. rok členství pro studenty se zaměřením na techniku prostředí, TZB a příbuzné obory)

Máte-li zájem o členství v STP, vyplňte a odešlete přihlášku členství na www.stpcr.cz.

Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem na účet Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011 / 0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo, napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Bližší informace o členství v STP na www.stpcr.cz nebo na tel. 221 082 353.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


 
 
Reklama