Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na odborný seminář Trendy technických systémů rezidenčních budov pro kvalitní vnitřní prostředí

Program semináře

Do programu budou zařazeny přednášky odborného garanta semináře Ing. Miloše Laina, Ph.D. z Fakulty strojní, ČVUT v Praze na téma:

Tepelná pohoda a kvalita vnitřního prostředí v rodinných a bytových domech (IAQ)
Spotřeba energie na větrání a klimatizaci v bytové výstavbě

8.30Prezence účastníků
9.00Zahájení semináře
 I. BLOK – úvod – Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze
9.05ZEHNDER – Ing. Roman Šubrt
Komfortní větrání s rekuperací tepla s nejnovější technologií
Snadné plánování díky kompletnímu systému. Inovativní větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q, splňující budoucí energetické standardy, s inteligentním ovládáním a KNX pro snadnou integraci do řídicího systému. Entalpické výměníky, zemní výměníky a chladicí jednotky pro ještě příjemnější vnitřní klima. Praktické příklady řízeného větrání v RD a bytech. Trendy, novinky.
 SIEMENS – Ing. Jiří Tobolík
SiHome, automatizace obytných budov s důrazem na komfort, zdravé vnitřní prostředí a energetické úspory
Uživatelsky intuitivní systém vystavěný na standardizovaných komponentech KNX, integrující řízení většiny TZB technologií, které můžete v rezidentním objektu najít. Především vytápění, chlazení, řízené větrání, příprava TV, stínění, osvětlení. A také řízení spotřeby elektrické energie vyrobené v domovní fotovoltaické elektrárně, či domovní load management pro nabíjení elektromobilu. Reference, příklady instalací.
 II. BLOK – úvod – Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze
 ZEHNDER – Ing. Miroslav Váša
Vysoce příjemné a úsporné vytápění a chlazení
Vytápění a chlazení stropními sálavými systémy. Inovované elektrické radiátory splňující požadavky nařízení na EcoDesign, platné od 1. 1. 2018. Revoluční komfortní topný modul Zehnder Zenia, zajišťující dokonalý tepelný komfort. Novinky.
 SIEMENS – Ing. Michal Bassy, Ing. Pavel Pitař
Řízení topných a chladicích stropů regulátory řady RDG, šesticestnými ventily a kombiventily
Složená přednáška na komplexní téma hydraulické a elektronické regulace topných a chladicích stropů. Jednoduchý návrh, jistota provozní spolehlivosti, snadná instalace a ovládání. Reference, příklady instalací.
13.00Diskuse, vylosování věcných cen, závěr semináře

Datum a místo konání

14. 1. 2019   Hradec Králové – Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40
15. 1. 2019   Ostrava – Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6
16. 1. 2019   Zlín – Interhotel Moskva, Nám. Práce 2512
17. 1. 2019   Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6
24. 1. 2019   Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Odborný garant: Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Účast na semináři je bezplatná.
V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.
V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádajících firem.

Pořadatelé:

Siemens, s. r. o.
Divize Building Technologies
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Bc. Ivo Pavera
E: ivo.pavera@siemens.com, M: 720 979 630
www.siemens.cz
 
Zehnder Group Czech Republic s. r. o.
Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II
Ing. Roman Šubrt
E: roman.subrt@zehndergroup.com, M: 731 617 070
Ing. Miroslav Váša
E: miroslav.vasa@zehndergroup.com, M: 605 737 070
www.zehnder.cz
 
 
Reklama