Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Trendy technických systémů rezidenčních budov pro kvalitní vnitřní prostředí

Program semináře

Do programu budou zařazeny přednášky odborného garanta semináře Ing. Miloše Laina, Ph.D. z Fakulty strojní, ČVUT v Praze na téma:

Tepelná pohoda a kvalita vnitřního prostředí v rodinných a bytových domech (IAQ)
Spotřeba energie na větrání a klimatizaci v bytové výstavbě

8.30Prezence účastníků
9.00Zahájení semináře
 I. BLOK – úvod – Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze
9.05ZEHNDER – Ing. Roman Šubrt
Komfortní větrání s rekuperací tepla s nejnovější technologií
Snadné plánování díky kompletnímu systému. Inovativní větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q, splňující budoucí energetické standardy, s inteligentním ovládáním a KNX pro snadnou integraci do řídicího systému. Entalpické výměníky, zemní výměníky a chladicí jednotky pro ještě příjemnější vnitřní klima. Praktické příklady řízeného větrání v RD a bytech. Trendy, novinky.
 SIEMENS – Ing. Jiří Tobolík
SiHome, automatizace obytných budov s důrazem na komfort, zdravé vnitřní prostředí a energetické úspory
Uživatelsky intuitivní systém vystavěný na standardizovaných komponentech KNX, integrující řízení většiny TZB technologií, které můžete v rezidentním objektu najít. Především vytápění, chlazení, řízené větrání, příprava TV, stínění, osvětlení. A také řízení spotřeby elektrické energie vyrobené v domovní fotovoltaické elektrárně, či domovní load management pro nabíjení elektromobilu. Reference, příklady instalací.
 II. BLOK – úvod – Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze
 ZEHNDER – Ing. Miroslav Váša
Vysoce příjemné a úsporné vytápění a chlazení
Vytápění a chlazení stropními sálavými systémy. Inovované elektrické radiátory splňující požadavky nařízení na EcoDesign, platné od 1. 1. 2018. Revoluční komfortní topný modul Zehnder Zenia, zajišťující dokonalý tepelný komfort. Novinky.
 SIEMENS – Ing. Michal Bassy, Ing. Pavel Pitař
Řízení topných a chladicích stropů regulátory řady RDG, šesticestnými ventily a kombiventily
Složená přednáška na komplexní téma hydraulické a elektronické regulace topných a chladicích stropů. Jednoduchý návrh, jistota provozní spolehlivosti, snadná instalace a ovládání. Reference, příklady instalací.
13.00Diskuse, vylosování věcných cen, závěr semináře

Datum a místo konání

14. 1. 2019   Hradec Králové – Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40
15. 1. 2019   Ostrava – Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6
16. 1. 2019   Zlín – Interhotel Moskva, Nám. Práce 2512
17. 1. 2019   Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6
24. 1. 2019   Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Odborný garant: Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Účast na semináři je bezplatná.
V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.
V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádajících firem.

Pořadatelé:

Siemens, s. r. o.
Divize Building Technologies
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Bc. Ivo Pavera
E: ivo.pavera@siemens.com, M: 720 979 630
www.siemens.cz
 
Zehnder Group Czech Republic s. r. o.
Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II
Ing. Roman Šubrt
E: roman.subrt@zehndergroup.com, M: 731 617 070
Ing. Miroslav Váša
E: miroslav.vasa@zehndergroup.com, M: 605 737 070
www.zehnder.cz
 
 
Reklama