Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Moderní technologie průmyslového chlazení a zpětného získávání tepla

Program semináře

8.30Prezence účastníků
9.00Zahájení semináře
9.15Odborné přednášky
Představení systémů kompresorového chlazení a zpětného získávání tepla. Princip, možnosti využití, návrhy řešení, výhody, limitní parametry. Praktické ukázky realizací, ekonomické přínosy – Ing. Jiří Svoboda
Typy chladicích agregátů voda-voda Master Therm. Technické a provozní parametry, účinnosti, výhody pro zpětné získávání tepla. Specifické vlastnosti. Regulační principy a možnosti zapojení – Ing. Jiří Jiránek
Praktický příklad konkrétní aplikace systému chlazení v průmyslu. Energetická bilance. Návrh projektu a postup realizace – Ing. Petar Srbljanovič, projektant, SF Engineers Consulting
Programy podpory zpětného využití odpadního tepla dnes a v budoucnu – Ing. Tomáš Voříšek, technický ředitel, SEVEn Energy
13.00Diskuse, závěr semináře

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.
V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.
V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádající firmy Master Therm.

Datum a místo konání

21. března 2019 Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6, Dejvice

Podmínky účasti

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Ostatní podmínky

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

logo-mastertherm

Pořadatel

Master Therm tepelná čerpadla s. r. o.
Sídlo: Václavské náměstí 819/43 110 00 Praha 1
Provozovna: Okrajová 187, 253 01 Chýně
T: 311516567
E: info@mastertherm.cz
http://www.mastertherm.cz

 
 
Reklama