Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na 3. ročník GREEN WAY DAY


Pozvání – časový program

Dovolujeme si Vás pozvat na spolkové setkání odborné technické veřejnosti z řad projektantů, dodavatelů, výrobců (prodejců) i provozovatelů technických zařízení budov. Účelem tohoto setkání je vytvořit neformální prostředí s možností získání nejen odborných informací, ale i společenských kontaktů pro spolupráci v této významné oblasti.

Akce je určena především pro všechny, kterým problém správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb není cizí:

 • pro investory či jejich technické složky zajišťující zadání staveb, technický dozor při projektování, realizaci a provozování zařízení TZB,
 • pro koncepční pracovníky zajišťující návrh vnitřního prostředí staveb,
 • pro projektanty všech profesí zajišťující vnitřní prostředí staveb,
 • pro odpovědné pracovníky realizačních firem,
 • pro pracovníky provozu a správy budov.

3. ročník GREEN WAY DAY bude rozdělen do dvou částí, na část odbornou a společenskou.

Odborná část – bloky přednášek

Nemocnice a čisté prostory

 • Aktuální právní předpisy vztahující se k čistým prostorům v ČR
 • Možnosti řešení proudění na operačních sálech dle zahraniční koncepce
 • Mikrobiální mikroklima čistých prostorů
 • Postup při realizaci systémů VZT na stavbě čistých prostorů
 • Vliv čistoty prostředí na operační výkon a následnou rekonvalescenci
 • Nanovlákenné filtry ve vzduchotechnice, vývoj, měření

Filtrace a čisté prostory

 • Klasifikace VZT filtrů podle ISO 16 890 a nové energetické účinnosti filtrů podle Euroventu

Výjimečné projekty TZB z historie

Novinky: Chladiva – Chlazení – Tepelná čerpadla

 • Regulace chladiv po roce 2020, zákaz servisu, mýty a fakta!
 • Rozdíl mezi návrhem chladičů pro průmysl a klimatizaci, EcoDesign
 • Vysokoteplotní tepelná čerpadla s chladivem CO2, odlišnosti při návrhu zapojení a provozní zkušenosti
 • Výměna kompresorového chladiče za chladič absorpční pro využití odpadního tepla – zkušenosti z instalací

BIM v praxi

 • Uplatnění BIMu nejen v projektování
 • BIM z pohledu architekta
 • Návrh VZT jednotek s využitím BIM

Požární bezpečnost staveb

 • Větrání únikových cest
 • VZT – potrubí, požární klapky a další
 • Chlazení – chladiva – posuzování z hlediska požární bezpečnosti
 • Podtlakové větrání kotelen dle ČSN 07 0703

Nebezpečí projekčního života – soudní znalci

Snižování hluku a vibrací

 • Zdroje hluku v rezidenčních oblastech
 • Akreditované měření hluku, protokoly, výpočty, časté chyby v dokumentaci
 • Legislativa v oblasti hluku

Aktuální program bude zveřejněn začátkem září na webu STP

Společenský večer

Hudební program zahájí cimbálová muzika Alexandra Vrábela. V průběhu večera vystoupí hudební skupiny převážně v rockovém a pop-rockovém rytmu, jejichž členové jsou osoby aktivně pracující v oboru TZB.

Plánované ukončení odborné části v 15.30 h, společenské části ve 22 h, oblečení neformální.

Občerstvení formou rautu se Svijanským pivem.

Akce je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Informace pro účastníky

Datum a místo konání

9. 9. 2019 – Folklore Garden, Na Zlíchově 18, Praha 5
Odborný program – zahájení v 10 h, předpokládané ukončení v 15.30 h.
Společenský večer – zahájení v 17 h, předpokládané ukončení v 22 h.

Konferenční poplatek

Vstup na odbornou část je pro odbornou veřejnost z řad projektantů a architektů, studentů oboru TZB, pracovníků stavebních a profesních firem, provozovatelů či pouze příznivců oboru TZB zdarma na základě přihlášení nejpozději do 1. 9. 2019 – pro přihlášení můžete využít online přihlášku na konci tohoto článku.

Vstup na společenskou část

Účast na společenské části je zpoplatněna vstupným v částce 600 Kč / 2 osoby. Vstup je zdarma pro:

 • členy Společnosti pro techniku prostředí včetně doprovodu,
 • hosty partnerů GREEN WAY DAY včetně doprovodu.

Cena je uvedena včetně DPH.

Více informací o členství v STP najdete na www.stpcr.cz.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky účasti na společenském večeru Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení účasti na společenské části akce a nepošlete za sebe náhradníka, poplatek nevracíme.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

V programu je počítáno s přestávkami na občerstvení.

Případná změna programu vyhrazena.

Hlavní partner 3. ročníku Green Way Day


 
 
Reklama