Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

23. konference Klimatizace a větrání

Můžeme se těšit například na shrnutí konceptu větrání, přiblížení situace požární bezpečnosti v rámci používání hořlavých chladiv, či příspěvek zabývající se spotřebou energie budov na větrání aklimatizaci a významem commissioningu a mnoho dalších zajímavých příspěvků.

23. konference Klimatizace a větrání
23. konference Klimatizace a větrání

V roce 2019 připravila odborná sekce Klimatizace a větrání Společnosti pro techniku prostředí svoji již dvacátou třetí konferenci. Prezentované příspěvky, jak už je zvykem, pokrývají celou oblast větrání a klimatizace spolu se spřízněnými obory.

Během dvou dní na konferenci zazní celkem třicet devět příspěvků v rámci sedmi tematických bloků.

Můžeme se těšit například na shrnutí konceptu větrání, přiblížení situace požární bezpečnosti v rámci používání hořlavých chladiv, či příspěvek zabývající se spotřebou energie budov na větrání aklimatizaci a významem commissioningu a mnoho dalších zajímavých příspěvků.

Věřím, že témata prezentovaná na této konferenci budou přínosem nejen pro jednotlivé účastníky a jejich odborný růst, ale i pro samotnou problematiku větrání a klimatizace.

Součástí konference je i společenský večer, který je ideálním místem pro neformální setkání a diskuze. Těším se proto na setkání s vámi na této konferenci, která má již tradičně význam největšího setkání odborníků a zájemců o obor Klimatizace a větrání v České republice.

Ing. Miloš Lain, Ph.D. , odborný garant konference
konference Klimatizace a větrání 2017

Sekce konference

Středa 16. 10. 2019
  • 09.30 Větrání, garant Ing. Miloš Lain, Ph.D.
  • 11.40 Systémy větrání a klimatizace, garant Ing. Radka Čapková
  • 13.40 Požární bezpečnost staveb a snižování hluku, garant Ing. Marcel Kadlec
  • 15.40 Komponenty pro větrání a klimatizaci, garant Ing. Karel Tomek

Společenský večer se slavnostním předáním pamětních medailí a koncertem

Čtvrtek 17. 10. 2019
  • 09.10 Provozování systémů větrání a klimatizace, garant Ing. Miloš Lain, Ph.D.
  • 11.20 Nástroje pro větrání a klimatizaci, garant Ing. Jiří Petlach
  • 13.40 Měření s vnitřní prostředí, garant Ing. Zuzana Mathauserová

Podrobný program přednášek v tematických sekcích
konference Klimatizace a větrání 2017
 
 
Reklama