Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

S.A.W.E.R. č. 2 na cestě do Dubaje na EXPO 2020

Výstavba českého pavilonu na EXPO 2020 Dubaj jde do finiše. SAWER získávající vodu ze vzduchu pro zavlažování zahrady pavilonu a ochlazování je připraven. Funkci zařízení SAWER a představu o pavilonu ukazují připojená videa.

Poté, co se podařilo v pouštních podmínkách Arabského poloostrova výzkumnému a realizačnímu týmu UCEEB a spolupracujícím odborníkům z dalších institucí a firem během loňského roku úspěšně zprovoznit první kontejnerovou verzi zařízení S.A.W.E.R. na získávání vody ze vzduchu, se do podobné oblasti, konkrétně do místa budoucího českého pavilonu na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji vydá jeho druhá varianta.

Druhá varianta zařízení S.A.W.E.R.
Obr. Druhá varianta zařízení S.A.W.E.R., které bude integrováno do národního pavilonu mezinárodní výstavy EXPO 2020 v Dubaji, před finálním „zabalením“ a odesláním ze sídla UCEEB v Buštěhradu do Dubaje

Tento nejen pro UCEEB významný okamžik, byl příležitostí k setkání předních osobností a těch, kteří dali vývoji zařízení plnou podporu a za jeho vývojem stojí.

Výstavu EXPO 2020 v Dubaji považuje za velmi důležitou pro prezentaci technických schopností Česka ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Šéf české diplomacie se během návštěvy seznámil s činností Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Ocenil přitom technickou vyspělost systému S.A.W.E.R. a zásluhy jeho tvůrců o šíření dobrého jména tuzemské vědy i celé České republiky v zahraničí: „EXPO 2020 je pro nás mimořádnou příležitostí znovu dokázat, že česká věda může být přínosem pro celý svět, a to i ve 21. století, které je ve znamení inovací. Jsem nadšený z toho, že srdcem našeho pavilonu bude něco tak výjimečného a užitečného, jako je technologie, která může pomoci v boji se suchem a nedostatkem vody. To je totiž téma, které už se dotýká i nás ve střední Evropě, nejen „pouštních států“ v Africe a Asii.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., doc. Lukáš Ferkl a doc. Tomáš Matuška
Obr. Zásadní význam zařízení S.A.W.E.R. pro českou národní expozici prokázal svou účastí na setkání v UCEEB ministr zahraničních věcí Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., uprostřed. Vlevo ředitel UCEEB, doc. Lukáš Ferkl a vpravo vedoucí výzkumného týmu, doc. Tomáš Matuška.

Své uznání týmu tvůrců vyjádřil také rektor ČVUT Vojtěch Petráček: „Jsem moc rád, že výzkumní pracovníci naší univerzity úspěšně reprezentují českou vědu v zahraničí a přispívají k posunu domácího průmyslu směrem ke znalostní ekonomice.

Potenciál systému S.A.W.E.R. potvrdila i slova vedoucího výzkumného týmu doc. Tomáše Matušky z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, který shrnul výsledky dosavadního vývoje a zkušebního provozu prvního prototypu v poušti nedaleko města Sweihan ve Spojených arabských emirátech: „Půlroční testování systému potvrdilo jeho schopnost produkovat vodu v různých částech roku. Získali jsme řadu praktických zkušeností z provozu pro konečnou optimalizaci vyvíjeného zařízení.

Prostřednictvím telemostu promluvil z Dubaje generální komisař účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO Jiří František Potužník, který prezentoval pokrok dosažený na stavbě českého národního pavilonu a představil hrubou stavbu. „Pavilon není jen budovou symbolizující původní architekturou a stejně původní technologii S.A.W.E.R. – stavba je se systémem funkčně propojena a využívá ho v interiéru, kde chladí vzduch, i v exteriéru, kde zalévá zahradu. Vše dohromady je ukázka potenciálu našich tvůrců a vědců – vzkaz pro celý svět.“ Cílem je pavilon dokončit v několikaměsíčním předstihu tak, aby „rajská zahrada“ tvořící unikátní živý ostrov napájená vodou ze zařízení S.A.W.E.R. prokázala svou životaschopnost.

Obr. První, kontejnerová verze zařízení S.A.W.E.R. v Sweihanu během instalace
Obr. První, kontejnerová verze zařízení S.A.W.E.R. v Sweihanu během instalace
Obr. Vizualizace „rajské zahrady“ u českého pavilonu
Obr. Vizualizace „rajské zahrady“ u českého pavilonu

Druhá, stacionární varianta, zařízení S.A.W.E.R. bude v Dubaji technicky integrována do objektu pavilonu a vizualizována v rámci české expozice. Ústředním tématem expozice je získávání vody ze vzduchu a její využití pro kultivaci suché pouště. Zařízení bude denně dodávat průměrně 500 litrů vody určené k podpovrchové zálivce zahrady v areálu českého národního pavilonu. Vzhledem k tomu, že nejrůznější rostliny včetně velkých palem jsou vysazeny v písku, jeví se na první pohled vyrobené množství vody jako malé. Aby šlo o dostatečné množství, zajišťuje prostředí mikroorganismů, hub, aj, které okolo kořenů rostlin vytváří zjednodušeně řečeno vázací porézní prostředí, které vodu z mikro závlahy zachytává a uvolňuje ji jen podle potřeby rostliny. Tento důležitý článek mezi vodou nesoucí živiny a rostlinou vyvinul Botanický ústav AV ČR v Průhonicích a na setkání o něm hovořil RNDr. Miroslav Vosátka, CSc. z oddělení mykorhizních symbióz.

Obr. Již během výstavby pavilonu byly přesazeny palmy tvořící výškovou dominantu budoucí venkovní části zahrady, aby se do zahájení výstavy stihly zakořenit a rozvinout.
Obr. Již během výstavby pavilonu byly přesazeny palmy tvořící výškovou dominantu budoucí venkovní části zahrady, aby se do zahájení výstavy stihly zakořenit a rozvinout.

Složení a funkci zařízení S.A.W.E.R. ukazuje toto video:

Zajímá Vás, jak bude vypadat český pavilon? Zhlédněte následující video, ve kterém Vás rozestavěným pavilonem doprovodí generální komisař účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO Jiří František Potužník:

 
 
Reklama