Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dokument ASHRAE Infekční aerosoly: Vliv vlhkosti a teploty na šíření virů v budově

Ani ten nejrobustnější systém HVAC nemůže zabránit šíření infekčního aerosolu nebo přenos onemocnění kapénkami nebo aerosoly. Důležitou roli hrají teplota a vlhkost. Zvlhčování vzduchu má také proaktivní účinek proti šíření virů.

Ani ten nejrobustnější systém HVAC nedokáže řídit veškeré proudění vzduchu a zcela zabránit šíření infekčního aerosolu nebo přenosu onemocnění kapénkami nebo aerosoly. Vliv systému HVAC bude záviset na zdroji infekce, distribuci vzduchu, teplotě, relativní vlhkosti a filtraci. Strategie prevence a zmírňování rizik tedy vyžaduje spolupráci mezi projektanty, majiteli, provozovateli, hygieniky a specialisty na prevenci infekcí.

Dokument ASHRAE Infekční aerosoly, praktické důsledky pro vlastníky budov, provozovatele, a inženýry

Teplota a vlhkost

Systémy HVAC jsou obvykle navrženy tak, aby mezi regulovalovanými veličinami byly teplota a vlhkost, přičemž oba tyto parametry mohou ovlivnit přenosnost infekčních agens. Ale existují praktické problémy a potenciální negativní účinky udržování určitých nastavených hodnot relativní vlhkosti ve všech klimatických zónách. Kontrola relativní vlhkosti snižuje možnosti přenosu některých infekčních onemocnění přenášených vzduchem, včetně některých kmenů chřipky, proto je třeba pečlivě zvážit teplotu i relativní vlhkost.

Přečtěte si také Zvlhčování snižuje riziko infekce Přečíst článek

RH pod 40 % je spojeno se třemi faktory, které zvyšují infekce

Imunobiologové korelovali střední úrovně vlhkosti se zlepšenou imunitou savců proti respiračním infekcím. Vědecká literatura obecně odráží nejnepříznivější přežití pro mikroorganismy, když je RH mezi 40 % a 60 %. RH pod 40 % je spojeno se třemi faktory, které zvyšují infekce.
Za prvé se infekční aerosoly emitované z primárního hostitele rychle zmenšují a stávají se kapičkami a tyto spící, ale infekční patogeny zůstávají suspendované ve vzduchu a jsou schopné cestovat na velké vzdálenosti a jsou schopny šířit infekci.
Za druhé, mnoho virů a bakterií je bezvodých a mají zvýšenou životaschopnost při nízké RH.
A do třetice relativní vlhkost pod 40 % narušuje slizniční bariéry a systém imunitní ochrany.

Důležitá je také ochrana proti plísním. Chladné zimní klima vyžaduje správnou izolaci budovy, aby se zabránilo tepelným mostům, což může vést ke kondenzaci a růstu plísní, významného problému zdravého prostředí v budovách.

Zdroj: Dokument ASHRAE Infekční aerosoly

 
 
Reklama