Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka odborný seminář/webinář Dopady GREEN DEAL na TZB v ČR


Pozvání

Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Integrované navrhování a hodnocení budov připravuje seminář Dopady Green Deal na TZB v ČR.

Jedná se o nový formát akce v nových prostorách. Program bude založen zejména na panelových diskusích předních odborníků, na které tematicky navážou přednášky.

Web-seminář by měl být pozvánkou na další akce Společnosti pro techniku prostředí, a především nastíněním témat, která budou dominantní v letošním roce. Nosnými tématy akce budou konkrétní dopady Green Deal na jednotlivé obory TZB, vlivy dalších evropských směrnic, změny v souvislosti s vývojem na energetických trzích, aktuální trendy v TZB a další.

Účastníci se budou moci rozhodnout mezi osobní účastí a sledováním živého přenosu na internetu. Zájemci budou mít možnost zapojit se do programu svými dotazy.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou akci v našem oboru.

Těším se na osobní setkání nebo Vaši online účast.

Ing. Jiří Petlach, odborný garant semináře

Odborná část – bloky přednášek

Panelová diskuse

Co přináší GREEN DEAL do vytápění, chlazení, větrání a klimatizace

 • Seznámení s novou energetickou směrnicí
 • Zvyšování podílu tepelných čerpadel na vytápění objektů
 • Vliv Ekodesignu na návrh nových větracích jednotek
 • Hledání nových cest ke snížení emisí CO2
 • Posílení regulace a správného návrhu koncových prvků pro vytápění, větrání a chlazení budov

Přednáškový blok

 • Prezentace nových technických řešení pro rok 2022
 • Prezentace nových projektů a vizí v rámci Green Deal
 • Novinky v oblasti tepelných čerpadel LG Therma-V a zařízení na ohřev TUV s technologií tepelného čerpadla
 • ATREA – Energetická náročnost centrálních systémů větrání
 • JANKA Radotín – zajišťujeme příjemné prostředí již 150 let
 • LINDAB – Těsný potrubní VZT systém – významně proti energetickým a výkonnostním ztrátám
 • SYSTEMAIR – Nové možnosti jednotek Geniox pro rekonstrukce objektů

Panelová diskuse

Normy a předpisy z hlediska projektanta TZB

 • Normy a předpisy, které tak trochu nedávají smysl
 • Normy a předpisy, které nás čekají v letošním roce
 • CO2 jako kritérium pro kvalitu prostředí?
 • Zajišťují požadavky na větrání CHÚC A, B opravdu bezpečné únikové prostředí?
 • Požadavky vyplývající z nových norem v souvislosti s elektromobilitou
 • Prováděcí vyhlášky s ohledem na nový stavební zákon

Případná změna programu vyhrazena.

V programu je počítáno s přestávkami na občerstvení.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Informace pro účastníky

Datum a místo konání semináře

8. 3. 2022 – Kino Humanita, Novákových 489/20, Praha 8 nebo v živém přenosu na internetu.

Začátek v 9 h, předpokládaný konec v 15 h.

Účastnický poplatek

Pro členy STP zdarma.

Více informací o členství v STP na www.stpcr.cz nebo volejte 221 082 353.

Pro ostatní: osobní účast 800 Kč, online účast 500 Kč. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 1. 3. 2022.

Pro přihlášení můžete využít:

 • online přihlášku na konci článku
 • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme, případné materiály Vám zašleme na adresu uvedenou v přihlášce. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména, v případě zájmu o online seminář i jejich emailové adresy pro nastavení přístupu k online vysílání. Odkaz ke zhlédnutí online semináře Vám bude odeslán 1 den před zahájením, možnost zhlédnutí ze záznamu nebude poskytnuta. Pro zhlédnutí webináře nejsou potřeba žádné speciální programy ani aplikace. Stačí běžný přístup na internet.

Partneři semináře

Hlavní partner


Partneři


 
 
Reklama