Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Klimatizace datových center

Program semináře

09:00 Zahájení semináře

Úvod do problematiky datových center
– Ing. Miloš Lain, Ph.D., STP, Odborná sekce
Klimatizace a větrání

Počítačové simulace jako nástroj pro efektivnější klimatizaci datových center
– Ing. Vojtěch Zavřel, Ph.D., ČVUT v Praze

Trendy v klimatizaci datových center
– Pavel Herout, Altron

Sálové jednotky FläktGroup
– Ing. Jan Záruba, FläktGroup

11:15 Přestávka na občerstvení

Stulz – freecooling „Made in Germany“
– Jan Bröschel, Laka CZ

Ventilátory pro chlazení datových center
– Jaroslav Kolman, Ziehl – Abegg

Nepřímý freecoling prostřednictvím glykolového okruhu – funkce, návrh, energetika
– Ing. Allan Jaroš, Laka CZ

Chlazení datových center – Milan Vild, Rittal

Diskuse – kulatý stůl

13:30 Předpokládaný závěr semináře

Na setkání se těší Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborný garant semináře

Upozorňujeme, že pořadí přednášek se může operativně změnit.
Případná změna programu vyhrazena.

Poděkování partnerům semináře

Organizační informace

Datum a místo konání semináře

12. 5. 2022 – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Účastnický poplatek

Pro členy STP zdarma, pro ostatní 800 Kč včetně DPH.

Více informací o členství v STP najdete v závěru této pozvánky nebo na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Účastníci semináře obdrží elektronický sborník přednášek.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete prosím závaznou přihlášku na seminář nejpozději do 5. 5. 2022.

Pro přihlášení můžete využít:

  • online přihlášku na konci článku
  • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:

Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Zařazení ČKAIT, SEI – ENEX

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Současně je seminář přihlášen do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 2.

Ostatní informace

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme, materiály Vám zašleme na adresu uvedenou v přihlášce.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

Společnost pro techniku prostředí poskytuje svým členům:

  • Odborný recenzovaný časopis „Vytápění, větrání, instalace“ – 5× ročně. Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší informace projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům v průmyslových závodech, montážním a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům, provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí. V časopise najdete informace o konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích pořádaných STP.
  • Výrazná sleva vložného na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných STP.
  • Zasílání informací o pořádaných odborných akcích z oboru technika prostředí.
  • Začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů.

Roční členský příspěvek 600 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty a důchodce 300 Kč
(Zdarma 1. rok členství pro studenty se zaměřením na techniku prostředí, TZB a příbuzných oborů)

Máte-li zájem o členství v STP, vyplňte a odešlete přihlášku členství na www.stpcr.cz.

Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem na účet Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo, napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Bližší informace o členství v STP na www.stpcr.cz nebo na tel. 221 082 353.

Mediální partneři


 
 
Reklama