Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Projektování a dimenzování technologií pro nízkoenergetické budovy


Pořádající firmy REFLEX CZ, RESIDEO, STIEBEL ELTRON a WILO CS si Vás dovolují pozvat na tradiční odborný seminář zaměřený na podporu projekční činnosti v oblasti technických zařízení budov.

Do programu semináře bude zařazena odborná přednáška lektorů Katedry TZB, Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Program semináře

8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení semináře
9.05 ČVUT V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA TZB
Novinky v legislativě TZB a energetické náročnosti budov v souvislostech s evropskou legislativou

V rámci přednášky zazní přehled změn ve vybraných zákonech, předpisech a normách v oblasti TZB. Současně budou představeny novinky v hodnocení energetické náročnosti budov, kvality prostředí a připravenosti budov na chytrá řešení.

REFLEX CZ
Odplynění otopných a chladicích systémů a provozní úspory


RESIDEO
Detektory a hlásiče pro zdravé a bezpečné bydlení


STIEBEL ELTRON
Jak správně navrhovat a provozovat tepelná čerpadla nízkoenergeticky


WILO CS
Novinky v sortimentu WILO pro rok 2023 a potenciál v úsporách elektrické energie pří výměně starších čerpadel


13.00 Diskuse, vylosování věcných cen, závěr semináře
Oběd

Přednášející:

ČVUT, FSV, Katedra TZB prof. Ing. Karel Kabele, CSc. a kolektiv
REFLEX CZ Ing. Martin Fořt, Bc. Michal John
RESIDEO Miroslav Blažek, Ing. Libor Pluháček, Mgr. Jacek Robert Wawrzyn
STIEBEL ELTRON Ing. David Šafránek, Ing. Martin Bžoch, Ing. Michal Chyba
WILO CS Ing. Vladimír Bandouch

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Účast na semináři je bezplatná.

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení. Pořadí přednášek se bude na jednotlivých místech konání seminářů měnit.

V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádajících firem.

Datum a místo konání

15. 2. 2023 Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6
16. 2. 2023 Ostrava – Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 1250/6
21. 2. 2023 Plzeň – Techmania Science Center, U Planetária 1
22. 2. 2023 České Budějovice – Hotel Budweis, Mlýnská 6
23. 2. 2023 Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Za pořádající firmy se na setkání s Vámi těší odborní garanti semináře:

Ing. Martin Fořt REFLEX CZ, s.r.o.
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9
www.reflexcz.cz
fort@reflexcz.cz
Mgr. Jacek Robert Wawrzyn Resideo
Comfort & Care
Tuřanka 1236/96, 627 00 Brno
https://homecomfort.resideo.com/CZ
Jacek.Wawrzyn@resideo.com
Ing. David Šafránek STIEBEL ELTRON, spol. s r. o.
Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8
www.stiebel-eltron.cz
david.safranek@stiebel-eltron.cz
Ing. Vladimír Bandouch WILO CS, s.r.o.
Obchodní 125, 251 01 Čestlice
www.wilo.cz
vladimir.bandouch@wilo.com

Přihlášku na seminář odešlete nejpozději 1 týden před konáním semináře.

Pro přihlášení můžete využít:

  • online přihlášku na konci článku
  • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz
 
 
Reklama