Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Snižování hluku ve vzduchotechnice

13. 6. 2023
ČVUT V PRAZE, FAKULTA STROJNÍ, OD 9 H

Seminář je určen:

pracovníkům v oboru akustika, projektantům, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům na stavebních úřadech a dalším.

Seminář volně navazuje na předcházející kurzy – Základy snižování hluku a Snižování hluku a vibrací konané v roce 2022. Absolvování předcházejících kurzů není podmínkou pro účast na tomto semináři.

Program semináře

8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení semináře
Základní pojmy v akustice
Aerodynamické zdroje hluku
Útlum zvuku v potrubí
Protihluková opatření v praxi
Pružné ukládání strojů
Příklady výpočtu šíření hluku ve VZT systému
15.00 Předpokládané ukončení semináře

Přednášející:

doc. Ing. Richard Nový, CSc., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Odborný garant kurzu:

Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Partner semináře


Informace pro účastníky

Datum a místo konání

13. 6. 2023 – POZOR – ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6 Dejvice od 9 do 15 h, Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice, od 9 do 15 h

Účastnický poplatek

Pro členy STP 2 500 Kč, pro ostatní 3 200 Kč včetně DPH.
Více informací o členství v STP najdete na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete závaznou přihlášku nejpozději do 6. 6. 2023.

Počet účastníků semináře je omezen, preferujeme včasné přihlášení.

Pro přihlášení můžete využít:

  • online přihlášku na konci článku
  • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury

Ostatní informace

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme, materiály Vám zašleme na adresu uvedenou v přihlášce.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

V programu je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Případná změna programu vyhrazena.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Mediální partneři

 
 
Reklama