Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jubilejní 20. konference Klimatizace a větrání 2012

Po dvou letech se opět v nádherných prostorách Národního domu KDŽ na Vinohradech sešli odborníci v oboru klimatizace a větrání. Pořadatel – odborná sekce OS01 Klimatizace a větrání při Společnosti pro techniku prostředí – připravil program, který odpovídá mottu letošní konference: „Kvalitní prostředí s minimálními energetickými nároky“.

Toto slovní spojení se zatím ne vždy daří naplnit. Jak se v úvodním slově zmínil prof. František Drkal, stále se bohužel v praxi setkáváme s případy, kdy je technické řešení budov navrženo samoúčelně a ve svém důsledku vede ke snižování kvality vnitřního prostředí. Je proto třeba mít na paměti, že za energii platíme penězi, zatímco za špatné prostředí svým zdravím.

Program prvního dne byl strukturován do čtyř bloků. V prvním se řešily otázky legislativní a řečníci ve svých příspěvcích shrnuli stav a vývoj v oblasti kontroly klimatizačních zařízení a změny v normách oboru větrání a klimatizace. Poté následoval blok nazvaný vnitřní prostředí, ve které byly jednak připomenuty obecné požadavky na kvalitu vnitřního prostředí, a dále prezentovány práce zaměřené na jeho zlepšení, což se pozitivně projevuje na psychické pohodě osob, snižování nemocnosti nebo naopak zvyšování produktivity práce.

Třetí blok – větrání obytných prostor – přinesl zajímavé příspěvky zaměřené na větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Hovořilo se jak o experimentálním řešení, tak o praktických zkušenostech s výstavbou nových domů v tomto standardu, nebo rekonstrukcí stávajících energeticky nevyhovujících objektů pro nové využití.

Na závěr prvního dne byl zařazen blok příspěvků na téma snižování energetické náročnosti klimatizačních zařízení. Z řady zajímavých přednášek z různých oblastí zaujalo především vystoupení Ing. Jana Žemličky, který hovořil o systémech v objektu NTK. Kromě toho, že přesně vystihl směr, kterým by se projektování technických zařízení mělo ubírat, popsal i úskalí, na která projektant při své práci naráží a která mají mnohdy negativní vliv na výsledek jeho práce. Za pozornost stálo také srovnání přístupu privátního a veřejného sektoru, dokumentované na stavbách centrály ČSOB a zmíněné NTK.

Večer potom proběhl tradiční společenský večer pro účastníky konference, v rámci kterého bylo naplánováno předání pamětních medailí a ocenění mladých autorů časopisu VVI – Cena prof. Pulkrábka.

Na druhý den jsou přichystány další tři přednáškové bloky zaměřené na uvádění klimatizací do provozu a jejich vlastní provoz, navrhování a realizace klimatizačních zařízení a konečně požární větrání a škodliviny, ve kterých se představí přední odborníci z oboru klimatizace a větrání, který je u nás tradičně na vysoké úrovni, o čemž svědčí skutečnost, že Společnost pro techniku prostředí získala možnost pořádat prestižní konferenci CLIMA 2013, jak účastníky informoval prof. Karel Kabele, jeden z čestných hostů konference.

S potěšením také můžeme konstatovat, že náš portál má příslib, že může uveřejnit na svých stránkách většinu na konferenci prezentovaných příspěvků, takže bude mít v brzké budoucnosti možnost se s řešenou problematikou seznámit i širší veřejnost.

 
 
Reklama