Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nový systém odsávání Panasonic poskytuje včasnější varování detekce úniku chladiva

Panasonic vyvinul inovativní řešení pro včasné zjištění úniku chladiva ve VRF systémech poskytující jistotu a ochranu koncovým uživatelům, obsluze i životnímu prostředí.


  • V souladu s legislativou týkající se F-plynů
  • Dva jednoduché způsoby připojení
  • Chrání personál i životní prostředí
  • Spoří provozní náklady
  • Vhodný pro různé typy komerčního nasazení
  • Nevyžaduje žádnou další komunikační síť
 

Inovativní systém odsávání Panasonic je ideální pro hotely, kanceláře a veřejné budovy, kde je faktor bezpečnosti obsluhy I návštěvníků kriticky důležitý.

Systém monitoruje únik chladiva nepřetržitě a poskytuje varování předtím, než chladivo systém poškodí a naruší jeho účinnost, což vede ke zvýšení provozních nákladů. V průběhu času tak může zabránit značným ztrátám chladiva.

Stejně jako k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, přispívá systém odsávání Panasonic budovám ke splnění měřítek v rámci BREEAM, a je rovněž ve shodě se současnou normou EN378 2008, upravující řešení s úrovní koncentrace chladiva překračují praktický bezpečnostní limit 0,44 kg/m³.

„Legislativní nařízení, týkající se chladicích plynů, jsou logicky a naprosto správně, neuvěřitelně přísná. Právě pro jejich splnění jsou zapotřebí spolehlivé systémy pro detekci úniku,“ vysvětluje Jakub Šachl (Product and Key Account Manager společnosti Panasonic). „Nicméně, s rostoucími cenami chladiva se do popředí dostává i ekonomické hledisko. Finanční důsledky úniku totiž mohou být velmi vysoké. Poptávka po preventivních systémech a řešeních pro včasnou detekci je dnes velmi vysoká. Proto jsme vyvinuli nový systém odsávání v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, který je díky dvěma různým způsobům zapojení vhodný pro širokou škálu nasazení i velmi efektivní z hlediska nákladů.“


Systém jde zapojit dvěma různými způsoby – buď s čidlem úniku, nebo inovativním algoritmem.

Propojení systému s detektorem úniku je vhodné pro instalaci v malých místnostech. Díky software Panasonic ECOi komunikují čidla s čerpadlem odsávání přímo prostřednictvím připojení P-Link, což eliminuje potřebu dalších a potenciálně nákladných komunikačních sítí. Jedná se nákladově o velmi efektivní řešení k okamžité instalaci. Detektor úniku je připojen přes PAW-EXCT konektor přímo do vnitřní jednotky a čerpadlo odsávání je přímo napojeno na hlavní venkovní jednotku. Systém se aktivuje, když je zjištěn únik ve sledovaných místnostech a veškeré uniklé chladivo je okamžitě shromažďováno do venkovní jednotky, nebo u větších systémů do volitelného zásobníku.

Panasonic vyvinul také inovativní algoritmus pro určení úniku chladiva, což umožňuje, aby byl systém bez senzorů úniku. Tento algoritmus je schopen detekovat únik chladiva R410A na základě tří veličin: vysokého tlaku, nízkého tlaku a výstupní teploty.

Funkce systému odsávání:

  • Detekuje únik
  • Aktivuje proces odsávání
  • Shromažďuje uniklý plyn v zásobníku
  • Uzavírá ventily a plyn izoluje

Pro další informace o novém systému odsávání navštivte web www.aircon.panasonic.eu

O společnosti Panasonic Heating and Cooling Systems

Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů. V tomto oboru má přes 30 let zkušeností, své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila na 100 milionů kompresorů. V současné době firma vyrábí čtyři řady systémů pro vytápění a klimatizaci pro domácnosti, kanceláře, firmy i průmyslové využití. Zvláštní důraz klade Panasonic na kvalitu svých systémů, které se vyznačují důmyslným provedením i důrazem na kvalitu vzduchu. Přitom splňují náročné požadavky na spotřebu energie, šetrnost k životnímu prostředí i hlučnost.

Další informace jsou k dispozici na stránkách www.panasonic.eu.

Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
logo Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)

Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.