Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Invertorové vzduchem chlazené chladiče kapaliny a tepelná čerpadla vzduch/voda Carrier 30RBV/30RQV

Datum: 30.8.2016  |  Autor: Ing. Ivan Škop  |  Organizace: AHI CARRIER CZ s.r.o.  |  Firemní článek

Na jaře letošního roku představila firma Carrier nejnovější generaci AquaSnap – kompaktní chladiče se vzduchem chlazeným kondenzátorem a tepelná čerpadla typu vzduch/voda pro obytné budovy a malé komerční aplikace s frekvenčně řízeným kompresorem. Nové jednotky nabízejí vysokou energetickou účinnost, propracovaný řídicí systém a široké možnosti uplatnění.

AHI CARRIER CZ s.r.o.
Stýblova 253/13
14900 Praha 4 - Chodov

tel.:+420 212 812 030, 602 218 459, 606 651 047, 602 108 962, 724 065 502
e-mail:
web:www.ahi-carrier.cz

Jsou vyráběny ve dvou řadách – 30RBV – pouze chlazení a 30RQV – chlazení a tepelné čerpadlo. V současné době jsou k dispozici dvě výkonové varianty – 17 nebo 21 kW nominálního výkonu.

Celkové foto

Zde invertorová technologie přináší výhodu jak ve zvýšení účinnosti provozu, tak výrazně přispívá k přesnému udržení požadovaných parametrů chlazené či ohřívané vody a tím ke zvýšení komfortu či přesnosti při technologických procesech. V neposlední řadě zcela omezuje proudovou špičku při startu klasického kompresoru. Přesnost řízení kompresoru je zajištěna IPDU / Inteligent Power Drive Unit/ hybridní invertorovou technologií. Regulace využívá tzv. PWM – šířkovou pulzní modulaci, kdy je při fixním napětí regulována frekvence napájení kompresoru. Vlastní provedení kompresoru je dvojité rotační s přesazením křídel o 180° a DC bezkartáčovým motorem. Toto řešení tak dává předpoklad velmi vyváženého chodu bez vibrací a s nízkým hlukem i při velmi nízkých otáčkách. Toto je dále předpokladem k velmi širokému provoznímu rozsahu a dlouhodobé spolehlivosti a životnosti. Dvojitý plášť kompresoru funguje jako akustická izolace a snižuje tak emitovaný hluk. Všechny tyto kompresory jsou vybaveny systémem pro předcházení problémů s olejem a mazáním při nízkých okolních teplotách. Když jsme u nízkých okolních teplot, tak provozní limit tepelných čerpadel řady 30RQV je od −20 °C a výstupní topná voda až do 60 °C. Režim chlazení je omezen okolní teplotou +46 °C a nejnižší okolní teplotou −10 °C. Co se týče chladiva – je použito R410 A označované firmou Carrier jako Puron.

Ale celý systém je vždy tak silný, jako je silný jeho nejslabší článek, a tak i zde by pouze kompresor nemohl pracovat optimálně bez dalších kvalitních komponentů okruhu. Expanzní ventil je tudíž v elektronickém provedení, bi-flow konstrukce u tepelných čerpadel a o odvod tepla v režimu chlazení, ev. přívod tepla v režimu vytápění se stará ventilátor s plynule měnitelnými otáčkami. Je usazen na pevné konstrukci pro snížení hluku při rozběhu a geometrie ventilátoru snižuje hluk hlavně v nízkofrekvenčním pásmu.

Celkové schéma
Celkové schéma
Master slave
Master slave

Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní

O chod celého systému se stará kompletně nově vyvinutý řídicí systém. Nové ovládání má ve standartu komunikační protokol MOD Bus – BAC Net či LON Talk je možný jako příslušenství.

 • Řídicí systém umožňuje řízení celého systému chlazení či vytápění a po doplnění čidla teploty v bojleru natápět zásobník teplé vody
 • Ovládat přídavný kotel či přídavné oběhové čerpadlo a provoz solárního ohřevu
 • Pracovat v režimu Master/slave, kdy je možné spojit do kaskády až 4 jednotky
 • Uživatelské rozhraní může pracovat jako prostorový termostat a tak dávat zpětnou vazbu o teplotě v referenční místnosti či pouze jako uživatelské rozhraní. Toto rozhraní může být vzdáleno až 50 m od jednotky
 • Je možné zvolit ze tří provozních režimů:
  • Provoz je ovládán dálkovými kontakty
  • Provoz je ovládán z uživatelského rozhraní
  • Provoz je řízen pomocí MOD Bus protokolu

Tak jako kdysi, kdy firma Carrier přišla s prvními jednotkami s integrovaným hydraulickým modulem, tak i u těchto jednotek je možnost volby mezi třemi provedeními:

 • Jednotka bez hydromodulu – pro speciální aplikace či rekonstrukce, kde je strojovna oběhové vody stávající
 • Jednotka s integrovaným hydraulickým modulem a čerpadlem s fixními otáčkami
 • Nebo dle nejnovějšího trendu s čerpadlem s proměnlivým průtokem. Vzhledem k sílícím tlakům na úspory energií jsou některé prvky topných či chladicích okruhů osazovány dvoucestnými regulačními ventily. V tomto případě je možné dosáhnout výrazných úspor při běhu oběhového čerpadla (až o 2/3 příkonu čerpadla při částečné zátěži) a v neposlední řadě je zvýšen komfort provozu, protože je eliminován hydraulický hluk, který může vznikat při uzavření části odběrů a ve zbylé části okruhu dojde ke zvýšení rychlosti proudění.
Hydraulický modul
Hydraulický modul
Čerpadlo hydromodulu
Čerpadlo hydromodulu

Výsledkem těchto inovačních kroků je splnění Euroven třídy A pro obě chladicí jednotky a na základě celosezónního topného faktoru obě jednotky splňují energetickou třídu A+.

 
Technická data
Technická data

Pro další informace či technická data kontaktujte obchodní a servisní kancelář firmy AHI Carrier CZ.

 

Datum: 30.8.2016
Autor: Ing. Ivan Škop
Organizace: AHI CARRIER CZ s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Větrání a klimatizace