Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vzduchotechnika AZ KLIMA v areálu Stavba roka Slovenska

AZ KLIMA SK zajišťovala vzduchotechniku, chlazení a vytápění pro administrativní budovy ZKW v Krušovcích.

Vzduchotechnika AZ KLIMA v areálu ZKW Krušovce, Stavba roka Slovenska
Vzduchotechnika AZ KLIMA v areálu ZKW Krušovce, Stavba roka Slovenska

Stavba roka 2019

Soutěž Stavba roka je vyhlašována každoročně, jedním z gestorů soutěže je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky. Garanty kvality jsou Svaz stavebních podnikatelů Slovenska, Slovenská komora stavebních inženýrů a Slovenská komora architektů.

Společnost AZ KLIMA SK se podílela na projektu rozšíření výrobního areálu skupiny ZKW v Krušovcích oceněném v 25. ročníku soutěže „Stavba roka“. Projekt rozšíření areálu předního výrobce automobilových světel a elektronických modulů uspěl v kategorii progresivních stavebních materiálů.

AZ KLIMA SK zajišťovala vzduchotechniku, chlazení a vytápění pro administrativní budovy a sociální zázemí a podílela se také na jejich dodávce pro výrobní halu, kde byla hlavním dodavatelem německá společnost ONI. Porotci mimo jiné ocenili právě výjimečné řešení při návrhu vzduchotechnických zařízení.

„Součástí naší dodávky byla vzduchotechnika, chlazení a vytápění administrativních prostor, větrání skladu nebezpečných látek, včetně měření a regulace a klimatizace vybraných prostor. Pro klienta jsme zajišťovali jak návrh projektu, tak i celou realizaci. Při zpracování projektu jsme kladli důraz na dodržení všech požadavků evropských předpisů pro ekologii,“ říká generální ředitel AZ KLIMA Miroslav Zdražil.

Cílem projektu bylo rozšířit stávající výrobní, montážní, skladovací i parkovací prostory a vytvořit administrativně-sociální zázemí pro výrobní areál skupiny ZKW v Krušovcích v Nitranském kraji. Skupina ZKW má přes 10 000 zaměstnanců a závody v Rakousku, Česku, na Slovensku, v Číně, Indii, Jižní Koreji, Mexiku a USA.

ZKW Krušovce – expanze výrobního areálu - Novostavba

Hlavní účel rozšíření a výstavby výrobního areálu ZKW Krušovce je poskytnutí výrobně-montážních a skladovacích prostorů a administrativně-sociálního zázemí a ve vytvoření technického prostředí vysoké kvality pro high-tech výrobu světlometů pro automobilový průmysl. Součástí stavby jsou úpravy bezprostředního okolí spočívající ve výstavbě zpevněných ploch určených pro vnitro areálovou komunikaci, pro parkování osobních aut zaměstnanců a vybudování infrastruktury pro novou halu. V projektu se řeší rekonstrukce původního objektu, vybudování výrobně skladovací haly a nové samostatné haly.

Hlavní výrobně-skladový objekt je řešený jako průmyslová stavba

Architektonicky se jedná o jednoduchý halový výrobně-skladový objekt, postavený ve smyslu posledních platných evropských předpisů o ekologii (ECODESIGN), charakteristický velkými kovovými fasádními plochami v barvě původní haly, stříbrné s modrým pásem. Prosvětlení haly je zabezpečené střešními světlíky.
Celková užitková plocha haly je rozdělená na několik funkčních celků. Hlavní výroba se vstřikolisy je umístěná ve 2 modulech haly s mostovými jeřáby na přesun forem. Nový objekt přímo navazuje na stávající objekty výrobních hal, lisovnu a lakovnu, což umožňuje přímé propojení výrobních prostor přes požární uzávěry. Dispozici doplňuje administrativní část s 2 velkými open-space kancelářemi, logistikou, meeting pointy, copy pointy, čajovými kuchyňkami a relax zónou. Blok je doplněný výdejnou stravy s jídelnou.
Ve 2. NP je školicí středisko pro školení učňů a zaměstnanců, propojené s přízemím 2 vertikálními komunikačními jádry s osobními a nákladními výtahy, schodištěm, kancelářemi a ordinací obvodního lékaře. Nekrytá exteriérová lávka umožňuje zaměstnancům přechod z parkoviště přímo do šaten. V rámci výstavby areálu sa zrealizovala i výstavba 6 ks sil a opěrné zdi.
V existující dostavbě jsou po rekonstrukci 4 transformátorové bloky, rozvodna VN, NN, sklad, dílny údržby, prostor na nabíjení vozíků a komunikační prostor, který slouží i na propojení haly s nově navrhovanou halou pomocí dopravníku. Ve 2. NP jsou technologická zařízení na rekuperaci a distribuci tepla, kompresorová stanice a terasa s demontovatelnou fasádou, která v případě potřeby umožní snadnější manipulaci při montáží a údržbě technologických zařízení.
Samostatně stojící hala slouží na kompletaci a skladování svítidel. V přízemí je hygienické zařízení pro zaměstnance, kompresory a technologické zázemí vytápění, zázemí výdejny jídel s výtahy, kanceláře logistiky, rozvodny, trafostanice, sklady chemikálií a další technologické prostory. Ve 2. NP jsou šatny a hygienické prostory zaměstnanců, výdejna jídel, kantýna, kanceláře a technické prostory.
V rámci výstavby bylo vybudováno také nové parkoviště osobních aut, součástí stavby jsou i nové areálové komunikace, dopravní napojení na silnici a veřejný chodník.

Technické řešení

Z důvodu krátké doby výstavby byly použité prefabrikované konstrukce vyrobené v závodě PREFA Sereď. Při výstavbě se vycházelo z norem ECODESIGN. Ty se aplikovaly pro zateplení objektu i návrhu vzduchotechnických zařízení s ohledem na to, že výroba svítidel je spojena s produkcí tepla. Toto teplo se ochlazuje vodou nebo vzduchovými výměníky a je akumulováno do vody, která se využívá na kompletní vytápění všech prostor. Pod průmyslovými podlahami je podlahové vytápění. Tato koncepce garantuje vyhřátou betonovou podlahu až 15 dní v době odstávky výroby. Hala je osvětlena LED svítidly. Veškerý vzduch je sbírán do střešních VZT jednotek s výměníky s vysokou účinností. Výsledkem těchto opatření je získání energetického certifikátu A0.

Dešťová voda je akumulována v rámci celého areálu. Parkoviště je vybudováno jako ekologické, bez kanalizace a lapače oleje. Voda je vedena přes drenážní dlažbu do spodních retenčních vrstev a prochází přes geotextílii, která dokáže zadržet případné olejové substance. Retenční vrstvu tvoří zhutněné kamenivo. Ostatní vody ze zpevněných ploch pro nákladní dopravu prochází kanalizací přes lapač oleje do retenčního jezírka s drenážním vrtem.

Stavba byla zrealizována za 12 měsíců. Na výstavbě se podílelo 250 pracovníků, přemístilo se 100 000 m3 zeminy a objem zabudovaného betonu byl 16 000 m3. Získaný energetický certifikát A0 je u průmyslových staveb spíše výjimka než pravidlo. Pro podporu a optimalizaci všech procesů byl zaveden systém LEAN Construction, který ve velké míře pomohl optimalizovat nasazení materiálových a lidských zdrojů.

Rozšíření a výstavba výrobního areálu ZKW Krušovce v areálu Stavba roka Slovenska

 
 
Reklama