Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dostupné chlazení průmyslových objektů s využitím odpařovacích chladičů ROBUR AD

Chlazení průmyslových objektů je obecně spojováno s vysokými náklady, a to jak na pořízení, tak v průběhu provozu. V podmínkách střední Evropy je potřeba klimatizace spojena pouze s obdobím od května do srpna. Proto je výhodné využívat taková řešení, která v tomto krátkém časovém období dokáží zmírnit tepelnou zátěž na pracovišti a zároveň nezatížit investora vysokou počáteční investicí a vysokými náklady na provoz.

V praxi se tak často setkáváme se zadáním provozovatele „překlenout letní období“. Tento požadavek velmi dobře zajistí adiabatická klimatizace ROBUR AD, která je k tomuto účelu velmi vhodná. V chladnější části roku umožňuje účinnou výměnu vzduchu, v letním období se pak přidá adiabatický proces ochlazení přiváděného vzduchu. Samozřejmě, že existují i další řešení, např. v podobě kompresorových systémů a komplexních VZT jednotek, ovšem náklady na pořízení a provoz takových jednotek v průmyslovém měřítku jsou násobně vyšší a těžko obhajitelné z pohledu využití na 1/3 roku. Pokud dále vezmeme v úvahu i nenáročnou přípravu a montáž, tak se jedná o jeden z dobře dostupných systémů chlazení průmyslových objektů v podmínkách České republiky.


Princip adiabatického chlazení

Adiabatické chladiče fungují na principu přirozeného odparu vody a využívají k chlazení energetický potenciál přeměny skupenství. Jako médium, na kterém dochází k odparu, jsou použity odpařovací, deskové membrány, které jsou neustále smáčené vodou. Přes toto médium je nasáván teplý venkovní vzduch a ochlazený je následně veden na pracoviště. Membrány mají znásobenou plochu, což přispívá k efektivnějšímu odparu a celkovému zvýšení výkonu chladící jednotky. Výkon jednotky je regulován v několika stupních na základě průtoku vzduchu přes jednotku.

Možnosti využití adiabatického chlazení

Adiabatické chlazení lze úspěšně využívat především v objektech průmyslového charakteru a velmi často v provozech, které jsou zatíženy velkým množstvím technologického tepla. Příkladem mohou být tlakové lisovny plastů, sklářské provozy, textilní výroba apod. Ve všech těchto provozech je možné účinnou výměnou vzduchu a částečným ochlazením prostoru zlepšit pobytový komfort pro pracovníky, kteří se v letních měsících potýkají s teplotním stresem – (teploty nad 27 °C). Velkou výhodou adiabatických chladičů je také možnost jejich lokálního využití tzn. chladit pouze v místech s nejvyšším tepelným zatížením a snížit tak potřebný instalovaný výkon jednotek. Tato vlastnost se pozitivně projeví v nákladech na pořízení i následném provozu.

Instalace  ROBUR AD – možnosti rozvodů vzduchu
Instalace ROBUR AD – možnosti rozvodů vzduchu

Připravenost pro instalaci ROBUR AD

Adiabatické chladiče se nejčastěji umisťují na střechu objektu, kde jsou realizovány i prostupy střešním pláštěm pro následnou distribuci vzduchu. Je to ideální místo pro rozmístění jednotek s ohledem na dosah jednotlivých pracovišť na hale i pro zajištění nezbytné obslužnosti jednotek v případě standardní údržby, nebo případného servisního zásahu. Instalaci je možné provést i na obvodovém plášti, případně u paty objektu, přičemž tento způsob instalace často znamená zvýšené náklady na pomocné konstrukce pro uchycení/servis zařízení, nebo nutnost delšího VZT vedení.

Pro montáž a provoz adiabatických chladičů je nezbytná následující připravenost:

  • zajištění vhodného místa pro umístění adiabatického chladiče/prostup střešním pláštěm
  • samostatný přívod vody z vodovodního řadu/vlastní studny (vlhčení desorpčních desek)
  • přívod silové elektřiny, napětí 230 V – 50 Hz (napájení celé jednotky/chod ventilátoru)
  • zajištění účinné výměny vzduchu na pracovišti (stávající světlíky/odtahové vent.)
  • montáž distribuční vyústky/VZT rozvodu

Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o

Společnost Cooper-Standard Automotive využívá odpařovací chladiče ROBUR AD 14/20 EVO pro větrání a chlazení výrobních hal, které se nacházejí ve Žďáře nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem. Vysočina není z hlediska vysokých letních teplot nijak nadprůměrná, ale i kvůli značným tepelným ziskům z technologie výroby je potřeba zajistit na pracovištích vhodné hygienické podmínky.

Adiabatické chladiče zajišťují přívod čerstvého větracího vzduchu a při teplotách, kdy je možné realizovat adiabatický proces, i jeho ochlazení. Tím je zajištěna teplotní pohoda na pracovišti i v nadprůměrně teplých dnech. Díky decentralizovanému systému chlazení lze efektivně reagovat na potřebu chladu na jednotlivých pracovištích a zajistit tak hospodárný provoz celého systému.

Měření a regulace celého systému je zajišťována přes komunikační rozhraní, které je vybaveno čidlem teploty a vlhkosti. Komunikace se skupinovým ovladačem probíhá přes Modbus protokol. Stejným způsobem mohou být adiabatické chladiče ROBUR integrovány do stávajícího regulačního systému.

Instalace ROBUR AD – jednotky/centrální ovladače
Instalace ROBUR AD – jednotky/centrální ovladače

Instalace ROBUR AD – jednotky/centrální ovladače
Instalace ROBUR AD – jednotky/šestisměrná vyústka
Instalace ROBUR AD – jednotky/šestisměrná vyústka

Instalace ROBUR AD – jednotky/šestisměrná vyústka
Instalace  ROBUR AD – Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o.
Instalace ROBUR AD – Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o.

ROBUR, s.r.o.
logo ROBUR, s.r.o.

Firma Robur s.r.o. byla založena v roce 1993 jako výhradní obchodní partner italské značky Robur v České republice a na Slovensku. Zajišťuje dodávky, prodej a servis plynových vytápěcích jednotek, plynových absorpčních tepelných čerpadel a ostatních ...