Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Převratné novinky v oblasti textilních rozvodů vzduchu

Název článku pochopitelně musí vzbudit zájem a přilákat čtenáře, ale snad nepřeháním příliš a snad nejsem ani přehnaně sebevědomý, když použiji slovo převratný. Textilními rozvody vzduchu se zabýváme intenzivně 17 let a během této doby jsme stále znovu dostávaly 2 otázky. První je "máte textilní potrubí pro odsávání vzduchu?" a druhá "vyrábíte i čtyřhranný průřez?". V obou případech zněla odpověď "ne, to bohužel neumíme" s dodatkem "ale to neumí nikdo!". Vloni jsme si uvědomili, že správným použitím několika konstrukčních detailů vyvinutých za jiným účelem získáme řešení jak čtyřhranného tvaru, tak i odsávacího textilního potrubí. Ověřovací testy pak potvrdily použitelnost pro praxi.

Čtyřhranný průřez

Problém byl v udržení tvaru. Čtyřhranná vyústka se po nafouknutí vždy deformovala zhruba do průřezu pytle mouky. Pro udržení tvaru za běžných tlaků se ukázala jako zcela dostatečná následující opatření:

  • zesílené pásky všité podélně ve všech čtyřech rozích a zasunuté do hliníkových profilů
  • napínače v profilech, které napínají zesílené pásky a zamezí podélné deformaci tkaniny
  • rozpěrky profilů, které udrží vodorovnou vzdálenost mezi profily a zároveň poskytnou úchyty pro svislé vypínání
  • závitové tyče uchycené do rozpěrek, které udrží svislou vzdálenost profilů a šroubováním umožní vypnutí tkaniny.

Textilní potrubí s čtyřhranným průřezem lze montovat přímo na strop, případně zavěsit volně do prostoru buď na závitové tyče, nebo lanka. Lze je použít jak pro přívod, tak i pro odvod vzduchu.


Obr. 1 Fotografie čtyřhranného textilního potrubí

Obr. 2 Schéma zavěšení

Trojúhelníkový průřez

Nevýhodou čtyřhranného průřezu může být jeho vyšší cena daná složitější napínací konstrukcí. Trojúhelníkový průřez je oproti tomu levnější a dobře použitelný pro odvádění vzduchu. Napínání tkaniny je tady řešeno jednoduše využitím gravitace. Zátěž ve formě ocelové trubky vsunutá do spodního rohu průřezu postačí k udržení tvaru a dostatečného průřezu, byť k určité deformaci vlivem pružnosti tkaniny dojde.


Obr. 3 Fotografie trojúhelníkového textilního potrubí v podtlaku

Odsávací potrubí

Existuje řada provozů, kde je nutné pravidelné čištění potrubí. Zejména v potravinářství je to pak zásadní a nevyhnutelný požadavek. Vedoucí světoví výrobci potravin (například Nestlé) prakticky vůbec nepřipouští vzduchotechnické potrubí z pevných materiálů. Textilní rozvody vzduchu, a platí to i pro ty odsávací, jsou dokonale čistitelné praním s možností dezinfekce. Odsávací textilní potrubí lze vyrobit s průřezem čtyřhranným a trojúhelníkovým tak, jak bylo popsáno v předchozích odstavcích. Konstrukce a upevnění obou průřezů umožňuje poměrně snadnou demontáž a opětovnou instalaci. Tím je splněn základní předpoklad pro úspěšné použití. Odsávací potrubí se bude špinit jistě více než přívodní textilní vyústka a bude tedy vyžadovat častější údržbu. Pro vstup vzduchu do potrubí se použije perforace, která bude podle požadavků uživatele rozmístěna po délce potrubí. Lze dosáhnout jak rovnoměrného odsávání, tak i soustředěného pouze do několika míst.


Obr. 4 Schéma odsávacího potrubí

Antistatická tkanina

Naše tkaniny PMI/NMI (prodyšná a neprodyšná verze) poskytuje zároveň vysokou požární odolnost (třída B dle EN 13501) a díky nanovláknům stříbra i antibakteriální účinek (dle EN 20645). K tomu přibývá nyní i antistatická úprava pro zamezení vzniku elektrického výboje. Polyesterové tkaniny mají vysoký povrchový odpor a dochází na nich k hromadění elektrického náboje. Plynulé odvádění náboje umožní uhlíková vlákna zatkaná do materiálu. Měření takové tkaniny provedené v závodě "Indet Safety Systems" prokázalo nulové napětí mezi vyústkou a zemí. Tkaniny PMI a NMI se tak stávají univerzálně použitelné pro nejrůznější účely. Zrekapituluji základní vlastnosti těchto tkanin:

  • požárně odolné
  • s antibakteriálním účinkem
  • antistatické
  • s vysokou pevností
  • schválené pro čisté prostory

O zde uvedených a také o jiných novinkách u Příhoda s.r.o. se můžete dovídat prostřednictvím informačního bulletinu, který vychází čtyřikrát ročně. Nejjednodušším způsobem jeho objednání je vyplnění formuláře v české verzi našich internetových stránek www.prihoda.eu v části "Download centre". Závěrem dodávám, že žádáme o patentovou ochranu čtyřhranného a trojúhelníkového průřezu, pokud vše dobře půjde tak minimálně pro celou Evropu. V Česku je řešení již zapsáno jako užitný vzor.