Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Servisní centrum Alfa Laval pro údržbu deskových výměníků tepla

Společnost Alfa Laval má ve výrobě výměníků tepla více než 70letou tradici. Během října otevírá v Lužicích u Hodonína specializované servisní centrum pro údržbu deskových výměníků tepla.

Deskové výměníky tepla jsou používány v různých aplikacích téměř všech odvětví průmyslu a v řadě procesů mají dokonce klíčovou roli. V důsledku fyzikálních a chemických vlastností médií a produktů, které pomáhají zpracovávat, dochází často k jejich zanášení. Menší účinnost výměníků má vliv na vyšší spotřebu energie, zhoršenou kvalitu produktu a bezpečnost provozu. Případná odstávka výroby z důvodu poruchy výměníku může vést k velkým ztrátám. Význam údržby je v tomto případě zřejmý.

Údržba deskových výměníků může vypadat jako velmi snadná záležitost a volba nekvalifikovaného dodavatele jako cesta k úspoře času a nákladů. Je však třeba si uvědomit, že taková rozhodnutí mohou mít velice negativní dopady.

Při neodborné údržbě mohou být desky poškozeny mechanicky i chemicky. I malé defekty mohou být časem příčinou velkých problémů. Použití nevhodných nástrojů může významně zkrátit životnost zařízení nebo dokonce váš výměník úplně zničit. Riskujete nejen nižší produktivitu, ale také výrobní ztráty v důsledku havarijních odstávek.

Pořízení kvalitního deskového výměníku tepla představuje nemalou investici. Je dobré si jeho životnost pojistit kvalifikovaným servisem. Čištění a další údržbové práce na výměníku se dají dělat na místě. Servisní centrum však disponuje speciálním vybavením a odborníky. Obojí je zárukou kvalitního a rychlého servisu. Navíc se postará o likvidaci odpadu a manipulaci s chemikáliemi.

V servisním centru Alfa Laval jsou těsnění a úsady z desek odstraňovány pomocí speciálního vybavení a chemikálií. Na deskách tak nevzniká koroze. Jejich povrch je čistý a ideálně připravený pro umístění nových těsnění. Alfa Laval používá pouze originální náhradní díly, těsnění, lepidla a dodržuje správné montážní postupy.

Renovace výměníků má význam

Mít výměník odborně servisovaný od Alfa Laval není pouze praktické, ale má to také zřejmý ekonomický dopad. Obnovením maximální účinnosti přenosu tepla a tlakové ztráty si můžete být jisti, že nebudete plýtvat energií, bude zajištěna kvalita výroby a stejná produktivita. Pokud nedochází k únikům, nejsou chráněni pouze vaši zaměstnanci a vybavení, ale také životní prostředí.


Chemické čištění vyžaduje znalosti o správné koncentraci, teplotě a době čištění.
 
Špatně zvolená těsnění mohou způsobit prosakování nebo dokonce zničit desku výměníku.


Pokud není původní těsnění a lepidlo úplně odstraněno, hrozí netěsnost.
 
Volba vhodného lepidla je klíčová pro správnou funkci těsnění.


Bez zkušeností a profesionálního vybavení lze přehlédnout malé deformace.
 
I takto může vypadat čištění desek výměníku prováděné nekvalifikovanou firmou.

Vybavení servisního centra


S pomocí médií, jako jsou tekutý dusík a louh sodný, jsou původní těsnění a lepidla odstraňována šetrně, úplně a drážky na deskách zůstávají nedotčeny.
 
Dokonalé očištění desek je prováděno za použití tlakové vody a chemické lázně, jejíž koncentrace a teplota je pečlivě regulována.


Ke kontrole desek se používají pokročilé technologie, včetně aplikace barevných detekčních tekutin a UV záření. Díky tomu je možné najít i tu nejmenší prasklinku nebo deformaci.
 
Nová těsnění Alfa Laval jsou vybrána tak, aby byla zajištěna jejich optimální funkce s ohledem na médium, tlak a teplotu dané aplikace, a poté namontována podle originálních postupů bez lepení nebo s použitím lepidla.


K nalepení těsnění se používá dvousložkové epoxidové lepidlo se speciálním složením. Lepidlo následně zraje v peci. Tím je zajištěna optimální přilnavost mezi deskami a těsněním.
 
Celá sestava desek prochází kontrolou se zaměřením na správnost montáže těsnění, odstranění koroze nebo mechanického erozního poškození. Poté je na provedené práce vydáno prohlášení o shodě a protokol o zkouškách s doporučeními.

Pro další informace o službách servisního centra kontaktujte Alfa Laval www.alfalaval.cz

Alfa Laval spol. s r. o.
logo Alfa Laval spol. s r. o.

Alfa Laval - výměníky tepla, vzduchové chladiče, kondenzátory a kompaktní předávací stanice tepla pro vytápění, chlazení, chladírenství, přípravu teplé vody, využití odpadního tepla, ohřev bazénové vody, solární systémy, chlazení olejů, lehký průmysl, ...