Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nejnovější odborné poznatky z oblasti větrání a klimatizace pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Právě probíhá konference Klimatizace a větrání 2017. Mottem konference je „Větrání a klimatizace pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie“. Konference se koná v Autoklubu ČR v Praze.

Konference pořádané odbornou sekcí Větrání a klimatizace Společnosti pro techniku prostředí se staly už neodmyslitelnou součástí odborného dění v České republice. Program konference je již tradičně zaměřen na nejnovější poznatky z oboru klimatizace a větrání související s činností projektantů, výrobců a montážních firem vzduchotechnických zařízení i souvisejících profesí. Na konferenci zazní jak teoretické příspěvky, tak praktické zkušenosti. Všechny přednášky prošly recenzí a jsou publikovány ve sborníku konference.Konference je rozdělená do šesti tematických bloků – větrání, úspory energie ve větrání a klimatizaci, požární větrání, vnitřní prostředí, řídicí systémy, uvádění do provozu a provoz klimatizace. Zde je malá ochutnávka z programu:

Michala Balounová ve spolupráci s Karlem Kabelem z Katedry TZB FSv ČVUT představí případovou studii Poutní kaple Svatých schodů, kde se zabývá adaptivním větráním ke zlepšení podmínek vnitřního mikroklima. V této kapli v Rumburku byly zjištěny zvýšené hodnoty vlhkosti vedoucí k degradaci interiéru. Na základě monitoringu teploty a relativní vlhkosti mohl být kalibrován zjednodušený numerický model v MS Excel. V němž byl následně aplikován vhodný algoritmus pro intenzitu výměny vzduchu a tím stanovený předpoklad vlivu na kvalitu vnitřního prostředí a celkové snížení množství vzdušné vlhkosti.

Hodnocení provozních nákladů větracích systémů pro učebny škol prezentují Marek Begeni a Vladimír Zmrhal z ústavu techniky prostředí FS ČVUT. Jejich cílem bylo stanovit reálnou potřebu energie na větrání učeben se započítáním tepelných zisků a analyzovat energetické přínosy vysokých teplotních faktorů zpětného získávání tepla. V energetickém simulačním programu byl na jednoduchém modelu učebny realizován výpočet a odhadnuty náklady na provoz nuceného větrání. Na základě provedených výpočtů a rešerše výrobků polemizují o účelnosti použití výměníků s vysokým teplotním faktorem ZZT podle směrnice o Ekodesignu.Budovy s téměř nulovou spotřebou energie kladou nové nároky na kvalitu vnitřního prostředí. Karel Kabele, Zuzana Veverková a Miroslav Urban z Katedry TZB a UCEEB budou hovořit o vyhodnocení kvality vnitřního prostředí a energetické náročnosti v monitorovaných budovách z dlouhodobě měřených hodnot a dotazníkového průzkumu. Hodnocení umožní stanovit třídu kvality prostředí a identifikovat očekávané problémy a jeho kvalitou.

Zuzana Mathauserová ve svém příspěvku shrnuje požadavky a limity týkající se oblasti vnitřního prostředí budov, ˇAt už se jedná o zákony, nařízení vlády, vyhlášky, normy nebo metodiky. Ne vždy jsou totiž jednotné a jejich dodržení ne vždy zaručuje dosažení požadovaného komfortu nebo alespoň únosnosti prostředí.Nedílnou součástí konference je i možnost seznámení se s výrobky významných zúčastněných dodavatelů. „Konference má skvělé renomé a je fajn, že zde můžeme představit své výrobky odborníkům a zároveň se podívat, co je nového u kolegů z ostatních firem,“ řekl o výstavě Petr Kloubek, ředitel Elektro-import Jablonec a zástupce značky Maico.

Minulé ročníky ukázaly, že mladá generace projektantů má zájem o účast na takovýchto odborných setkáních. Organizátoři doufají, že tento trend bude i nadále pokračovat a konference se stane příležitostí k výměně zkušeností jak odborníků jednotlivých profesí, tak i rozdílných generací.

 
 
Reklama