Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Větrání prostorů s bazény, návrh a dimenzování (II)

Výpočet vzduchotechnického zařízení pomocí směrového měřítka je jednou z více možností. Při dodržení správných podmínek však výsledky budou totožné. Důležitou podmínkou je nepřekročení rychlosti proudění vzduchu 0,2 m/s nad hladinou a v pásmu pobytu osob .

Přečtěte si také Větrání prostorů s bazény, návrh a dimenzování (I) Přečíst článek

4. NÁVRH VĚTRÁNÍ

4.1 Směrové měřítko

Směrové měřítko δ je definováno poměrem:

a udává směr změny stavu vzduchu. Stupnice směrového měřítka je na h-x diagramu vztažena k referenčnímu bodu.


Obrázek 1 - Znázornění h-x diagramu se zakreslením
stupnice směrového měřítka

4.2 Letní období

Při dimenzování množství přiváděného vzduchu se vychází z několika požadavků. Nejdůležitějším požadavkem je nepřekročení maximální vlhkosti φ = 65 %. Následně se kontroluje intenzita výměny vzduchu. V letním období se přivádí 100 % venkovního vzduchu. Možný postup výpočtu s pomocí h-x diagramu je uveden na obrázku 2.

Postup výpočtu pro letní období:

 1. Výpočet celkové tepelné bilance Qc
 2. Výpočet směrového měřítka δ
 3. Zakreslení stavu venkovního vzduchu te
 4. Stanovení bodu na průniku přímky směrového měřítka a požadované vnitřní teploty ti (obrázek 3)
 5. Stanovení změny měrné vlhkosti Δx
 6. Stanovení průtoku vzduchu dle vztahu:

  a dále:

 7. Kontrola relativní vlhkosti φmax = 65 %
 8. Kontrola intenzity výměny vzduchu I [-/hod] podle vztahu:

  Intenzita výměny vzduchu by neměla překročit (8-12) -/hod, jinak hrozí nebezpečí průvanu.


Obrázek 2 - Znázornění změn stavu vzduchu v h-x
diagramu pro letní období

4.3 Zimní období

Při dimenzování množství přiváděného vzduchu pro zimní období je třeba použít veškeré možnosti vedoucí k úspoře energie. Přívod 100 % venkovního vzduchu bude vést k vysokým nákladům pro jeho ohřev. Proto je třeba do VZT systému zakomponovat ZZT, cirkulaci, nebo obojí. Výhodná je i instalace ventilátorů s možností změn otáček.


Obrázek 3 - Schéma nevhodné vzduchotechniky pro zimní období


Obrázek 4 - Schéma vzduchotechniky s cirkulací


Obrázek 5 - Schéma vzduchotechniky se ZZT (deskový výměník)


Obrázek 7 - Schéma vzduchotechniky s cirkulací a ZZT (deskový výměník)

Vzhledem k tomu, že vzduchotechnické zařízení pracuje se vzduchem o vysoké vlhkosti, je třeba vždy dbát na protimrazovou ochranu. Dále je třeba kontrolovat při možných změnách stavu vzduchu, aby se nedosáhlo pozice pod křivkou nasycení. V případě nutnosti je možné předřadit předehřívač.

5. ZÁVĚR

 • Výpočet vzduchotechnického zařízení pomocí směrového měřítka je pouze jednou z několika možností. Při dodržení správných podmínek však výsledky budou totožné.
 • Metodika výpočtu pro stanovení odparu vody z hladiny je použitelná i pro dimenzování odvlhčovacích zařízení pro soukromé menší bazénu.
 • Důležitou součástí projektu je i volba vhodné distribuce vzduchu, a to tak, aby rychlost nad hladinou a v pásmu pobytu osob nepřekročila 0,2 m/s. Výhodné je zajistit přívod vzduchu tak, aby byly ofukovány prosklené konstrukce a tím se zabránilo orosování na vniřní straně.
 
 
Reklama