Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

inVENTer – decentrální větrací systém zařazen do dotačního programu Nová zelená úsporám

Decentrální větrací systémy opět dokazují, že mají již trvalé místo na trhu s větracími systémy a že jejich obliba stále roste. Toto potvrzuje i změna, kterou učinil Státní fond životního prostředí České republiky. Hlavní změny v NZÚ pro rok 2015 oproti roku 2014 konstatují v bodu 2. v rámci oblasti podpory C podporování nové technologie: „Kromě centrálních systémů nuceného větrání jsou podporovány i decentrální systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. (U centrálního systému je 1 rekuperační jednotka, která teplý vzduch rozvádí dál po místnostech, u decentrálního jsou v jednotlivých místnostech zabudované samostatné malé jednotky na rekuperaci.)“ V rámci dotačního programu byly zařazeny do dotací větrací jednotky německého výrobce firmy inVENTer GmbH iV14R, iV14V a iV-Twin.

Tyto decentrální větrací jednotky splňují vysoké požadavky kladené ministerstvem životního prostředí a to jak na vysoký stupeň zpětného zisku tepla, tak na nízké provozní náklady a úsporu energie za vytápění. A právě pro zkvalitnění a zrychlení práce projektantů, architektů i stavebních firem vyvinul výrobce výpočetní program pro inVENTer. S tímto programem lze jednoduše a rychle naplánovat osazení větracími jednotkami inVENTer na základě normy CSN-EN 15 665. Po zadání konkrétních dat pro daný stavební projekt, vypočítá program kolik a jakých větracích jednotek inVENTer bude zapotřebí a na jaký stupeň otáček, mají větrací jednotky pracovat, jaký bude minimální průtok vzduchu a jaké se nabízejí alternativy pro to, aby bylo dosaženo podmínek uvedených v normě CSN-EN 15 665. Při upřesnění izolace a tepelné ochrany, stejně jako návětrných stran je program schopen vypočítat také energetickou úsporu a spotřebu elektrické energie pro daný projekt větrání. Ve spolupráci s vývojovým centrem výrobce inVENTeru bude tento program na základě praktických zkušeností dále rozvíjen a zdokonalován. Nyní je inVENTerem prezentován výpočetní program pro plánování větracích systémů v rámci novostaveb i sanačních programů.

V čem spočívá jednoduchost decentrálních větracích jednotek? Jednotky inVENTerů mají keramický výměník, který má vysoce tepelně absorpční vlastnosti a malý ventilátor se spotřebou od 1 do 3 W. Vzduch je nejprve vysáván ven z obytného prostoru, vzduch proudící přes keramický výměník do venkovního prostoru ohřívá tento výměník. Po sedmdesáti sekundách je keramický výměník tepelně nabit. Ventilátor změní směr otáček a nasává vzduch z venkovních prostor do interiéru. Tento nasávaný vzduch prochází keramickým výměníkem, který mu předává teplo, jimž se v předchozím cyklu nabil. V tomto principu je právě ukryta jednoduchost celého systému. Aby nevznikal v objektu přetlak nebo podtlak, pracují jednotky vždy párově. To znamená, že jedna jednotka nasává vzduch z místnosti a žene jej ven a druhá zároveň nasává vzduch z venkovních prostor a vhání jej do místnosti. Za správný chod jednotlivých jednotek zodpovídají regulátory, které mají schopnost koordinovat jednotlivé jednotky a synchronizovat jejich činnost. V nabídce je široká řada ovládacích prvků od jednoduchých manuálních po digitální regulátory s možností časového nastavení a zónového větrání.

Firma A-INVENT s.r.o. nabízí nyní všem zájemcům o tento decentrální větrací systém bezplatně školení a navíc výpočetní program pro inVENTer i se za školení pro jeho užívání. V případě zájmu o tento výjimečný produkt kontaktujte prosím: A-INVENT s.r.o., Strakonická 537, 341 01 Horažďovice, Tel 376 382 177 nebo Mail: info@inventer.cz


A - INVENT s.r.o.
logo A - INVENT s.r.o.

Decentrální - bezpotrubní - systém řízeného větrání s rekuperací - zpětným ziskem tepla - na bázi HIGHT-TECH keramického výměníku. A-INVENT s.r.o. je výhradním dovozcem inVENTeru pro ČR a SR.