Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kuchyňské odsavače par

Již delší dobu patří kuchyňské odsavače par k běžnému vybavení všech kuchyní. V současnosti (díky snaze snižování tepelných ztrát - zlepšování tepelné izolace a utěsňování oken a dveří) dochází k menší výměně vzduchu v místnostech než dříve. To je také jeden z důvodů, proč se zvyšuje zájem o větrání, klimatizaci a hlavně o odsávání znehodnoceného vzduchu z obytných místností a zejména z kuchyní.

Kuchyňské odsavače par jsou často nazývány také digestoře. Výrobci, obchodníci i zákazníci používají běžně oba dva názvy. V novostavbách rodinných domků tvoří odsavače nezbytnou dekorativní součást kuchyně a přispívají ke zlepšení vzhledu interiéru.


Obr.1 - Kuchyňský odsavač par tvoří
v moderní kuchyni nepřehlédnutelný estetický prvek
 

Obr.2 - Schéma odtahové
a recirkulační verze odsavače par
Účel
Účelem digestoří je odsávání par a pachů, které vznikají v kuchyni nebo v prostorech neuzavíratelně propojených s kuchyní. U odtahové verze se zkažený vzduch odvádí mimo budovu. Recirkulační verze odsavače zajišťuje přečištění vzduchu a jeho návrat zpět do kuchyně.

Výšková vzdálenost plotny sporáku od spodní části odsavače označená na obr.2 písmenem x není stejná. Výrobci ji uvádějí pro každý odsavač v jeho návodu na použití. Pohybuje se většinou v rozmezí 600 mm až 750 mm.

Podrobnosti o jednotlivých provedeních odsavačů uvádí část článku Rozdělení podle funkce. Nejvíce par a pachů vzniká u sporáků při vaření, pečení a smažení. Proto je absolutně nejvíce odváděných par právě z prostoru sporáku, vařiče, grilu nebo trouby. Vařením na plynových sporácích vznikají při spalování plynů oxidy dusíku. Rovněž tyto plyny jsou odváděny současně s parami a pachy vznikajícími při vaření. Množství odsávaných par, plynů a pachů závisí především na jejich hodinové produkci a na koncentraci. Proto může být toto množství velmi různé. Žádná v současné době platná norma nepředepisuje přesné množství vzduchu, které má být odváděno. V praxi je však zavedeno, že minimální výměna vzduchu v kuchyni by měla být cca 10-15 krát za hodinu. Při intenzívním vaření nebo při vzniku mimořádně velkého množství zápachu (smažení cibule apod.) může být intenzita výměny vzduchu v kuchyni i 20 krát za hodinu. Intenzita uvádí, kolikrát se vymění veškerý vzduch v daném prostoru za 1 hodinu a je to bezrozměrné číslo.kde:
Vv - objemové množství vyměňovaného vzduchu (m3)
Vm - velikost místnosti, v níž se vyměňuje vzduch (m3)

Každý odsavač par může dlouhodobě správně fungovat jen při dodržování určitých zásad pro jeho provoz a při pravidelné údržbě, která však není nijak náročná (další podrobnosti v části Obsluha a údržba).


Technické údaje
Při výběru a nákupu odsavače je se zbožím dodáván vždy návod na použití a technické údaje o výrobku. K nejdůležitějším technickým údajům kuchyňských odsavačů par patří:

 • vzduchový výkon - pohybuje se od 100 do 1000 m3/hod
 • počet motorů - 1 nebo 2
 • hlučnost - od 45 dB(A) do 73 dB(A)
 • příkon osvětlení - od 20 W do 160 W
 • příkon motoru - od 90 W do 400 W
 • typ osvětlení - žárovky, zářivky, neonová světla
 • typ ovládání - různé tlačítkové, posuvné a jiné spínače
 • barevné provedení - standardně bílá až odstíny barev RAL
 • počet stupňů výkonu - od 1 až do 10 stupňů
 • u teleskopických odsavačů výškový rozsah komína - od 50 cm do 90 cm
 • počet filtrů - od 1 do 4 kusů
 • rozměry:
  a) výška - od 6 cm do 120cm
  b) šířka - od 50 cm do 120 cm
  c) hloubka - od 27 cm do 60 cm
  d) u kruhových průměr - od 90 cm do 120 cm
K dalším technickým údajům patří typ použitého filtru, možnost a druh dálkového ovládání, druh a umístění ukládacího zařízení pro nádobí, skleněné zákryty apod.

Vzduchový výkon a jeho regulace
Je nejdůležitějším technickým parametrem digestoří a proto je mu věnováno více prostoru. Vzduchový výkon odsavače udává množství odsávaného vzduchu za čas (nejčastěji v m3/hod).

Vzduchový výkon se uvádí v rámci objektivního vyhodnocení podle normy DIN 44971. Odsavače mohou mít svůj maximální vzduchový výkon jen okolo 100 m3/hod nebo také přes 1000 m3/hod. Jde o odsavače v bytových (nájemních) domech nebo v rodinných domcích. U odsavačů ve velkokuchyních se pohybuje výkon v jiných mezích. Vzduchovým výkonem uváděným v technických parametrech výrobku se myslí nejvyšší výkon odsavače. Podle způsobu vaření je mnohdy potřeba měnit množství odsávaného vzduchu. Většina odsavačů má některý z různých druhů regulace výkonu, takže výkon určitého odsavače může být v průběhu vaření měněn z několik desítek m3/hod na několik stovek m3/hod.

Regulací výkonu jsou vybaveny téměř všechny dnes vyráběné kuchyňské odsavače par. Alespoň minimální možnost regulace je nutností. Většina bytů v panelových a jiných nájemních (činžovních) domech má nad sporákem zabudován odsavač, jehož výkon nelze regulovat. Bohužel mnoho z těchto starších typů pro nedostatečnou údržbu, nekvalitní provedení nebo z jiných důvodů neplní svoji funkci vůbec nebo ji plní jen částečně. V mnoha takových domech musí být proto staré odsavače nahrazeny novými. Jedná se o kuchyňské odsavače par značky NORMA, kterých bylo osazeno v nájemních bytech v sedmdesátých a osmdesátých letech několik set tisíc. Jsou to jednoduché odsavače fungující na základě vypnuto/zapnuto - regulace tedy žádná. Tyto odsavače stále ještě slouží a vzhledem k omezeným investicím do oprav činžovních domů budou asi muset v některých bytech sloužit dále.

Okolo 90 % v současné době vyráběných kuchyňských odsavačů par má stupňovou (skokovou) regulaci výkonu. Při změně výkonového stupně se mění okamžitý výkon motoru, počet otáček ventilátoru a množství odsávaného vzduchu. Platí tedy: počet stupňů = počet okamžitých výkonů = počet voleb otáček ventilátoru = různé množství odsávaného vzduchu.Obr.3a) Odsavač se 3 stupni regulace výkonu
(ovládací kolečko na odsavači vpravo)

Obr.3b) Pracovní schéma odsavače
se 3 výkonovými stupni

Na obr.3b) je nakreslena pracovní charakteristika kuchyňského odsavače s možností volby 3 stupňů výkonu. Konkrétní údaje na grafu platí pro odsavač Xpelair CP 550, jehož nejvyšší vzduchový výkon na nejvyšší pracovní stupeň je 300 m3/hod. Podobné charakteristiky jsou u všech odsavačů. Každá křivka v grafu označuje jeden výkonový stupeň. Nejmenší počet výkonových stupňů jsou dva, běžné odsavače mají 3-4 stupně, luxusní odsavače mají možnost volby z 10 výkonových stupňů. Plynulá regulace výkonu se zatím u odsavačů příliš nevyskytuje. Výrobci dodávají na trh většinou jen jeden nebo dva odsavače vybavené plynulou regulací výkonu.

K nejběžnějším typům patří odsavače s troj až čtyřstupňovou regulací výkonu. Jde o nastavení počtu otáček ventilátoru na základě elektrického výkonu elektromotoru, kterým je ventilátor poháněn. V závislosti na změně elektrického výkonu motoru a vzduchového výkonu odsavače se mění tlak vzduchu při odsávání.

Počet těchto výkonových stupňů je u jednotlivých typů odsavačů různý. Vyrábějí se odsavače s dvoustupňovou regulací nebo také s 10 stupni výkonu + 1 intenzívní stupeň. Velmi častým řešením regulace výkonu kuchyňských odsavačů jsou 2 - 3 běžné (provozní) stupně + 1 intenzívní. Výrobci doporučují voli výkonový stupeň podle následující tabulky. V tomto případě platí tabulka pro maximální vzduchový výkon 600 m3/hod.


Vzduchový výkon (m3/hod) 50-150 150-350 350-600
Otáčky ventilátoru malé střední velké
Počet otáček (1/min) 600-1200 1200-2000 2000-2800
Výkonový stupeň první druhý třetí
Vhodnost použití vaření v 1 hrnci běžné vaření velké vaření

Rozdělení
Různé výrobní i prodejní organizace rozdělují kuchyňské odsavače každá po svém. Například:
Fa Jelínek: standardní, komínové, luxusní, do prostoru
www.bilezbozi.cz: klasické, komínové, výklopné, teleskopické
prodejny Carrefour: podvěsný, výsuvný, výklopný, komínový, krbový

Uvedené názvy jsou přesně opsány podle zveřejnění uvedených firem. Vzhledem k velkému množství různých typů v nejrůznějším provedení se odsavače rozdělují podle mnoha hledisek. Je to podle:

1. Funkce
a) s odtahem
b) recirkulační

Kuchyňské odsavače par s odtahem vzduchu mimo budovu jsou standardně vybaveny z výroby filtrem sloužícím k zachycování tuků a mastnost. Znehodnocený vzduch se odsává v největší míře z místa zdroje vzniku škodlivin (od sporáku) a odvádí se odtahovým potrubím ven z budovy. Vzduch prochází do potrubí přes kovový nebo textilní filtr. Kovové filtry se po zanesení nečistotami umývají v jarové vodě nebo v jiném výrobcem určeném čisticím prostředku. Po umytí se montují zpět do odsavače a plní dále svou funkci. Textilní filtry ze syntetických vláken se musí po znečištění vyměnit. K výměně textilních filtrů a umývání kovových filtrů dochází v době, kdy se jejich účinnost výrazněji snižuje (po usazení určitého množství tuků a nečistot). Může to být podle intenzity vaření 1x za 2 týdny (v restauracích nebo bistrech) nebo také jen 1x za 2 měsíce (v domácnostech). U většiny výrobků musí uživatel občas kontrolovat stav zanesení filtrů. Dokonalejší modely odsavačů jsou vybaveny ukazatelem nasycení uhlíkového filtru. Při nadměrném znečištění filtru se rozsvítí barevná LED dioda.

Odsavače par určené pro běžný provoz bývají vybaveny 1-2 protitukovými filtry. Nejlépe vybavené odsavače (např. Siemens LC 91150) mají až 4 tyto filtry.Obr.4 - Několik různých druhů filtrů osazených v kuchyňských odsavačích par
(1,2 - uhlíkové filtry, 3 - kovový filtr)


U recirkulačního provedení odsavače je mimo protitukového filtru osazen ještě navíc filtr uhlíkový. Při průchodu vzduchu přes filtry se snižuje tlak i množství proudícího vzduchu. Tlaková ztráta vzduchu roste s počtem zabudovaných filtrů. Odsavače s větším počtem filtrů se vybavují motorem většího výkonu nebo dvěma motory, které zajišťují řádné odsávání vzduchu i přes větší počet filtrů.

2. Směru odtahu


Obr.5 - U klasických odsavačů není
pouhým pohledem zřejmý směr odtahu
a) se zadním odtahem
b) s bočním odtahem
c) s horním odtahem

Podle potřeby může být použit některý z uvedených směrů odtahu. Výrobci dodávají odsavače se všemi možnostmi směru odtahu. Zákazníci mají možnost si vybrat podle prostorových možností své kuchyně některý ze 3 uvedených směrů odtahu tak, aby odsavač dobře plnil svou funkci a rozměry i tvarem dobře "zapadl" do kuchyňské sestavy.

Kromě komínových typů nelze podle pohledu z přední strany odsavače poznat, kterým směrem je odtah proveden.

3. Způsobu výměny vzduchu


Obr.6 - Bezmotorový odsavač par,
typ BEST CE 414-6BN
a) bezmotorové
b) s motorem a ventilátorem

Bezmotorové odsavače par se používají v místech, kde je dostatečně velký přirozený tah vzduchu a k odvádění par a zápachu může docházet v dostatečné míře i bez nutnosti použití ventilátoru. Největší množství bezmotorových odsavačů par na náš trh dodává pravděpodobně firma INCOS ALFA s.r.o. Plzeň (odsavače italské firmy BEST). Těchto odsavačů v nabídce výrobních firem však není mnoho, protože většinou nejsou přirozené tahové podmínky v odsávacím potrubí tak dobré, aby k bezpečnému odsávání zkaženého vzduchu v požadovaném množství běžně docházelo.

Pouhým pohledem na odsavač nelze poznat, zda je vybaven motorem s ventilátorem nebo ne. Podle nabídky výrobních firem se vyrábí přes 90 % kuchyňských odsavačů par s motorem, který pohání ventilátor. Elektrický výkon ventilátoru se může nastavit před vařením nebo se může v průběhu vaření podle okamžité potřeby měnit. V technických údajích o výrobcích bývá uveden elektrický příkon nebo výkon. Vzhledem k poměrně vysoké účinnosti jsou čísla příkonu a výkonu velmi podobná.

4. Regulace výkonu


Obr.7 - Odsavač s plynulou regulací
výkonu, typ Zanussi ZHG 511 G
a) bez možnosti regulace výkonu
b) se stupňovou regulací výkonu
c) s plynulou regulací výkonu

O výkonu odsavačů par a jejich regulaci se píše v přední části článku Vzduchový výkon a jeho regulace.

Odsavač na obr.7 má plynulou regulaci výkonu až do svého nejvyššího vzduchového výkonu, který je u tohoto typu 280 m3/hod. Na našem trhu nabízejí odsavače s plynulou regulací zejména firmy AEG, BEST, Kueppersbusch, Siemens, Zanussi a další.

5. Počtu motorů
a) s jedním motorem
b) se dvěma motoryObr.8 - Ventilátor s jedním zabudovaným
elektromotorem pro kuchyňské odsavače par

Obr.9 - Odsavač par FAGOR CFT-90 B Epoca
se dvěma motory má výkon až 700 m3/hod

Motor dodávající potřebné otáčky ventilátoru v odsavači par bývá obvykle jeden. Pro běžné potřeby vaření je to dostačující. V technických údajích se uvádí příkon motoru, kterým se myslí příkon maximální. Pohybuje se od 90 W do cca 400 W. V případě potřeby odsávání většího množství vzduchu nebo při odsávání vzduchu přes větší počet filtrů (na nichž je celkově velká tlaková ztráta) se osazují motory dva. S větším počtem motorů se odsavače pro domácnosti běžně nepoužívají. Dva motory o vyšším příkonu stačí k odsávání více než 1000 m3 vzduchu za hodinu. Takové množství vzduchu se v domácnostech odsává jen zcela výjimečně.

6. Půdorysného tvaru
a) čtvercové
b) obdélníkové
c) půlkruhové
d) kruhové
e) pětiúhelníkové
f) nepravidelné

Tvarů kuchyňských odsavačů par je ještě více. Některé mají tvar, který nelze jednoznačně přesně pojmenovat. Jde o kombinace různých oválů a nepravidelných oblouků či křivek. Vyrábějí se pro zlepšení designu kuchyně a jsou nezbytným dekoračním prvkem místnosti.a) nástěnný se šikmou
odsávací plochou

b) rohový

c) krbový
Obr.10 - Některé z méně běžných tvarů kuchyňských odsavačů par

Řada odsavačů par tvoří část tzv. "kuchyňského studia". Jde o kuchyně dodávané specializovanými firmami na míru a na přání zákazníků. V těchto případech mají odsavače tvar, velikost, barvu a umístění podle přesných požadavků pro doplnění celkového reprezentativního vzhledu kuchyně.

7. Způsobu osvětlení
a) s přímým osvětlením (dolů)
b) s nepřímým osvětlením (nahoru)

Více než 90 % odsavačů je vybaveno osvětlením směřujícím shora dolů (na sporák nebo vařič). Jde o přímé osvětlení prostoru pod odsavačem par. Při přímém osvětlení může docházet k odrazu světla z lesklých ploch, k oslňování nebo ke vzniku "ostrých" stínů. V případě, že nechceme přímé osvětlení, volíme odsavač s nepřímým osvětlením. V tomto případě jsou namířena světla směrem nahoru (do stropu). Nedochází k oslnění při vaření z odraženého světla a stíny nemají ostré obrysy.

8. Zdrojů světla
a) s malými žárovkami typu E14
b) s energeticky úspornými žárovkami
c) s halogenovými světly
d) s neonovými světly
e) se zářivkovými trubicemi

Druhů světel a jednotlivých zdrojů je mnoho. Počet žárovek nebo jiných zdrojů světla v odsavačích může být 1, 2, 3, 4 nebo až 5. Žárovek bývá více, zářivková trubice se instaluje většinou jen jedna. Jejich výkon se pohybuje ve velmi širokých mezích. Vyrábějí se odsavače s výkonem osvětlení od 40 W do 250 W. U běžných typů odsavačů jsou často zabudovány 2 žárovky s malým závitem (typ E14), každá o výkonu 40 W. Toto osvětlení pro bytové kuchyně většinou postačuje. Luxusní typy odsavačů mají kombinaci žárovek se zářivkami nebo jiný způsob silnějšího osvětlení.a) halogenové osvětlení 2 x 20 W

b) osvětlení žárovkami 2 x 40 W

c) osvětlení jednou zářivkou 15 W
Obr.11 - Různé druhy osvětlení

9. Rozměrů
a) čtvercové od 50x50 cm do 60x60 cm
b) obdélníkové od 52x60 cm do 60x120 cm
c) kruhové od průměru 90 cm do 120 cm
d) různé tvary různých průměrů a rozměrů

Další rozměry nepravidelných tvarů nejsou uvedeny. Rozměry některých tvarů se zvětšují po 1, 5 nebo 10 cm. Nejvíce rozměrů mají obdélníkové odsavače par. Sériově vyráběné šířky odsavačů jsou 50, 52, 53, 54, 55, 60 cm atd. Další libovolné rozměry mohou výrobci udělat podle konkrétních požadavků zákazníků.a) obdélníkový odsavač 49x120 cm
s komínem na pravé straně

b) kruhový odsavač o průměru 120 cm

c) půlkruhový odsavač o průměru 90 cm
Obr.12 - Několik z mnoha tvarů a rozměrů odsavačů

Volba rozměru závisí na několika okolnostech, nejvíce na tvaru odsavače a prostorových možnostech kuchyně:
- hranaté odsavače mají šířku víceméně danou prostorem v kuchyňské sestavě,
- u kruhových odsavačů se volba průměru přizpůsobuje velikosti kuchyně.

Čím je rozměr zákrytu odsavače větší, tím větší množství znehodnoceného vzduchu se může zachytit a odvést z místnosti. Není dobré příliš zvětšovat velikost zákrytu odsavačů - množství odsátého vzduchu je vhodnější zvýšit volbou intenzivnějšího stupně odsávání.

10. Možnosti výškového nastavení
a) bez možnosti výškového nastavení
b) s regulovatelnou výškou nastavení

Kuchyňské odsavače par pevně zabudované do kuchyňské sestavy nemají možnost výškového nastavení. Pokud je nutné výškové posunutí, musí docházet ke stavebním úpravám, které zahrnují také zednické práce. Odsavače komínové mají možnost výškového nastavení i bez zásahů do úpravy stavebních konstrukcí. Výšková úprava nástavce se provádí při montáži nebo při případné změně po letech užívání a přestavbě kuchyně. Jde poměrně o jednoduchou práci spočívající v přesném výškovém nastavení komínu vzhledem k tělu odsavače na spodní straně a k odsávacímu otvoru nebo potrubí na horní straně.a) schéma výškového nastavení
v rozsahu 700 až 1080 mm

b) odsavač s možností výškového nastavení
od 765 do 1245 mm (typ BEST K7052 S)
 
Obr.13 - Výškově nastavitelné odsavače

Možnost výškového nastavení odsavače je však vždy omezená. Pohybuje se od několika cm do několika dm.

Průměr odtahu (mm) 100 125 150
Intenzita vaření malá střední velká
Vhodnost použití domácnosti větší kuchyně velké kuchyně
11. Průměru odtahu
a) 100 mm
b) 125 mm
c) 150 mm

Velikost průměru odtahu u kuchyňských odsavačů v domácnostech může být 100, 125 nebo 150 cm. Ve velkokuchyních mohou být průměru ještě větší, případně se používá odsavačů několik. V domcích a bytech, kde se vaří teplé jídlo pro průměrnou domácnost (4 osoby) stačí většinou odsavač s průměrem odtahu 100 mm.

Materiálem potrubí pro odtah znečištěného vzduchu odsavači par z kuchyní je ocel, hliník a specielní plasty. Vedení potrubí má být pokud možno co nejkratší s co nejméně ohyby, aby se nezvětšovala tlaková ztráta proudícího vzduchu.


Obr.14 -Dálkový ovladač
s časovým spínačem
12. Způsobu ovládání regulace výkonu
a) tlačítkováe) s LED diodami
b) posuvnáf) s mikrospínačem
c) kolébkovág) s displayem
d) plynuláh) s dálkovým ovládáním

Jednoduchá a levná výroba ovladačů regulace výkonu umožňuje nabídnout větší množství těchto komponentů. Mnoho výrobců nabízí odsavače pouze s jedním nebo se dvěma druhy ovládání. Některé výrobní firmy mají ve svém sortimentu zahrnuty všechny ovladače. K takovým firmám patří hlavně velké firmy s mnoholetou tradicí výroby a sériovou výrobou odsavačů ve velkém množství.

Mnoho kuchyňských odsavačů moderního řešení je vybaveno nejen dálkovým ovládáním regulace výkonu a provozu, ale paměťovými spínači, časovými programátory apod. Taková vybavení mají luxusní reprezentativní modely výrobních firem. Jejich cena se pohybuje podle dokonalosti vybavení od 30 000 Kč až ke 100 000 Kč. Jde většinou o jednotlivé kusy vyráběné na zakázku.

13. Barevného provedení
a) bílá
b) různé barvy v odstínech RAL
c) nerezové provedení

Dříve se vyráběly (hlavně v ČSSR a dalších soc.zemích) téměř výhradně jednoduché a levné odsavače v bílé barvě. Bílá barva byla shodná s barvou kuchyňské linky v bílém barevném provedení, typickém v panelových domech. Barevná pestrost provedení kuchyňských odsavačů par se plně projevila po roce 1990. Od té doby se k nám dovážejí odsavače z mnoha zemí ve všech vyráběných barevných odstínech. Barevné sladění odsavače se sestavou kuchyňské linky je samozřejmou věcí. Nejvíce barevných provedení v sériové výrobě u nás nabízejí firmy FAGOR a MIELE. Většinu svých výrobků dodávají v 6-8 barvách. Velmi vzhledné jsou odsavače v nerezovém provedení. Tato barva se hodí téměř ke každé barvě kuchyňské sestavy.Obr.15 - Častým barevným řešením odsavače par je stejné barevné provedení
se sporákem, plotýnkovou deskou, kuchyňskou linkou nebo nábytkem v kuchyni


Provoz a údržba
Vzhledem k tomu, že odsavač je technicky poměrně jednoduché zařízení, není provoz ani údržba nijak složitá. Spočívá hlavně ve dvou úkonech a to:
1) výměna filtru při zanesení (provádí se podle intenzity vaření jednou za 1 až 2 měsíce),
2) odstranění prachu a umytí mastnot (po delší době provozu nebo znečištění zejména po smažení).


a) tekuté prostředky v plastových lahvích o obsahu 500 ml b) mikrovláknová utěrka
 
Obr.16 - Čisticí prostředky sloužící k údržbě digestoří

Někteří výrobci digestoří vyrábějí k jejich údržbě specielní čisticí prostředky. Pro čištění špinavých a mastných ploch je vhodná utěrka z mikrovlnných vláken, která nepoškodí (nepoškrábe) povrch digestoře.


Příslušenství
K příslušenství kuchyňských odsavačů par patří řada doplňků. Všechny slouží ke zvýšení užitných vlastností. Nejvíce používané jsou různé typy odkapávačů a odkládacích panelů, desek nebo drátěných roštů či lišt.


Obr.17 - Odkládací plochy na komínových odsavačích par

Prostor u komínů se využívá k odkládání nádobí, ingrediencí k vaření apod. Ke komínu jsou připevněny drátěné panely nebo desky ze skla. Dalším příslušenstvím u lépe vybavených odsavačů jsou ovládací panely s ukazatelem zanesení filtrů, dálkové ovladače, programování doběhu ventilátoru atd.Obr.18 - Dálkové ovládání
provozu odsavače

Obr.19 - Detail lišty s ukazatelem znečištění
filtru a zvoleného výkonu odsávání

Výrobci a prodejci
Výrobních, importních, exportních a prodejních firem zabývajících se kuchyňskými odsavači par je u nás několik desítek. Největší výrobci mají vybudovaná předváděcí střediska. V nich vystavují většinu svých vyráběných modelů.Obr.20 - Předváděcí studio kuchyňských odsavačů par


Někteří výrobci mají jako hlavní výrobní program větrací nebo klimatizační zařízení a odsavače mají pouze jako doplňkový program. Tyto firmy vyrábějí pouze několik málo typů odsavačů. Mnoho firem však vyrábí několik desítek nebo až stovek různých modelů.


Přehled výrobců/zastoupení Vám přineseme
v zítřejším článku "Kuchyňské odsavače par - přehled trhu".

 
 
Reklama