Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Atrea v největší závodní kuchyni v ČR pro Škodu Auto

Atrea dodala ucelený uzavřený systém větracího stropu do haly s rozlohou 1 km2. Interní předpisy ŠKODA AUTO a.s. jsou přísnější než evropské normy a systémy se standardními digestořemi na ně nedosáhnou. Oproti tomu ucelený uzavřený systém větracího stropu dané směrnice splňuje.

Celoplošný větrací strop TPV Atrea v největší závodní kuchyni v ČR pro Škodu Auto, foto Atrea
Celoplošný větrací strop TPV Atrea v největší závodní kuchyni v ČR pro Škodu Auto, foto Atrea

Poslechněte si audio verzi článku:

V souběhu se stavbou byla instalována také gastrotechnologie

V roce 2019 byla zahájena výstavba nové centrální kuchyně pro celý výrobní areál Škoda Auto. Novou kuchyňskou halu Škoda Auto v Mladé Boleslavi vybudovala největší česká stavební společnost Metrostav. S kapacitou až 35 tisíc jídel denně to je největší kuchyně pro závodní stravování v Česku. Zásobovat bude všechny podnikové restaurace, včetně provozu v Kvasinách. Díky technologii šokového mražení se prodlouží trvanlivost a rozšíří variabilita obědů.
Stavbaři Metrostavu vybudovali dvoupodlažní hlavní halu, trafostanici, trojpodlažní administrativní část, a to včetně vzduchotechniky, chlazení a dalších zařízení.

Nejnáročnější částí stavby bylo napojení sítí, protože probíhalo pod frekventovaným kruhovým objezdem, který nebylo možné uzavřít. Museli jsme to tedy stihnout během letní celozávodní dovolené a zároveň vždy ponechat aspoň část komunikace v provozu,“ říká vedoucí projektu Filip Pech z Metrostavu a dodává: „Při této příležitosti bych rád poděkoval Škodě Auto za skvělou součinnost. Zakázka byla vzorovým příkladem toho, že když oběma partnerům jde o stejnou věc, lze stavět v naprosté harmonii.

Budova v severozápadní části výrobního závodu je založena na 115 monolitických železobetonových patkách. Protože stavbaři Metrostavu při zahájení výkopových prací zastihli na místě mimořádně tvrdé podloží, rozhodli se změnit technologický postup a použili skalní frézu. Díky tomu se podařilo urychlit počáteční fázi výstavby. To mělo značný význam pro včasné dokončení prefabrikovaného skeletu, protože na jaře během první vlny koronaviru práce na výstavbě kuchyňské haly dva týdny stály. Díky nasazení stavbařů a dobré spolupráce s investorem se však dílo podařilo předat v souladu s harmonogramem.

Nejpozoruhodnější součást nové budovy se nachází na střeše

Ocelová plošina s hmotností přes 150 tun je prošpikována technologiemi – její součástí jsou vzduchotechnické a chladicí jednotky. Součástí provozu je i záložní zdroj energie a dieselagregát. Kuchyně vynikne ekonomickou a rychlou výrobou jídel s minimalizací náročné manuální práce. Uvnitř budou k dispozici konvektomaty, multifunkční pánve, míchací varné kotle či automatické vařiče těstovin.

Metrostav dokončil pro Škodu Auto největší závodní kuchyni v ČR, foto Metrostav
Metrostav dokončil pro Škodu Auto největší závodní kuchyni v ČR, foto Metrostav


Metrostav dokončil pro Škodu Auto největší závodní kuchyni v ČR, foto Metrostav

Kuchyně je jedinečná svou rozlohou

Plocha samotné kuchyňské varny zabírá 860 m2, plocha celkem 7647 m2. Centrální varna je navržena do automatického provozu tak, aby bylo možno zajistit přípravu 35 000 jídel denně. Pro tuto zátěž bylo navrženo nejen několik velkých konvektomatů, ale také několik multifunkčních pánví, kotlů a linka na zpracování těsta (knedlíkárna).
Více jak 3 000 kW celkového příkonu je potřeba pro gastro technologie, proto byl kladen velký důraz na správné fungování celého VZT systému. Na zajištění větrání celého prostoru varny jsou použity 2 nástřešní rekuperační jednotky o výkonu 90 000 m3/h, které zvládnou vyměnit vzduch v celé varně 40× za hodinu. Celoplošný větrací strop TPV, tzv. uzavřený systém, zajišťuje ideální klima v samotném varném centru a to díky:

  • vysoké filtraci mastnoty z odsávaného vzduchu (100 % pro 4 µm – v kuchyňském prostoru se standardně pracuje s aerosolem velikosti 0,5–10 µm)
  • eliminaci zápachu, který by mohl být cítit na výfuku z VZT jednotek
  • VZT potrubí bez jakýchkoliv usazenin tuku použitím vestavěné UV-C technologie
  • ochraně všech stavebních konstrukcí v prostoru nad větracím stropem použitím tzv. uzavřeného systému
  • moderní LED technologii, zajišťujícím rovnoměrné osvětlení prostoru
  • bezprůvanovému přívodu čerstvého vzduchu

Interní předpisy ŠKODA AUTO a.s. jsou přísnější než evropské normy a systémy se standardními digestořemi na ně nedosáhnou. Oproti tomu ucelený uzavřený systém větracího stropu dané směrnice splňuje. Akce tohoto typu je odrazem současných trendů v „gastro průmyslu“ a utváří tak celkový pohled na moderní technologie VZT systémů. V budoucnu by se tak celoplošné větrací stropy měly stát hlavním řešením ve (velko) kuchyních.

Celoplošný větrací strop TPV Atrea v největší závodní kuchyni v ČR pro Škodu Auto, foto Atrea
Celoplošný větrací strop TPV Atrea v největší závodní kuchyni v ČR pro Škodu Auto, foto Atrea

Celoplošný větrací strop TPV Atrea v největší závodní kuchyni v ČR pro Škodu Auto, foto Atrea
 
 
Reklama