Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kvalitu vnitřního prostředí je potřeba řešit i ve stávajících stavbách

V budovách prožijeme asi 80 % svého života. Do tohoto období patří nejen čas strávený v domácnosti, ale i v kancelářských budovách nebo v obchodech. Právě v domácnosti máme ale největší možnost kvalitu vnitřního prostředí ovlivnit.

Kdo chce doma dobře dýchat a zároveň mít teplo, musí umět vyvážit tři složky přispívající k vytvoření komfortního prostředí. Kromě teploty jako takové má na naši pohodu vliv také vlhkost vzduchu, rychlost jeho proudění a v neposlední řadě koncentrace CO2. Právě proto je důležité větrání nepodceňovat a věnovat mu patřičnou pozornost. V obytných místnostech dochází vlivem použitých stavebních materiálů, spotřebičů, provozem domu, a především pobytem osob k postupnému znehodnocování kvality vnitřního vzduchu. Řízeným větráním je zajištěn dostatek čerstvého vzduchu a zároveň vzniká zdravé a pohodlné prostředí pro uživatele.


Minimální požadovaná hodnota intenzity větrání v obytných místnostech (pokoje, ložnice, kuchyně apod.), je dle ČSN EN 15665/Z1 0,3 h-1. Pro dosažení vyšší kvality vnitřního vzduchu lze doporučit v souladu s ČSN EN 15251 rozmezí intenzity větrání 0,5–0,7 h-1. Tato hodnota nám říká, kolikrát za hodinu máme do místnosti přivést čerstvý vzduch v množství, které odpovídá celkovému objemu větrané místnosti. Nehledě na to, že kromě škodlivin se ve vzduchu koncentruje také vlhkost, která může v dlouhodobém měřítku mimo jiné způsobit degradaci některých stavebních konstrukcí. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí lze použít hodnotu koncentrace CO2, jehož koncentrace by neměla přesáhnout 1 500 ppm.

Koncentrace oxidu uhličitého CO2 ve vnitřním prostředí
< 1000 [ppm] úroveň bez nepříjemného pocitu
1200 ÷ 1500 [ppm] doporučená maximální úroveň CO2 ve vnitřních prostorách
1000 ÷ 2000 [ppm] příznaky únavy a snižování koncentrace, pocit vydýchaného vzduchu
ppm … parts per million (z angličtiny) – počet hledaných částic v jednom milionu ostatních částic

Tabulka vlivu koncentrace oxidu uhličitého na člověka v budovách

Jak na větrání?

Účinnější alternativou k větrání pomocí oken je použití lokálních větracích jednotek. Ty kromě zajištění požadované výměny vzduchu obsahují mj. i filtry, které příchozí vzduch čistí. Takto přiváděný vzduch pak může být vhodným řešením i pro alergiky. Jednotky také redukují vlhkost a tím zamezují tvorbě plísní, která vzniká právě při nedostatečném větrání. Velkou výhodou je i výrazné odhlučnění při větrání v místech, kde prochází vytíženější komunikace, což při větrání otevřeným oknem není možné.

Přednosti decentralizovaného větrání

Větrací jednotky s rekuperací

Vzduch současně odvádějí i přivádějí, přičemž díky zabudovanému výměníku jsou schopny předávat teplo zpět do interiéru větrané místnosti. Účinnost rekuperace těchto zařízení se pohybuje v rozmezí 60 až 90 %. Další předností je i snadná možnost řízení ventilace, naprogramování času a délky chodu jednotky a signalizace výměny filtru. Pokud hledáte podobný typ jednotky, zvolit můžete lokální rekuperační jednotky KORADO z modelové řady KORASMART. Nejnovějším přírůstkem v tomto sortimentu je jednotka KORASMART TUBE 2400 (obr.1). Ta je vybavena dálkovým ovládáním ve formě aplikace a je ji tak možné ovládat na mobilním telefonu. Aplikace rovněž umožňuje nastavení různých funkcí jednotky, včetně doby provozu, způsobu větrání nebo množství přiváděného vzduchu. Jednotka může být také součástí inteligentního řešení domácnosti.
Obr. 1

Větrací jednotka bez rekuperace

Tento druh lokální větrací jednotky je ve srovnání s jednotkou s rekuperací jednodušší a levnější alternativou, jak čerstvý vzduch do interiéru přivést nebo jak vyřešit zvýšenou vlhkost v domě či bytě. Jednotka KORAVENT 100 (obr. 2) funguje jednosměrně, tzn. že pouze přivádí dané množství vzduchu do interiéru.
Obr. 2

Zvýšená vlhkost v interiéru není ničím neobvyklým. Trpí jí nejen starší objekty, ale i stavby, které prošly zateplením nebo výměnou oken. Během chladných dní se tak na tabulkách oken vlhkost sráží. V rozích místnosti a za nábytkem je pak vlhkost vhodným prostředím pro rozvoj plísní. Nelze ale vše svádět jen na přírodu, za nárůst vlhkosti v domě je zodpovědný především režim, v jakém jej jeho majitel udržuje. Větrat je potřeba v každém ročním období. Je nutné větrat nejen nárazově, ale i pravidelně. Proto jsou větrací jednotky ideální variantou, jak výměnu vzduchu v domácnosti zajistit. Při výběru je potřeba zaměřit se i na vhodné filtry, hlučnost při provozu a zvukový útlum jednotky. Například v případě jednotky KORAVENT 100 se jedná o hodnotu hlukového útlumu 50 dB. Jedná se tedy o vysoce účinnou ochranu při větrání proti vnějšímu hluku. Sama jednotka má při provozu na nejnižší stupeň výkonu hlučnost pouhých 17 dB.

Instalace lokálních větracích jednotek

Velkou předností decentrálních větracích jednotek je snadnost jejich montáže, jelikož se instalují přímo do obvodové zdi větrané místnosti.

Existuje více možností zabudování jednotky a řešení prostupu pro přívod a odvod vzduchu. Kromě standardní montáže v interiéru a vyústěním přívodního potrubí na fasádu existuje i možnost částečného zabudování jednotky v interiéru a v případě jednotek KORASMART TUBE 2400KORAVENT 100 i možnost vyústění přívodního potrubí do ostění (obr. 3). Toto řešení je dnes poptáváno čím dál častěji, jelikož se tím zvyšuje hlukový útlum jednotek a zůstává zachován nenarušený vhled fasády.
Obr. 3

Více na www.korado.cz


KORADO, a.s.
logo KORADO, a.s.

Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění, chlazení i větrání a uspokojit požadavky i těch ...